نتایج جستجو برای تمرکز روی فرم

تعداد نتایج: 175646  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1393

این تحقیق بر آن بوده است تا تاثیر دو روش تمرکز بر فرم از پیش تعیین شده و تمرکز بر فرم واکنشی بر روی نوشتار فراگیران زبان انگلیسی را مقایسه کند. برای این منظور، 60 نفر از بین 90 دانش آموز در سطح متوسط زبانی از آموزشگاه زبان پیشگامان آکادمیک در تهران از طریق آزمون pet انتخاب شدند. سپس دانش آموزان انتخاب شده، به دو گروه تقسیم شدند و تدریس نوشتار برای هر گروه از طریق یکی از روشهای تمرکز بر فرم از پ...

سعیدی, مهناز,

تحقیق حاضر در مورد نقش رویکرد «تمرکز بر فرم بر اساس هوش چندگانه» در یادگیری دانش گرامری (زمان حال و استمراری) و توانایی استفاده از این دانش در بافت نوشتاری زبان می‌باشد. در این راستا، سه گروه آزمایشی در معرض سه شیوه متفاوت قرار گرفتند. در به کارگیری روش «تمرکز بر فرم بر اساس هوش چندگانه» توجه به فرم، معنی و کاربرد نکات گرامری توام با توجه بر توانایی‌ها و علایق یادگیرنده صورت گرفت. در روش «تمرکز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392

چکیده این مطالعه "تاثیر آموزش معلمان کم تجربه آموزشگاهی درباب تمرکز بر روی فرم را بر درک دانش آموزان در ایران" بررسی می کند. این تحقیق در چهار آموزشگاه زبان با نامهای "پیام فردوسی، آوای ماندگار، شکوه و بعثت" در مرند، ایران انجام یافته است. هشت کلاس زبان با هشت معلم متفاوت (از تعداد کل 42 معلم) و همچنین دانش آموزان آنها (104 نفر) در این تحقیق شرکت کردند. برای هر کلاس، شش مشاهده، سه مشاهده قبل ا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

یادگیری لغت همیشه مانند یک کار بزرگ برای دانش آموزان زبان انگلیسی بوده است. هدف این تحقیق مقایسه اثر (یا اثرات) چهار نوع روش آموزش فرم-محور بر یادگیری لغت زبان دوم است. در این راستا این مطالعه طرح شبه آزمایشی همراه با پیش آزمون- پس آزمون با پنج گروه که هر کدام روش خاصی دریافت می کنند را اتخاذ کرده است. شرکت کنندگان در این مطالعه 80 دانش اموز پسر کلاس چهارم دبیرستان در محدوده سنی 17-19 بودند. قب...

برآورد زمان تمرکز، یکی از مهمترین مباحث در مطالعات فیزیوگرافی و هیدرولوژی حوزههای آبخیز است . برآورد نسبتاً صحیح آن تأثیر زیادی در محاسبۀ پارامترهایهیدرولوژی، خصوصاً دبی اوج سیلاب دارد . احداث بندهای اصلاحی در حوضه های آبخیز منتهی به مناطق مسکونی از راهکارهای اجرایی جهت تغییر در زمان تمرکز وکاهش شیب آبراهه ها شده که در کنترل سیل و کاهش دبی پیک سیلاب تاثیر بسزایی دارد. این پژوهش با هدف ارزیابی اثر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده معماری و هنر 1393

برنامه ریزی و طراحی سایت های اموزشی- تفریحی هوانوردی در کشورهای مختلف جهان به عنوان یکی از جدیدترین و جذاب ترین فضاهای چند کارکردی مطرح است که روز به روز مورد استقبال عموم مردم و توجه بیشتر سیاستگذاران و برنامه ریزان ورزشی- تفریحی قرار می گیرد. کشور ما نیز هر چند با فاصله قابل توجه نسبت به کشورهای پیشرو در این زمینه، از این قاعده مستثنی نیست. مطالعات نشان می دهد سایت های هوانوردی آموزشی - تفری...

ژورنال: بیماریهای گیاهی 2010
حبیب عباسی پور, سکینه نعیم امینی, سیروس آقاجان زاده, عباسعلی زمانی,

طی بررسی‌های انجامشده در رابطه با دینامیسم جمعیت و توزیع فضایی بالشک دراز اندام چای، (Pulvinaria floccifera (Westwood) (Hemi.: Coccidae))، از باغ‌های چای شهرستان تنکابن واقع در غرب مازندران در طول سال‌های 87-1388، در تعدادی از نمونه‌های جمع‌آوری شده از باغ‌های شعیب کلایه و بالابند بالشتک‌های آلوده به بیمارگری مشاهده ش...

شهرام شاهرخی خانقاه, مسعود امیرمعافی,

در این تحقیق، زیست شناسی فرم بی‌بال شته‌ی گندم‌-‌گل‌سرخMetopolophiumdirhodum  که یکی از فراوان‌ترین گونه‌های شته‌ها در مزارع گندم می‌باشد، در شرایط آزمایشگاه با دمای1± 20 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 60-50 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور پوره‌های سن یک شته با استفاده از قفس‌های برگی روی برگ‌های گندم رقم مهدوی پرورش داده شدند. ویژگی‌های زیستی ...

ژورنال: ارمغان دانش 2013
حسین پور, فاطمه, دهقانی سامانی, امیر, عادل, میلاد , پیرعلی خیرآبادی, خداداد ,

چکیده زمینه و هدف: لیشمانیازیس از جمله بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان است که به وسیله انگل تک‌یاخته‌ای از جنس لیشمانیا ایجاد می‌شود. از دیرباز از گیاهان دارویی برای اثرات موضعی و عمومی‌لیشمانیازیس استفاده می‌شد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر اسانس‌های گیاهان مرزه و سیاه دانه بر روی فرم پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی اثرات اسانس های گیاهان مرزه و سیاه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید