نتایج جستجو برای جت دایره‌ای

تعداد نتایج: 1374  

جریان خروجی از سیستم های تخلیه سیلاب اغلب به صورت جت می­باشد. بسته به عمق پایاب، جت می­تواند به صورت آزاد یا مستغرق عمل نماید. هرگاه مقدار تراز پایاب از تراز جت بیش­تر باشد، جت به صورت مستغرق عمل می­نماید. ابعاد و مشخصات حفره آبشستگی متأثر از متغیرهای متعددی از قبیل پارامترهای جریان، مشخصات بستر آبرفتی، زمان و هندسه آبراهه و همچنین ارتفاع ریزش می­باشد. در این تحقیق به بررسی ابعاد حفره آبشستگی ت...

ژورنال: هیدرولیک 2019

یکی از مشکلات جدی در بهره برداری از سد های مخزنی، ته نشینی مواد رسوبی در مخزن آن‌هاست که مشکلات بهره برداری زیادی را درپی دارد. رسوبات ته‌نشین شده جایگزین ظرفیت موثر مخزن می‌گردند. در مدیریت صحیح مخازن استفاده از روش‌های کنترل و تخلیه رسوب از مخازن دارای اهمیت ویژه‌ی است. این پژوهش آزمایشگاهی با هدف بررسی تاثیر استفاده از جت مستغرق در جلوی مجرای تخلیه کننده‌ی تحتانی بر افزایش راندمان تخلیه رسوب...

ژورنال: علوم آب و خاک 2018

Discharge of contaminants in the acceptor ambient has negative environmental impacts. Extremely shallow acceptor ambient conditions will have a significant impact on the diffusion of the contaminants flow. To achieve the effect of the hydraulic, geometric and environmental conditions of the contaminant flow in the acceptor ambient, an experimental model of surface draining was applied. The mode...

یکی از دشواری­های پیش روی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تخلیۀ پساب زهکشی به منابع آب پذیرنده از جمله رودخانه‌هاست. به دلیل ایجاد اغتشاش در محیط پذیرنده، یکی از راه­های مؤثر و سریع برای رقیق­سازی جریان‌های دفعی، جت‌های مستغرق هستند. در تحقیق حاضر جت مستغرق در زاویه­های عمودی و غلظت‌های سیال متفاوت با استفاده از Flow-3D مدل‌سازی شد. برای این منظور، زاویه­های 30، 5/37، 45، 5/52 و 60 درجه و غلظت‌های 10،...

علی حائریان اردکانی,

ژورنال: :نشریه دانشکده فنی 1984
علی حائریان اردکانی,

یکی از ساده‌ترین وسایلی که برای مکش و پمپ کردن سیال بکار می‌روند جت اجکتورها هستند. در این تحقیق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی به شبیه سازی عددی جت اجکتور مادون صوت هوا-هوا پرداخته شده است. معادلات ناویراستوکس، پیوستگی و انرژی با شرایط مرزی بدون لغزش در دیواره حاکم می‌باشند. شبیه سازی عددی به صورت سه بعدی صورت گرفته و جریان پایا، لزج و مغشوش فرض شده است. به منظور شبیه سازی اغتشاشات از م...

یکی از روش‌های رایج جهت اختلاط سوخت و هوا در محفظه‌های احتراق اسکرمجت، پاشش متقاطع سوخت در جریان هوای مافوق‌صوت ورودی به محفظه احتراق می‌باشد. در این میان پاشش جت هوا قبل از جت سوخت، می‌تواند موجب افزایش ارتفاع عمق نفوذ سوخت به درون محفظه احتراق شود. البته این پاشش جت هوا موجب افزایش تلفات فشار سکون نیز می‌شود. در این مقاله سعی شده است که با تغییر مکان موقعیت پاشش جت هوا، شرایطی را که در آنجا ب...

امین میراحمدی, نادر شرفی,

یکی از انواع روشهای ماشینکاری الکتروشیمیایی تراشکاری الکتروشیمیایی می‌باشد. اگر در تراشکاری الکتروشیمیایی به جای ابزارهای متداول ECM از یک نازل برای رساندن الکترولیت به گپ ماشینکاری استفاده شود، فرآیندی با نام تراشکاری با جت الکتروشیمیایی بوجود می‌آید. در تحقیق حاضر یک مدل ریاضی برای این فرآیند ارائه شده و نتایج حاصل از آن با آزمایشهای عملی مقایسه و نشان داده شده که تطابق قابل قبولی بین آنها وج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید