نتایج جستجو برای تله خودکار

تعداد نتایج: 4333  

ژورنال: مجله طب نظامی 2000
نورانی, محمدرضا,

در دسترس نمی باشد

امیری بختیار, حسن, نورایی نژاد, خیرالله ,

ژورنال: Plant protection journal 2017
مجید فلاح زاده, مهرداد تبریزیان, مژگان قهرمانی,

کرم ساقه خوار ذرت Sesamia cretica Lederer, 1857 (Lepidoptera, Noctuidae) یکی از آفات مهم ذرت، سورگوم، نیشکر و سایر گندمیان در ایران و در بسیاری از مناطق مدیترانه ای، خاور میانه، کشورهای عربی، شمال آفریقا، پاکستان و شمال هند است. تاثیر دز فرموله شده در کپسول فرمون، نوع و ارتفاع نصب تله در کارایی تله‌‌‌های فرمونی پروانه کرم ساقه خوار ذرت مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش‌ها در قالب سه طرح بلوک کامل ...

Nowadays, automatic analysis of music signals has gained a considerable importance due to the growing amount of music data found on the Web. Music genre classification is one of the interesting research areas in music information retrieval systems. In this paper several techniques were implemented and evaluated for music genre classification including feature extraction, feature selection and m...

چکیده: نقشه‌های فرش به دو دسته‌ چاپی و دستی تقسیم می‌شوند. مقالاتی در رابطه با خواندن خودکار نقشه‌های چاپی ارائه شده است. اما به علت سختی کار، تا کنون روشی برای خواندن خودکار نقشه‌های دستی فرش ارائه نشده است. به همین علت، موضوع این تحقیق جدید به‌شمار می‌رود. در این مقاله روشی برای خواندن خودکار نقشه‌های دستی ارائه شده است که از 4 مرحله‌ی کلی: کاهش رنگ اولیه، تک رنگ کردن هر خانه، بخش‌بندی به روش...

مسعود عابدی پشتیری (مترجم),

اساس کار در فتوگرامتری رقومی، تصاویر رقومی است. با داشتن این تصاویر اندازه­ گیری اتوماتیک امکان ­پذیر خواهد بود. یکی از وظایف اصلی در مثلث ­بندی هوایی، اندازه گیری تصاویر است سازماندهی در روند اندازه­ گیری­ها در کارایی مثلث ­بندی هوایی مؤثر است. از امتیازات مطرح در فتوگرامتری رقومی انجام قدم به قدم تمام مراحل کار با استفاده از کامپیوتر می­ باشد. مشخصه اصلی مثلث­ بندی هوایی خودکار، در روش ­های ا...

ژورنال: بیمارستان 2014
ایمان زاده, مهرداد, جهانیان, مریم, عظیمی, نازیلا, کشوری, حمید,

چکیده‌نویسی یکی از ابزارهای عمدة تجزیه و تحلیل و سازماندهی مدارک است که به دو صورت دستی یا ماشینی انجام می‌شود. با پیشرفت‌هایی که در زمینة نرم‌‌فزاری و سخت‌افزاری به‌وقوع پیوسته و در حال تکامل است توجه و گرایش به تهیه و تولید چکیده‌های خودکار گسترش پیدا کرده است. این مقاله، ضمن تقسیم‌بندی رویکردهای چکیده‌نویسی خودکار به چکیده‌نویسی تک‌سندی شامل رویکردهای سنتی، آماری (مبتنی بر مجموعه)، رویکردهای...

ژورنال: شناخت اجتماعی 2018

مقدمه: هدف پژوهش حاضر معرفی مفهوم تله اجتماعی و برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس محقق ساخته تله اجتماعی بود.  روش: جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در سال 95-96 دانشگاه های استان کردستان تشکیل دادند که جمعا40000 نفر بودند. روش: جمع آوری نمونه، نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. از مجموع 400 نفر شرکت کننده در پژوهش، تعداد 320نفر مقیاس های مقیاس محقق ساخته تله اجتماعی برای هنجاریا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید