نتایج جستجو برای توانگری مالی

تعداد نتایج: 30575  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1393

هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزش کارکنان در شرکتهای خرده فر وش می باشد

ژورنال: پژوهشنامه بیمه 2017

اصلی‌ترین موضوعی که پژوهش حاضر با آن مواجه است این است که رابطۀ بین 7 متغیر مالی شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران را با حاشیۀ توانگری آنها مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور متغیرهای «عملکرد سرمایه‌گذاری»، «نسبت نقدینگی»، «حاشیۀ عملیاتی»، «نسبت ترکیبی»، «نسبت خسارت»، «سود بیمه‌گری»، و «اندازۀ شرکت بیمه» را به‌عنوان متغیرهای تبیین‌کنندۀ مالی شرکتهای بیمه م...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): امروزه در اکثر کشورهای جهان برای نظارت بر شرکت های بیمه از روش نظارت مالی بر عملکرد آنها، استفاده می شود. محاسبات مربوط به نسبت توانگری مالی در کشور های مختلف بر اساس مدل های توانگری مالی صورت می گیرد. در ایران نیز از سال 1391 کلیه شرکت های بیمه ملزم به محاسبه نسبت توانگری مالی بر اساس آیین نامه 69 بیمه مرکزی که در تاریخ 2...

هدف این مقاله ارائه روشی کاراتر از آیین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه و مطالعات پیشین، برای تعیین ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در شرکتهای بیمه به تفکیک بیمه‌های زندگی و غیرزندگی است. در این راستا، با استفاده از داده‌های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) در دوره 97:09-1387:09 و روش‌های مختلف محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR)، اقدام به مدلسازی ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در سهام برای شرکتهای ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده مدیریت 1392

بدیهی است در دنیای امروزاصلی ترین دغدغه نهادهای نظارتی صنعت بیمه و بیمه‎گران،کسب اطمینان از توان انجام تعهدات موسسه بیمه است.در این میان وجود یک سیستم توانگری مالی که متاثر از ریسک‎های موسسه بیمه باشد به عنوان یکی از ابزارهای سیستم نظارت بر موسسات بیمه ،لازم و ضروری به نظر می‎رسد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی ارتباط بین سیستم توانگری مالی و چند نسبت مالی که معرف ریسک‎های مختلفی در موسسات بیمه هس...

ژورنال: پژوهشنامه بیمه 2019

  هدف: این مقاله ارائه روشی کاراتر برای سنجش ریسک بازار شرکت‌های بیمه در مدل توانگری مالی آیین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه می‌باشد. ضریب ریسک بازار مدل توانگری مالی، با دو مساله اصلی روبرو است؛ اول آن که در محاسبه این ضریب روش‌های مختلف و کارایی آنها به درستی بررسی نشده‌اند و دوم آن که ضریب محاسبه شده برای حالات عادی بوده و در محاسبه آنها اثرات شوک‌های اقتصادی برای استخراج...

ژورنال: پژوهشنامه بیمه 2019

هدف: در دهه اخیر، توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی در پژوهش‌های نظری حوزه نهادهای اقتصادی و به طور خاص شرکت‌های بیمه از اهمیت شایانی برخوردار شده است. هدف پژوهش، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر توانگری شرکت‌های بیمه‌ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل کاراتر و تحلیل نتایج حاصل با نظریه‌های این حوزه است. روش‌شناسی:این مقاله تأثیر مؤلفه‌های من...

ژورنال: پژوهشنامه بیمه 2013
زهرا ماجدی, محسن قره‌خانی,

در این مقاله، ریسک دارایی مؤسسات بیمه در دو بخش سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و املاک و مستغلات بررسی می¬شود. برای محاسبه ریسک سرمایه‌گذاری در سهام، از داده‌های روزانه شاخص قیمت کل بازار بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به سال¬های 1388-1384 استفاده شده است. همچنین، برای محاسبه ریسک سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، از داده‌های ماهانه شاخص کرایه‌ مسکن‌های اجاره‌ای در مناطق شهری ایران مربوط به ...

ژورنال: پژوهشنامه بیمه 2017

چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به‌ دنبال آن اندازه‌گیری و کمی‌کردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایه‌گذاری است. هدف اصلی این مقاله، رفع نواقص و ایرادات آیین‌نامۀ نحوۀ محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه و لحاظ‌کردن دقیق‌تر ویژگیهای سریهای زمانی‌ مالی برای برآورد ارزش در معرض ریسک پ...

هدف از این پژوهش ارائه یک مدل هوشمند جهت پیش‌بینی توانگری مالی در شرکتهای بیمه،به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم می‌باشد.بدین منظور با بررسی پیشینه تعداد 17متغیر به عنوان متغیر پیش بین جهت پیش بینی طبقه توانگری مالی از منابع معتبر سایت بیمه مرکزی ج.ا.ا ، طی سال 1390 تا 1395 استخراج ‌شده است. در این پژوهش ابتدا نتایج حاصل از به‌کارگیری مدل های مختلف پیش‌بینی مبتنی بر داده‌کاوی مورد مقایسه قرار گرف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید