نتایج جستجو برای تفکیک و دفن بهداشتی

تعداد نتایج: 794518  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران 1378

دفع بهداشتی از دهه 1930 در دنیا شروع شده و در شش دهه گذشته پیشرفتهای زیادی در مفاهیم و تکنولوژی دفن بوجود آمده است . یکی از پیشرفته ترین روشهای دفن بهداشتی که در دهه اخیر در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است ، "روش دفن بهداشتی نیمه هوازی با بازچرخش شیرابه" است . این شیوه که ابتدا با همکاری سازمان ملل و دانشگاه فوکوکا در ژاپن انجام گرفته است ، بسیار با صرفه و مطابق با آخرین استانداردهای عملی ص...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده منابع طبیعی 1393

با توجه به اینکه زائدات شهری در محل های نامناسب، می تواند سبب ایجاد آلودگی در منابع آب و خاک و همچنین انتقال بیماریها و... گردد، انتخاب مکان صحیح برای دفع زباله ها امری ضروری است. ارزیابی اثرات زیست محیطی ( eai) به عنوان یک ابزار مناسب و دقیق به بررسی اثرات احتمالی مثبت یا منفی یک پروژه بر محیط زیست می پردازد و با ایجاد یک زمینه مستدل برای مدیران به آنها در رد یا قبول یک پروژه کمک شایانی می نماید.

مقاومت برشی زباله موجود در مراکز دفن با توجه به شرایط خاص آنها امروزه یکی از موضوعات بسیار مهم بررسی پایداری آن مراکز می باشد. تأثیر پذیری بسیار زیاد این مواد از دما و رطوبت با توجه به ترکیب اولیه آنها باعث شده است با گذر زمان این ترکیبات تغییرات زیادی را از لحاظ ظاهر متحمل شوند. این دگرگونی همگام با شرایط دفن از جمله مسائل تراکم اولیه و میزان اضافه کردن خاک جهت پوشش روزانه و ماهانه، ساختار اول...

طوبی عابدی, مکرم روانبخش, نیلوفر عابدین زاده,

چکیده         با توجه به توسعه بی رویه و غیراصولی شهرها، فقدان الگوی صحیح مصرف و رشد روز افزون تولید پسماندها و همچنین مشکلات و نارسایی های سیستم مدیریت پسماندها، منطقی ترین و کم هزینه ترین روش برای دفع پسماندهای شهری، دفن بهداشتی است. روش دفن بهداشتی عملیات مهندسی خاصی است که به وسیله آن دفع پسماندها با کم ترین مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی با استفاده از پوشش خاکی روزانه، ایجاد لایه نفوذ ناپذ...

بهمن بنایی قهفرخی, فریده عتابی, قاسمعلی عمرانی, مهربان صادقی,

نترل مواد زاید جامد به ویژه زباله های سمی و خطرناک که بخشی از آن ها را زباله های بیمارستانی تشکیل می دهند، بسیار مهم است. به دلیل وجود بیماری های عفونی در بیمارستان ها، متنوع بودن و دفع نامطلوب مواد زاید، دارا بودن انواع مختلف باکتری ها و ویروس ها، درجه آلودگی بالا، تولید بو و فقدان انجام آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی دقیق علمی در بیمارستان های شهر کرد، انجام این مطالعه ضرورت دارد. این تحقیق یک پژ...

محمد جواد ذوقی, محمد رضا دوستی,

زمینه و هدف: ترکیبات اصلی بیوگاز خروجی از مراکز دفن زباله شامل دی اکسید کربن و متان است، که از تجزیه بی هوازی زباله ناشی می شود. میزان اهمیت جلوگیری از انتشار گاز مراکز دفن زباله (LFG) با توجه به پتانسیل تاثیر در گرمایش جهانی (GWP) گاز متان، که 21 برابر بیشتر از تاثیر CO2 در گرمایش جهانی است، مشهود است. در این مقاله روشی جدید در طراحی مراکز دفن زباله، برای جلوگیری از...

ژورنال: طلوع بهداشت یزد 2015
بابایی, علی اکبر, حسینی اصفهانی, فروغ, حسینی, سید ابوالقاسم, مختاری, مهدی,

Introduction: Selecting an appropriate landfill site is regarded as one of the most complicated and most difficult stages in the solid waste management, since a great number of environmental, technical, economical, social, and cultural factors should be taken into consideration simultaneously. Therefore, this study aimed to select a suitable landfill site for Municipal Solid Waste (MSW) of Lali...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1389

با توجه به اینکه امروزه غالب فعالیت های انسان به نحوی تولید زائدات داشته و باید با اعمال تدابیری از محل زندگی دور گردند. بنابراین مسأله دفع مواد زائد جامد، مشکلی اجتناب ناپذیر است. علیرغم تمامی پیشرفت هایی که تاکنون در زمینه دفع مواد زائد جامد و بازیافت آن صورت گرفته است، دفن زباله در زمین هنوز به عنوان یک روش اصلی دفع زباله در سرتاسر جهان مطرح است. در حال حاضر روش های دیگر دفع از جمله سوزاند...

ژورنال: انسان و محیط زیست 2020

گسترش شهرها و افزایش جمعیت، سبب تولید انواع پسماند در شهرها شده است .  با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی انتخاب محل دفن باید با دقت وطی یک فرآیند علمی صورت گیرد . پارامترها مختلفی در انتخاب محل مناسب دفن پسماند دخالت دارند که هر کدام از اهمیت خاصی برخوردار بوده و محدودیت هایی را هم در انتخاب ایجاد مینمایند . هدف این پژوهش انتخاب مناسب­ترین محلی است که کمترین اثرات سوء زیست محیطی را داشته باشد . ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید