نتایج جستجو برای توابع مفصل

تعداد نتایج: 14489  

ژورنال: پژوهشنامه بیمه 2016

در این تحقیق، ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله‌مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی (HAC)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایة لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدل‌سازی ساختار وابستگی ریسک‌های بیمه‌گری با داده‌های ضریب خسارت طی سال‌های 1392-1354 نشان می‌دهد که به‌علت تفاوت نو...

رسول میرعباسی نجف‌آبادی, هادی ثانی خانی, یعقوب دین‌پژوه دین‌پژوه,

به‌طور کلی توزیع احتمالاتی داده‌های تصادفی چند متغیره در مقایسه با حالت یک متغیره آن‌ها به دلیل وابستگی غیرخطی بین متغیرهای تصادفی، پیچیده‌تر است. یکی از روش‌های حل این مشکل استفاده از توابع مفصل می‌باشد که در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه محققین بوده است. در این مطالعه، وابستگی دما و بارش ایستگاه تبریز با استفاده از توابع مفصل مدل‌سازی شد. برای این منظور از داده‌های بارش و دمای ماهانه ایستگاه ت...

به دلیل آنکه غالباً همبستگی میان مشخصه­های خشکسالی زیاد است، تحلیل­های تک­متغیره خشکسالی قادر به وارد کردن تأثیرات این همبستگی در محاسبات نیستند. بنابراین، بهتربن روش برای پایش خشکسالی، تحلیل توأم مشخصه­های آن است. در این تحقیق، خشکسالی هواشناسی در منطقه سمنان براساس دو مشخصه شدت و مدت، با توابع چند­متغیره کوپلا (توابع مفصل) تحلیل شد. مقادیر متغیر­های مدت و شدت خشکسالی از SPI ماهانه استخراج شدند...

آرش ادیب, علی محمد آخوندعلی, علیرضا دانشخواه, میثم سالاری,

     در روش‌های مرسوم تحلیل فراوانی سیلاب تنها متغیر دبی اوج سیلاب مد نظر قرار می‌گیرد و فرض می‌شود که متغیر مورد بررسی از توابع توزیع پارامتری خاصی تبعیت می‌کند. این فرضیه‌ها محدود کننده هستند و منجر به دستیابی به اطلاعات محدود در زمینه ریسک سیلاب می‌شوند. یک رویداد سیلاب دارای سه متغیر دبی اوج، حجم و تداوم سیلاب می‌باشد بطوری که این متغیرها در طبیعت تصادفی بوده و بین دو متغیر همبستگی وجود دار...

ژورنال: :پژوهشنامه بیمه 0
محمد میرباقری جم, دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچست..., دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و ..., استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و..., سرپرست پژوهشکدة بیمه,

در این تحقیق، ریسک های بیمه گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی (hac)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایه لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدل سازی ساختار وابستگی ریسک های بیمه گری با داده های ضریب خسارت طی سال های 1392-1354 نشان می دهد که به علت تفاوت نوع ساختار وابستگی، حداق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم ریاضی 1393

مفصلها توابعی هستند که توابع توزیع چند متغیره را به توابع توزیع حاشیه ای آنها پیوند می دهند و توزیعهای حاشیه ای را از ساختار وابستگی جدا می سازند به همین جهت در مدلبندی بین متغیرهای وابسته استفاده می شوند. اما محدودیتهائی نیز در روشهای ساخت و مدل بندی داده ها با استفاده از این توابع وجود دارد؛ در برخی از توابع مفصل به دلیل محدود بودن دامنه همبستگی، امکان مدلبندی بین متغیرهای با همبستگی بالا وجو...

ژورنال: :علوم 0
مهدی امیدی, mehdi omidi department of statsitics,..., mohsen mohammadzadeh darrodi departme...,

یکی از ابزارهای قوی برای ساخت توزیع توام متغیرهای وابسته بر اساس توزیع های کناری متغیرها توابع مفصل هستند. این توابع مدلی را ارائه می دهند که بر اساس آن تمام خصوصیات وابستگی متغیرها قابل بیان است. درتحلیل داده های فضایی لازم است توزیع چندمتغیره تحقق های میدان تصادفی و ساختار همبستگی داده ها مشخص شود. به علاوه در تحلیل داده های فضایی-زمانی گاهی برای راحتی از تابع کواریانس تفکیک پذیر استفاده می ش...

ژورنال: :علوم و مهندسی آبیاری 2015
میثم سالاری, علی محمد آخوندعلی, آرش ادیب, علیرضا دانشخواه,

در روش های مرسوم تحلیل فراوانی سیلاب تنها متغیر دبی اوج سیلاب مد نظر قرار می گیرد و فرض می شود که متغیر مورد بررسی از توابع توزیع پارامتری خاصی تبعیت می کند. این فرضیه ها محدود کننده هستند و منجر به دستیابی به اطلاعات محدود در زمینه ریسک سیلاب می شوند. یک رویداد سیلاب دارای سه متغیر دبی اوج، حجم و تداوم سیلاب می باشد بطوری که این متغیرها در طبیعت تصادفی بوده و بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. در...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید