نتایج جستجو برای تری¬ترپن ها

تعداد نتایج: 349045  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم 1391

خانواده euphorbiaceae شامل 300 جنس و 8000 گونه است که در سراسر جهان پراکنده شده اند امّا بیشتر در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری می رویند. بزرگترین جنس این خانواده euphorbia l. (فرفیون) است که بالغ بر 2400 گونه در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری آفریقا، آمریکا و همچنین در نواحی معتدله سراسر دنیا دارد. گونه های euphorbia شامل علف هایی یک ساله و چند ساله، درختچه های چوبی، درختان و گیاهان گوشتی و آبدار ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم 1391

کموسیستماتیک گیاهی،کاربرد داده های شیمیایی برای حل مشکلات سیستماتیک است. جنس فرفیون بزرگترین جنس تیره افوربیاسه از راسته افوربیالز، زیر رده روزیده است. جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در گیاه e.macrostegia با گرایش یافتن ترکیبات تری ترپنوئیدی جهت بررسی روابط بین گونه ای، گزارش الگوی فیتوشیمیایی گیاه e.macrostegia از نظر ترکیبات تری ترپنوئیدی و مقایسه آن با گزارش های موجود در مورد سایر گونه های ...

ژورنال: :دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 2015
ریزان الیاسی, محمد مجدی, بهمن بهرام نژاد, قادر میرزا قادری,

سیاه دانه (nigella sativa l.) متعلق به خانواده آلاله، یکی از گیاهان دارویی مهم می باشد که انواع متعددی از متابولیت های ثانویه گیاهی از جمله ترپن ها را تولید می کند. مونوترپن ها و تری ترپن ها از مهم ترین گروه های تشکیل دهنده ترپن ها می باشند. در مسیر بیوسنتزی مونوترپن ها تحت عنوان مسیرmep واقع در پلاستید، ژن های مختلفی دخیل می باشند که مونوترپن سنتازها تحت عنوان ژن های محدودکننده سرعت واکنش در ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه 1391

در این پروژه به منظور خالص سازی ترکیبات تری ترپن (مشتقات بوسولیک اسید) گیاه کندر، صمغ آن آسیاب گردید و عصاره گیری صمغ پودر شده با حلال متانول صورت گرفت. پس از حذف متانول و خشک کردن عصاره توسط نور آفتاب، عملیات استخراج تری ترپنی آن با حل کردن پودر در 2% koh انجام شد. به محلول koh دار، اتیل استات اضافه کرده و فاز koh دار را جدا می کنیم. به فاز koh دار جداشده، 2% hcl اضافه کرده و دو مرتبه اتیل است...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی 1393

سیاه دانه (nigella sativa l.) متعلق به خانواده آلاله، جزء گیاهان دارویی مهم می باشدکه انواع متعددی از متابولیت های ثانویه ی گیاهی از جمله ترپن ها را تولید می کند. مونوترپن ها و تری ترپن ها از مهم ترین گروه های تشکیل دهنده ی ترپن ها می باشند. در مسیر بیوسنتزی مونوترپن ها تحت عنوان مسیرmep واقع در پلاستید، ژن های مختلفی دخیل می باشند که مونوترپن سنتازها تحت عنوان ژن های محدودکننده سرعت واکنش در ا...

ژورنال: شیمی کاربردی 2018

 تری آریل سیانورات ها1 ترکیبات مهمی هستند که در صنایع مختلف از قبیل پلیمر ، رنگ ، داروسازی و ساخت الیافهای پلیمری مقاوم به زرد شدگی، روان کننده ها، عوامل ضد حریق و...کاربرد دارند. دراین تحقیق سنتز برخی مشتقات تری آریل سیانورات ها بر روی کاتالیزورهای اسمکتیت کلِی2 شامل مونت موریلونیت های3 K10  و KSF ، هکتوریت4 و بنتونیت5 به عنوان کاتالیزورهایی سبز ، ناهمگن ، قابل بازیافت و استفاده مجدد به روش ساد...

ژورنال: سلامت و محیط زیست 2011
آیتی, بیتا, خدادادی, احمد, عندلیب, امیرحسین, گنجی دوست, حسین,

Background and Objectives:Yazd province is located in the central desert part of Iran in which water scarcity was one of the most important problems. This has been recently solved to some extent, due to the approved channel project of water transferring from Isfahan to Yazd. Chlorination is usually used in the last stage of water treatment for disinfection in the networks, treatment plants, sto...

کاربرد منابع آب سطحی به عنوان عمده ترین منبع تأمین آب شرب و همچنین کلر به عنوان پررایج ترین ضدعفونی کننده آب آشامیدنی باعث افزایش تشکیل محصولات جانبی ناشی از گندزدایی(DBPS )می شود که از عمده ترین آنها ترکیبات تری هالومتان (THMS) است که سرطان زا محسوب می شوند. هدف از این تحقیق تعیین غلظت تری هالومتان ها در واحدهای مختلف تصفیه خانه آب شهر سنندج و ارتباط آنها با کلرآزاد باقیمانده و موادآلی می باشد...

آذری, ژیلا, محمدیان فضلی, مهران, مهراسبی, محمدرضا, نصیری, جلیل,

مقدمه: تری هالومتان ها توسط انستیتو تحقیقات سرطان به عنوان ماده سرطان زا برای انسان معرفی شده است. با توجه به اینکه شهر زنجان از سال 1387 از آب سد به عنوان منبع تأمین آب آشامیدنی استفاده می نماید و گندزدایی آب نیز با کلر انجام می شود، این مطالعه با هدف تعیین غلظت تری هالومتان ها در آب آشامیدنی شهر زنجان انجام شد. روش کار: در این پژوهش توصیفی- مقطعی، 32 نمونه از مخازن ذخیره، خروجی تصفیه خانه و ن...

ژورنال: علوم دامی 2015
آرش آذرفر, حشمت ا... خسروی نیا, زینب کوه نشین, علی کیانی,

تفاله اسانس­گیری شده مرزه خوزستانی(Satureja khuzestanica) ، فرآورده جانبی کارخانجات اسانس­گیری است که حاوی 600 میلی­گرم روغن ضروری (تیمول وکارواکرول) بر اساس ماده خشک است. در این آزمایش، تأثیر مصرف تفاله اسانس­گیری شده مرزه خوزستانیبر غلظت  لیپوپروتئین­ها، چربی­های خنثی و اسیدهای چرب آزاد خون بره­های پرواری بررسی شد. تعداد 30 رأس بره نر نژاد فراهانی با میانگین وزن 4/1±6/33 کیلوگرم به صورت انفرا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید