× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای تست فرآوری

تعداد نتایج: 18978  

لریبنسقمکبلحرنسیکمبن حو بحیسنب بحیسنب

حمید رضا صمیم بنی هاشم, سهیلا اصلانی, منوچهر اولیازاده,

مطالعات حاضر برای بررسی پتانسیل معدنی پتاس ناحیه گرمسار واقع در 100 کیلومتری جنوب شرقی تهران انجام شده است. فعالیت اکتشافی در این منطقه از سال 1368 توسط سازمان زمین شناسی کشور آغاز شده و منجر به اکتشاف منطقه راهراهک شده است. تجربه فرآوری سنگ پتاس با روشهای فیزیکی – شیمیایی مانند فلوتاسیون در ایران بسیار محدود بوده و تاکنون هیچگونه گزارش مدونی در این زمینه منتشر نشده است. بنابراین یکی دیگر از ا...

رامبد رایگان, سید احمد نوربخش,

تخریب ناشی از کاویتاسیون در کشورهای زیادی و با روشهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی روشهای تستی که نسبت به سایر روشها از دایره کاربرد وسیعتری برخوردارند پرداخته شده و مزایا و معایب هر کدام از آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آن تفسیر نتایج حاصل از این آزمایشها ارائه شده است. عوامل بروز اختلاف بین نتایج تستها با موارد عملی معرفی شده اند که تلاش برای رفع این ع...

منوچهر اولیازاده, پرویز پورقهرمانی,

ایمانی فولادی, عباسعلی, توکلی, حمیدرضا,

زمینه و هدف : کلستریدیوم بوتولینوم به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده‌ مسمومیت غذایی شناخته شده است. اسپور باکتری به‌طور گسترده‌ای در خاک، رسوبات دریاها، محیط‌های آبی و آبزیان پراکنده است. این مطالعه به منظور تعیین آلودگی به کلستریدیم بوتولینوم در دو گونه از ماهیان فرآوری شده و فرآوری نشده انجام گردید. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی روی 146 نمونه ماهی فرآوری شده و نشده از دو ...

ژورنال: :نشریه دانشکده فنی 1998
سهیلا اصلانی, منوچهر اولیازاده, حمید رضا صمیم بنی هاشم,

مطالعات حاضر برای بررسی پتانسیل معدنی پتاس ناحیه گرمسار واقع در 100 کیلومتری جنوب شرقی تهران انجام شده است. فعالیت اکتشافی در این منطقه از سال 1368 توسط سازمان زمین شناسی کشور آغاز شده و منجر به اکتشاف منطقه راهراهک شده است. تجربه فرآوری سنگ پتاس با روشهای فیزیکی – شیمیایی مانند فلوتاسیون در ایران بسیار محدود بوده و تاکنون هیچگونه گزارش مدونی در این زمینه منتشر نشده است. بنابراین یکی دیگر از ا...

در این تحقیق تلاش شده است تا اطلاعات جامعی در ارتباط با انواع سرجنگی که عبارت است از بلست[1] .شکل یافته[2] (shape charge)، ترکش زایی و نفوذپذیر[3]EFP، ارائه شود. تا بتوان با تکیه بر این اطلاعات، گامی موثر در روند طراحی و تجهیز میدان­های تست مربوط به آنان برداشت. این اطلاعات شامل معرفی سرجنگی­های مختلف، روابط حاکم بر این سرجنگی­ها و جوانب مختلف به کار رفته در یک میدان تست مربوطه است که به منظور ...

ارزنلو, محسن, تیمورپور, رقیه, رئیسی, الهام, رستمی, سینا, پیری دوگاهه, هادی,

Historically, tuberculosis has been the leading cause of death throughout human history. Tuberculosis infection (TB) causes by Mycobacterium tuberculosis that is very dangerous and can affect any parts of the body, especially lungs. Tuberculosis infection still remains a serious threat to human public health due to its contagious nature, capability to stay latent form in host for indefinite tim...

در مطالعات مربوط به تعاونی‌ها، الگوهای متفاوت تعاون، کمتر مورد توجه قرارمی‌گیرد. در مورد تعاونی‌ها، سابقه تئوریکی قوی وجود داردکه نشان می‌دهد چنانچه جامعه بخواهد از منافع فراوان تعاون در صنایع فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی بهره‌مند شود، تعاونی‌ها بایستی از رفتار حداکثرسازی سود اجتناب ورزیده و هدف حداکثرسازی رفاه را نیز دنبال کنند. این مقاله با استفاده از داده‌های پانل مربوط به کارخانجات کو...