نتایج جستجو برای تنظیم ارتفاع

تعداد نتایج: 41776  

ژورنال: صوت و ارتعاش 2021

تنظیم ارتفاع در وسایل نقلیه سبک و سنگین برای اهدافی از قبیل بهبود کیفیت سواری، افزایش پایداری، جلوگیری از برخورد کف خودرو به زمین، کاهش نیروی پسا و غیره به‌کار گرفته می‌شود. در این مقاله، سیستم تعلیقی که وظیفه تغییر ارتفاع خودرو را برعهده دارد از نوع بادی است. در تعلیق بادی به جای فنر مارپیچ از بالشتک‌های بادی استفاده می‌شود.‌ در ادامه دو مدل تجربی و تئوری آورده ‌شده که خواص ترمودینامیکی گاز دا...

2016

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

2016

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

ژورنال: :دانش و تندرستی 0
ghasem hesam1 1- dept. of occupationa..., mohammad hossein ebrahimi2 2- dept. o..., farideh khosravi3 3- dept. of biostat..., rashid sattari4 4- student reseach ce..., fatemeh dehghani5 5- student reseach ..., zahra moradpoor6 6- dept. of occupati...,

مقدمه: یکی از روش های غیرمستقیم اندازه گیری بیشترین ظرفیت هوازی، آزمون پله می باشد. بیشتر آزمون های پله، بر روی پله هایی با ارتفاع ثابت طراحی شده اند که تفاوت های بیومکانیکی ناشی از قد افراد می تواند باعث سوگرایی در نتایج شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی پله ای با قابلیت تنظیم ارتفاع جهت آزمون پله انجام شده است. مواد و روش ها: حداقل و حداکثر ارتفاع پله با توجه به رابطه های موجود در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده فنی 1392

در این پروژه هدف کاهش ارتفاع هواپیمای باربری در هنگام بارگیری می باشد.(به منظور تسهیل در امر بارگیری).برای انجام این کار بایستی مقداری از روغن درون ضربه گیر هواپیما تخلیه شود تا ارتفاع آن کاهش یابدو در ادامه، روغن خروجی مجددا به درون ضربه گیر تزریق شود. برای اجرایی کردن این طرح می بایست حدود 1لیتر از روغن ضربه گیر هواپیما خارج شود.برای این منظور باید طراحی هایی صورت گیرد تا بتوان روی میزان روغ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده فنی 1390

چکیده: امروزه رفتار لرزه ای سازه ها در برابر زلزله های میدان دور و میدان نزدیک بسیار حائز اهمیت است و در بهینه سازی و کنترل این رفتار سازه ها تلاش می شود. هدف از بهبود رفتار لرزهای سازهها تحت اثر بارهای جانبی اتلاف انرژی وارده به سازه و کاهش تغییرشکلهای پلاستیک اعضای سازه میباشد که در نتیجه تغییرمکان بین طبقهای و تغییر مکان کل و شتابهای طبقات به حداقل میرسد تا حدی که خسارت سازهای و غیرسازها...

محمد صادقی, محمود باقری, مصطفی مظفری,

این مقاله در راستای اجرای ضابطه‌مند قواعد بورس سه فرض مهم ارائه داده و بر آن است تا گسترۀ وجودی و راه‌های ارتقای آنها را نشان دهد؛ نخست: در سطح ملّی اجرای قواعد بورس ممکن نیست مگر این که قواعد عملی حسابداری و رویه‌های آن مد نظر قرار گیرد؛ دوم: مقررات حسابداری مانند سایر قواعد برای جبران کاستی‌های موجود در ایجاد سطح درستی از اطلاعات که بر اساس قواعد و مقررات بورس منشأ نیاز است، تنظیم و مورد استفا...

ژورنال: ارگونومی 2016

Introduction: Firefighting is amongst jobs that require high physical strength and high aerobic capacity. These are required because of the nature and the physical demands of the job. The maximum aerobic capacities of firefighters were investigated using the step test. Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on 73 firefighters. At first, demographic informati...

لایة مرزی به‏علت پیوند مستقیم با زندگی انسان اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش با دریافت داده‏های ساعتی و میانگین روزانه از مرکز اروپایی پیش‏بینی میان‏مدت هوا و دپارتمان علوم جوی دانشگاه وایومینگ برای دورة 1988 تا 2017، با کاربرد نرم‏افزارهای Excel و R و با به‏خدمت‏گیری توابع محاسباتی روش بستة پیشرفته، مجموعه توابع چندبُعدی و ابزار ECMWF در محیط ArcMap تغییرات ارتفاعی لایة مرزی شهر تهران در بازة س...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید