نتایج جستجو برای تنوع بتا

تعداد نتایج: 22252  
بیژن کیخایی, خجسته حسینی نژاد, فروزان حسینی نژاد, مهرداد محمدی دوست,

زمینه و هدف: تالاسمی نوعی کم خونی ارثی است که به صورت الفا و بتا می باشد. بیش از 95 درصد آلفا تالاسمی به علت حذف یک یا دو ژن زنجیره آلفا گلوبین از کروموزوم 6 است(2). در این مطالعه تنوع ژنتیکی 50 نفر از تالاسمی مینور بررسی شده است. روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی مقطعی از 17581 نفر اندیکسهای خونی اندازه گیری شد و با  نرم­افزار SPSS افرادی که MC...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده مرتع و آبخیزداری و شیلات و محیط زیست 1393

تنوع زیستی از مفاهیم ارزشمند در بوم شناسی و مدیریت پوشش گیاهی است. یکی از سطوح تنوع زیستی تنوع بتا است. هدف از این تحقیق تشخیص گرادیان به وسیله ی تغییرات تنوع بتا است. در منطقه مورد مطالعه نمونه برداری از پوشش گیاهی با استفاده از 536 واحد نمونه برداری به صورت کاملا تصادفی صورت گرفت. جهت شناسایی گرادیان های عمده، واحد های زیست محیطی با تلفیق نقشه های پایه (شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا...

ژورنال: اقیانوس شناسی 2014

در مطالعه حاضر نمونه‌های مورد مطالعه، با انجام عملیات غواصی، در سال 1382 از منطقه زیر جزرومدی جزایر کیش، لارک و خلیج نایبند و نیز در سال 1388 از جزیره کیش جمع آوری گردیدند. 11 گونه متعلق به دو رده، سه راسته و نه خانواده شناسایی گردیدند که عبارتند از Ircinia echinata Hyrtios erectus Spongia arabica Dysidea cinerea Terpios viridis Callyspongia clavata C. vasselli Callyspongia sp. Haliclona tubero...

β-Thalassemia (β-thal) is the most common hereditary disease in Iran which has been the home to one of the world's oldest and major civilizations. Different ethnic groups and tribes live in Iran, and there are more than two million carriers of β-thal in Iran. In the last two decades, β-thal mutations have been investigated in several Iranian provinces. This ethnic/genetic heterogeneity has res...

سید مهدی میرفتحی, محمد رضا پهلوانی,

چکیده واپاشی بتا یکی از مدهای واپاشی معمول در هسته ها می باشد که بسیاری از هستنه ها بطور طبیعی و در حالت ناپایدار این نوع تابش را ساطح می کنند. در این مقاله ضمن مطالعه ساختار هسته های 12Be ،12B و 12Cبا استفاده از مدل میدان متوسط و بکار گیری پتانسیل وودز-ساکسون که یکی از معتبرترین پتانسیلهای هسته ای می باشد، دامنه توابع موج حالتهای جفت شده این هسته هامورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. با استفاد...

ژورنال: افق دانش 2016

اهداف: شروع و تداوم آریتمی‌های کشنده طی ایسکمی از مهم‌ترین علل ایست ناگهانی قلب است. اثرات مفید بتاهیدروکسی‌بتا‌متیل‌بوتیرات (HMB) چون ضد‌التهابی و مهار ‌آپوپتوزی در عضلات اسکلتی مشخص شده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات پیشگیرانه HMB بر آریتمی‌های بطنی ناشی از ایسکمی بود. مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه تجربی 30 سر رت نر نژاد ویستار به‌شکل تصادفی به سه گروه؛ کنترل و گروه‌های HMB320 و HMB700 ...

Background and purpose: Beta-thalassemia is the most common inherited disorder in the world, especially in Iran. According to Iranian thalassemia society registry, 18616 thalassemia patients now living in Iran, which Mazandaran and Fars provinces have the most patients. Previous reports have shown that the frequency of b-thalassemia carriers is more than 10% in Mazandaran province. Although b...

مطابق با تئوری چشم انداز، سرمایه گذاران رفتار متفاوتی در منطقه سود و زیان دارند و در نتیجه رفتارمعاملاتی آن ها در زمان های صعودی و نزولی بازار متفاوت است. در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون1393- چارکی (در چارک های مختلف) و مدل رگرسیون خطی، بتای 180 شرکت در دوره زمانی 1392برآورد شد. نتایج نشان می دهد ریسک کل (انحراف معیار) سهام در چارک های بالاتر افزایش می یابد، وبتای سهام در چارک های مختلف...

جنس بومادران در ایران 19 گونة گیاه علفی چندساله و معطر دارد که شش گونۀ آن انحصاری ایران است. در این تحقیق با هدف بررسی اسانس جمعیت‌های مختلف بومادران با نام علمی Achillea nobilis L. (بومی ایران) در شرایط زراعی، بذر22 جمعیت گیاه از رویشگاه‌های مختلف گرد‌آوری‌شده و در مزرعۀ تحقیقاتی کشت شد. سرشاخه‌های گل‌دار در هنگام اوج گلدهی برداشت و پس از خشک‌کردن در سایه، اسانس‌گیری به روش تقطیر با آب صورت گر...

  دیابت یک بیماری متابولیک همراه با افزایش قندخون است که ممکن است به دلیل کاهش ترشح انسولین از غده‌ی لوزالمعده، یا مقاومت به انسولین و یا هر دو همراه با افزایش تولید گلوکز از کبد باشد.1 تخمین زده می‌شود که تا 15 سال دیگر، حدود 380 میلیون بیمار دیابتی در دنیا وجود داشته باشد. امروزه حدود 5% از مرگ و میرها به دلیل این بیماری است که ممکن است در 10 سال آینده 50% افزایش ‌یابد.2 در کشور ما نیز نزدیک ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود