نتایج جستجو برای تنوع زیستی

تعداد نتایج: 35001  
ژورنال: حقوق خصوصی 2018

پذیرش کنوانسیون تنوع زیستی برخی تعهدات را برای کشورهای عضو، ازجمله ایران، در قراردادهای دسترسی و تقسیم منافع ناشی از منابع ژنتیک در قلمرو آن کشورها ایجاد می‌کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد قراردادهای انتقال فناوری زیستی، برخلاف سایر حوزه‌های مالکیت فکری، وضعیتی ویژه دارند و تابع الزامات کنوانسیون تنوع زیستی، به‌ویژه الزامات ناشی از مادة 16 کنوانسیون مذکور، مانند رضایت آگاهانة کشور تأمین‌کنندة ...

ژورنال: محیط شناسی 2007
حسین مصطفوی,

تنوع زیستی ماهیان رودخانه تالار (یکی از زیرحوزه‌های مهم حوزة جنوبی دریای خزر) از سال 1377 تا 1383در 18 ایستگاه بررسی شد. 33 گونه از 14 خانواده شناسایی شده که بیشترین تنوع گونه ای به خانواده کپورماهیان اختصاص داشته‌ است. نسبت گونه‌های ساکن در این مطالعه ازگونه‌های مهاجر بیشتر بوده و تنوع‌گونه‌ای از قسمت بالا دست رودخانه به سمت پایین‌دست رودخانه افزایش می‌یابد. مطابق طبقه‌بندی IUCN قره برون (A. ...

ژورنال: محیط زیست جانوری 2017

دوزیستان ازنظرتنوعزیستیمستلزممطالعات بومی درایراناست. 5 خانواده، 8 جنس و 15 گونه از دوزیستان بی­دم و2 خانواده، 4 جنس و 7 گونه از دوزیستان دم­دار در ایران وجود دارد. هدف از مطالعهحاضر شناسایی و معرفی دوزیستان شرق</strong...

ژورنال: :رستنیها 0
سید عباس میرجلیلی, استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی -کاربر...,

انار گیاهی است چند منظوره که به لحاظ تغذیه، پزشکی، باغبانی، فضای سبز و محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است. قدمت کشت و کار این گیاه به ایران و مصر باستان بر می گردد و در انجیل و قرآن از آن نام برده شده است. این گیاه بومی ایران و کشورهای همجوار است و امروزه در کشورهای متعددی کشت می شود. از نظر گیاه شناسی، این گیاه در تیره انار قرار دارد و دارای واریته ها و ارقام مختلف و متعدد است که در کشورهای ...

ژورنال: :علوم محیطی 0
فراهم احمدزاده, دانشگاه شهید بهشتی آذرمیدخت خیراندیش, دانشگاه شهید بهشتی,

جغرافیای طبیعی شمال غرب ایران ترکیب پیچیده ای از کوه های مرتفع، ناهمواری ها و دشت های باز است تنوع اقلیمی و ژئوگرافیکی ، به ویژه وجود مناطق گسترده کوهستانی و مرتفع در منطقه سبب گردیأه است ک نواحی فیزیوگرافیک متنوع و با ویژگی های منحصر به فرد در این بخش از کشور شکل گیرد و این تنوع سبب گردیده است که تنوع زیستی جانوری،به ویژه تنوع گونه ای سوسمارهای منطقه قابل توجه باشد. پژوهش حاضر به منظور مطالعه ...

ژورنال: :محیط شناسی 2007
حسین مصطفوی,

تنوع زیستی ماهیان رودخانه تالار (یکی از زیرحوزه های مهم حوزة جنوبی دریای خزر) از سال 1377 تا 1383در 18 ایستگاه بررسی شد. 33 گونه از 14 خانواده شناسایی شده که بیشترین تنوع گونه ای به خانواده کپورماهیان اختصاص داشته است. نسبت گونه های ساکن در این مطالعه ازگونه های مهاجر بیشتر بوده و تنوع گونه ای از قسمت بالا دست رودخانه به سمت پایین دست رودخانه افزایش می یابد. مطابق طبقه بندی iucn قره برون (a. pe...

علیرضا نقی‌نژاد, فرخ قهرمانی‌نژاد, وحید امیرقلی‌پور کاسمانی,

این پژوهش، شامل مطالعه فلور و بررسی تنوع زیستی پنج مانداب مهم مرزون آباد، لنگور، بصراء، رمنت و آغوزبن در شهرستان بابل در شمال ایران است. برای تحقق مطالعات فلوریستیکی در این مانداب‌ها، همه گیاهان آوندی در طی دو فصل رویشی (1389-1390) جمع‌آوری گردید. تعداد کل 196 گونه متعلق به 138 جنس و 58 خانواده گیاهی شناسایی شد. تیره‌های Poaceae (24 گونه)، Cyperaceae (19 گونه)، Asteraceae (16 گونه)، Fabaceae (1...

ژورنال: ایمنی زیستی 2018

مصرف سموم شیمیایی از جمله آفت­ کش­ها در طی نیم قرن گذشته افزایش نگران کننده­ای داشته است. به طوری که امروزه در کشور کنترل شیمیایی در بیش از 99 درصد محصولات کشاورزی انجام می­شود. سموم شیمیایی، علاوه بر تاثیرات نامطلوب فراوان بر سلامت تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان بخش کشاورزی، اثرات جبران­ناپذیری بر موجودات غیرهدف و به طور کلی تنوع زیستی نیز دارند. آفت­کش­های شیمیایی به دلیل داشتن زمان پایداری طول...

در این پژوهش تنوع زیستی، اشکال زیستی و کورولوژی در گروه­های اکولوژیک مختلف در جنگل­های منطقه حفاظت‌شده دنای غربی با مساحت 600 هکتار بررسی شد. در این پژوهش 50 قطعه‌نمونه، 450 مترمربعی به ابعاد 30  ×15 متر به­صورت منظم- تصادفی پیاده شد. نتایج آنالیز TWINSPAN نشان داد که چهار گروه اکولوژیک آوندول-کمای بیابانی (گروه اول)، گوش بره (گروه دوم)، جاشیرستان (گروه سوم) و ارس-چویلستان (گروه چهارم) به­ترتیب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود