نتایج جستجو برای جت مستغرق

تعداد نتایج: 1518  

ژورنال: آبخیزداری ایران 2014
ابراهیمی, کیومرث , حسینی, پژمان علی‌, صانعی, مجتبی , مشعل, محمود ,

هر ساله هزینه­های سنگینی برای کنترل و جلوگیری از تخریب­ ناشی از آبشستگی در پایین دست سازه­های آبی صرف می­شود. از این­رو  پدیده آبشستگی در سازه­ها بسیار حائز اهمیت است و پیش­بینی آن قبل از ساخت سازه امری ضروری برای هر طرحی می­باشد. گسترش این پدیده می­تواند پایداری سازه را به خطر اندازد ضمن اینکه تجمع مواد فرسایش­یافته با تغییر رقوم پایاب بر عملکرد خروجی سازه­ تأثیر می­گذارد. در این مقاله نت...

جریان خروجی از سیستم های تخلیه سیلاب اغلب به صورت جت می­باشد. بسته به عمق پایاب، جت می­تواند به صورت آزاد یا مستغرق عمل نماید. هرگاه مقدار تراز پایاب از تراز جت بیش­تر باشد، جت به صورت مستغرق عمل می­نماید. ابعاد و مشخصات حفره آبشستگی متأثر از متغیرهای متعددی از قبیل پارامترهای جریان، مشخصات بستر آبرفتی، زمان و هندسه آبراهه و همچنین ارتفاع ریزش می­باشد. در این تحقیق به بررسی ابعاد حفره آبشستگی ت...

محمدرضا پیرستانی, مهدی رضازاده, مهرداد کاویانی,

میزان آبشستگی بستر قابل فرسایش و توسعه آن دراثر برخورد جت ها توجه بسیاری ازمهندسینهیدرولیک را به خود جلب کرده است. در این پژوهش، تغییرات بستر پایین دست یک جت در دو حالتمستغرق و ریزشی و با اعمال تغییرات دبی مورد بررسی قرارمی گیرد. خروجی کالورت درحالت مستغرقدقیقا مماس برسطح مصالح بستر و در حالت غیرمستغرق 46 سانتیمتر از سطح مصالح بستر متحرکفاصله دارد. جت ها در هر دو حالت زاویه ی 10 درجه با افق می ...

     حوضچه­های آرامش با جت­های افقی مستغرق نوع جدیدی از سازه­های استهلاک انرژی می­باشند که با هدایت جریان فوق بحرانیخروجی از جت­ها به پایاب و ایجاد پرش هیدرولیکی مستغرق سبب اتلاف انرژی می­شوند. مزیت این سازه از بین بردن اثر سرعت زیاد جریان نزدیک بستر و فشار منفی در کف می­باشد. در این مطالعه خصوصیات پرش هیدرولیکی برای جت­های افقی مستغرق با پرش هیدرولیکی کلاسیک مقایسه شد و همچنین روابطی برای خصوص...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1388

حدود نیم قرن است که تحقیقات در مورد استفاده از جت ها برای تخلیه پساب در محیط پذیرنده به نحوی که کمترین زیان را برای محیط زیست داشته باشد شروع شده است. در این زمینه مسیر حرکت جت از اهمیت خاصی برخوردار است. به صورتی که در بعضی از کشورهای پیشرفته مشخص کردن آن در هنگام طراحی اجباری شده است. در بسیاری از موارد جت چگال به صورت افقی در رودخانه تخلیه می شود، که در این صورت منحنی پرتابه جت به صورت سه بع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده فناوری اطلاعات 1390

با پیشرفت علم و تکنولوژی امکان زندگی بهتر و راحت تر برای بشر فراهم شده است. اما در مقابل با توسعه صنعت و امکانات رفاهی، آلودگی های حاصل از ضایعات صنعتی بر محیط زیست تاثیر نامطلوبی را گذاشته است، بدین منظور همواره سعی می گردد که پساب ناشی از فعالیت های کارخانه ها که به ناچار به رودخانه و دریاها منتهی می شود ابتدا کمی تصفیه شده و بعد در فاصله زمانی کوتاهی با آبهای رودخانه ها و دریاها مخلوط گردند ...

ژورنال: :نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 2015
بابک لشکرآرا, علی لشکرآرا, منوچهر فتحی مقدم,

جریان خروجی از سیستم های تخلیه سیلاب اغلب به صورت جت می­باشد. بسته به عمق پایاب، جت می­تواند به صورت آزاد یا مستغرق عمل نماید. هرگاه مقدار تراز پایاب از تراز جت بیش­تر باشد، جت به صورت مستغرق عمل می­نماید. ابعاد و مشخصات حفره آبشستگی متأثر از متغیرهای متعددی از قبیل پارامترهای جریان، مشخصات بستر آبرفتی، زمان و هندسه آبراهه و همچنین ارتفاع ریزش می­باشد. در این تحقیق به بررسی ابعاد حفره آبشستگی ت...

ژورنال: :مهندسی سازه های آبی 2010
محمدرضا پیرستانی, مهدی رضازاده, مهرداد کاویانی,

میزان آبشستگی بستر قابل فرسایش و توسعه آن دراثر برخورد جت ها توجه بسیاری ازمهندسینهیدرولیک را به خود جلب کرده است. در این پژوهش، تغییرات بستر پایین دست یک جت در دو حالتمستغرق و ریزشی و با اعمال تغییرات دبی مورد بررسی قرارمی گیرد. خروجی کالورت درحالت مستغرقدقیقا مماس برسطح مصالح بستر و در حالت غیرمستغرق 46 سانتیمتر از سطح مصالح بستر متحرکفاصله دارد. جت ها در هر دو حالت زاویه ی 10 درجه با افق می ...

ژورنال: :علوم و مهندسی آبیاری 0
دنا بیدار, دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه ..., استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنع..., استادیار، دانشکده علوم مهندسی آب، دان..., استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.,

در این مقاله تغییرات الگوی آبشستگی پایین دست جت های مستغرق با قطرهای متفاوت و شکل های مختلف (دایره ای، مستطیلی، لوزی و مربعی) در جت های منفرد و اثر تغییر زاویه افقی میانی در جت های مرکب مایل بررسی شده است. در این راستا، پارامترهای مؤثر بر رفتار جت های مستغرق، بررسی و با استفاده از تحلیل ابعادی روابط بدون بعد مؤثر استخراج شد. به­منظور بررسی ارتباط بین این پارامترها یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه رسو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید