× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای تفجوشی پلاسمای جرقه ای

تعداد نتایج: 240963  

کامپوزیت‌های دما بالای دی‌بورید زیرکونیم-کاربید سیلیسیم تقویت شده با مقادیر متفاوت افزودنی نانو گرافیت (0، 5/2، 5، 5/7 و 10 درصد وزنی) با روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای تولید و برای تعیین تاثیر نانو ورقه‌های گرافیتی روی رفتار چگالش کامپوزیت بررسی شدند. تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای در دمای 1900 درجه سانتی گراد به مدت زمان 7 دقیقه و با اعمال فشار 40 مگاپاسکال، به ساخت کامپوزیت چگال دی‌بورید زیرکونیم-کاربید...

ژورنال: سرامیک ایران 2017

 کاربید تیتانیوم سیلیسیم (Ti3SiC2) با ساختار بلوری هگزاگونال لایه­ای به خانواده­ای از ترکیبات سه جزئی جدید به نام مکس­فاز تعلق داشته که به دلیل دارا بودن خواص مطلوب سرامیک­ها و فلزات، مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته است. اما سنتز نمونه­های تکفاز و چگال Ti3SiC2 با مشکلاتی همراه بوده و همواره تلاش­ها برای سنتز این ماده به شکل بالک منجر به تشکیل فازهای ناخواسته­ی اضافی مانند ­TiC و SiC شده است....

درکاربردهایی مانند اتصالات الکتریکی کشویی، علاوه بر خواص مکانیکی قابل قبول به هدایت الکتریکی و حرارتی خوب نیاز است. گذشته از این، در این نوع کاربردها باید از جوش موضعی قسمت‌های مختلف قطعه جلوگیری شود. اگرچه افزودن ذرات سرامیکی به فلز هادی الکتریکی و حرارتی همچون مس موجب کاهش خواص فیزیکی فوق می‌شود، تولید کامپوزیت‌های زمینه مسی بهبود استحکام کششی، مقاومت سایشی و مقاومت در برابر جریان الکتریکی با...

ژورنال: مواد نوین 2017

در پژوهش حاضر، کامپوزیت Al- Al2O3 به روش SPS که یکی از روش‌های نوین تف جوشی پودرهای فلزی است، تولید شد. ریز ساختار نمونه‌های تولید شده با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد و تشخیص عناصر و ترکیبات حاضر در ساختار کامپوزیت با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به سیستم EDS صورت گرفت. هم‌چنین به منظور بررسی اثر مقادیر Al2O3، آزمون‌های استحکام فشاری، سختی و  بررسی دانسیته نسبی بر روی نمونه‌های حاو...

� در پژوهش حاضر تفجوشی پودر سلنیدروی با روش SPS با موفقیت انجام شد. اثر متغیرهای دما و فشار این روش بر روی دانسیته بالک قطعه بررسی گردید. برای اندازه?گیری دانسیته از روش ارشمیدسی، برای بررسی ریزساختار از میکروسکوپی نوری و میکروسکوپی الکترونی روبشی و برای بررسی فازها از الگوی پرتواشعه X استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که دما و سپس فشار بیشترین اثر را دارند و بالاترین دانسیته نسبی (3/99%) ...

علی اکبر فراشیانی, فاطمه ضرغامی, منصور رضوی,

کامپوزیت­های زمینه آلومینیوم به دلیل خواص مکانیکی مطلوب بخصوص استحکام ویژه بسیار بالا در صنایع هوافضا و خودروسازی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. در این پژوهش تاثیر افزودنی اکسید وانادیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیوم تهیه شده به وسیله تفجوشی پلاسمای جرقه ای بررسی شد. پودر اکسید وانادیم ۵ ظرفیتی به میزان ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد وزنی توسط مخلوط کن پر انرژی اسپکس با پودر آلومین...

ژورنال: نانو مواد 2018
رضا ایران‌خواه, محمد ذاکری, محمدرضا رحیمی‌پور, منصور رضوی,

در این پژوهش سرامیک شفاف اسپینل آلومینات منیزیم نانوساختار بدون هیچ‌گونه کمک سینتر با استفاده از مواد اولیه نانوسایز آلومینا و منیزیای دارای خلوص متفاوت به روش سینتر جرقه پلاسمای واکنشی در دمای °C 1250 به مدت min 10 سنتز و سینتر درجا شد. تراکم، ریزساختار و خواص اپتیکی نمونه‌های تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش خلوص مواد اولیه، میزان عبور اپتیکی افزایش یافته و میزان آن ...

ژورنال: :فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 0
جعفر میرعظیمی, دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صن..., دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صن..., دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صن..., دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صن...,

درکاربردهایی مانند اتصالات الکتریکی کشویی، علاوه بر خواص مکانیکی قابل قبول به هدایت الکتریکی و حرارتی خوب نیاز است. گذشته از این، در این نوع کاربردها باید از جوش موضعی قسمت های مختلف قطعه جلوگیری شود. اگرچه افزودن ذرات سرامیکی به فلز هادی الکتریکی و حرارتی همچون مس موجب کاهش خواص فیزیکی فوق می شود، تولید کامپوزیت های زمینه مسی بهبود استحکام کششی، مقاومت سایشی و مقاومت در برابر جریان الکتریکی با...

سعید امین نعیمی, فریدون سلطانمرادی,

در این مقاله تخلیه دوگانه عرضی فشار اتمسفری در لیزر گازکربنیک

احمدی, زهره , جابری زمهریر, مهران , شاهدی اصل, مهدی , پرویزی, سروش ,

کامپوزیت‌های دما بالای دی‌بورید زیرکونیم-کاربید سیلیسیم به روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای و با افزودن مقادیر مختلف نانو ورقه‌های گرافیت (0، 5/2، 5، 5/7 و 10 درصد وزنی) ساخته شدند. تفجوشی نمونه‌ها در دمای 1900 درجه سانتی‌گراد به مدت زمان 7 دقیقه در محیط خلاء و با اعمال فشار بیرونی 40 مگاپاسکال به انجام رسید. تاثیر نانو ورقه‌های گرافیتی بر سختی و چقرمگی شکست نمونه‌ها بررسی و تحلیل شد. نتایج به دست آم...