نتایج جستجو برای جابه جایی فورامن اپیکال

تعداد نتایج: 8660  

ژورنال: نشریه هیدروفیزیک 2018

جریان‌های برگشتی از مشهودترین عوارض در منطقۀ خیزاب ساحلی‌ محسوب می‌شوند. این عوارض از خط ساحل به سمت دریا امتداد دارند و دسته‌بندی آن‌ها طبق مکانیزم نیروهای کنترل‌کنندۀ حاکم بر منطقۀ خیزاب ساحلی است. در این پژوهش، نخست الگویی برای چگونگی نقل‌مکان کرانه ‌راستای جریان‌های برگشتی کانالیزه با استفاده از نرم‌افزار مایک 3/21ارائه شده است. در مرحلۀ بعدی الگوی ارائه‌شده از طریق رابطۀ سرک(CERC)  مورد صح...

ژورنال: گنجینه اسناد 2002
ا.ا. فاتروس, جرج کاریپسیادیس, علیرضا دباغی(مترجم),

حسین قهرایی,

مرزهای ایران همواره در طول تاریخ چند هزار ساله این کشور متغیر بوده است. بررسی اسناد و منابع تاریخی ایران نشان می­ دهد که این تغییر به حدی بوده است که نفوذ حاکمیت ملی گاهی بسیار فراتر از فلات ایران و زمانی فقط به بخش کوچکی از فلات محدود می ­شده است. مرزها حتی در سراسر مدت حاکمیت یک سلسله ثابت نبوده و نسبت به قدرت و ضعف زمامداران هر سلسله تغییر می­ کرده است. بدین معنی که با هر پیروزی و جنگی، مرزه...

علی سلطانی, محمد قضائی, محمدرضا بذرگر,

رفتار فضایی، فعالیت افراد در فضای جغرافیایی است که از طریق فرآیند شناخت محیط شهری شکل می گیرد. در واقع فرد برای شک لگیری رفتار خود در محیط شهر، به یک سری از دانش ها که در فرصت های گوناگون و با استفاده از ابزارهای متفاوت حاصل می شود، نیاز دارد. تفاوت در دانش فضایی می تواند نتیجه عوامل گوناگونی از قبیل ویژگی های اقتصادی- اجتماعی، تجربه فضا، مسیریابی، رفتار سفر و الگوی سفر باشد. تصاویر ذهنی که از ...

اثنی‌عشری, محمد, سراجی, فرنگیس, مزینی, محمدعلی, نوری, مهتاب,

سابقه و هدف: داشتن دانش کافی در مورد آناتومی انتهای ریشه دندان برای درمان موفق کانال ریشه ضروری است. فورامن اپیکالی، ناحیه ای است که کانال، سطح ریشه را به سوی لیگامنت پریودنتال ترک می کند و لزوما بر اپکس آناتومیک منطبق نیست. رایج ترین روش موجود برای شناسایی این نقطه رادیوگرافی است. این تحقیق با هدف بررسی ارزش تشخیصی دو روش رادیوگرافی موازی (Parallel) و رادیوگرافی با قانون شی باکالی (BOR, Buccal...

ژورنال: :مجله دانشکده پزشکی اصفهان 0
شیرین شهبازی, کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دان..., متخصص زنان و مامایی، گروه زنان و ماما..., متخصص داخلی، گروه جراحی، بیمارستان مف..., دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه...,

مقدمه: در بالغین جابه جایی احشاء اغلب در طی یک تصویر برداری در اورژانس های حاد جراحی تشخیص داده می شود. در این پژوهش یک مورد آپاندیسیت حاد در یک خانم، که از وجود این ناهنجاری خود بی اطلاع بود، گزارش می شود . گزارش مورد: بیمار دختر 16 ساله ای بود که با شکایت درد شکمی شدید پذیرش شد. پس از معاینه ی بالینی، بیمار مبتلا به آپاندیسیت حاد تشخیص داده شد. در لاپاراتومی با شناسایی یک آپاندیس ملتهب در سمت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید