نتایج جستجو برای جلب کنندگی

تعداد نتایج: 11488  

محمدجواد سروش, محمود شجاعی, هادی استوان, کریم کمالی, یعقوب فتحی پور,

مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae) یکی از مهم‌ترین آفات زیتون در مناطق زیتون خیز دنیا محسوب می‌شود. این آفت از سال 1383 که وارد ایران شد، طی سال اول ورود از 13 استان گزارش گردید. برای شناسایی روش‌های مناسب در جلب انبوه این آفت طرحی با پنج تیمار شامل صفحات زرد چسبنده همراه فرمون، تله‌های مک فیل همراه پروتئین هیدرولیزات (سه درصد) و مالاتیون (دو در هزار)، صفحات زرد رنگ چسبنده بدون ماده جلب کننده، ت...

غلامرضا توکلی کرقند, هادی محمودی,

مگس میوه عناب با نام علمی (Carpomyia vesuviana Costa (Diptera, Tephritidae مهم­ ترین آفت عناب (Zizyphus jujube Mill) است. در این پژوهش در راستای جایگزین کردن روش­ های غیر شیمیایی، از چند ترکیب شیمیایی شامل پروتئین هیدرولیزات، بی­کربنات آمونیم، بوراکس، سولفات آمونیم، ترکیب کامل (شامل پروتئین­ هیدرولیزات + بی­کربنات آمونیم + بوراکس + سولفات آمونیم) با غلظت سه درصد به عنوان جلب­ کننده استفاده شد. ...

ژورنال: :آفات و بیماریهای گیاهی 0
محمدجواد سروش, دانشجوی دوره ی دکتری دانشگاه آزاد اسل..., دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق..., دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق..., دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق..., دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، ...,

مگس میوه زیتون (bactrocera oleae) یکی از مهم ترین آفات زیتون در مناطق زیتون خیز دنیا محسوب می شود. این آفت از سال 1383 که وارد ایران شد، طی سال اول ورود از 13 استان گزارش گردید. برای شناسایی روش های مناسب در جلب انبوه این آفت طرحی با پنج تیمار شامل صفحات زرد چسبنده همراه فرمون، تله های مک فیل همراه پروتئین هیدرولیزات (سه درصد) و مالاتیون (دو در هزار)، صفحات زرد رنگ چسبنده بدون ماده جلب کننده، ت...

ژورنال: :تحقیقات آفات گیاهی 2012
غلامرضا توکلی کرقند, هادی محمودی,

مگس میوه عناب با نام علمی (carpomyia vesuviana costa (diptera, tephritidae مهم­ ترین آفت عناب (zizyphus jujube mill) است. در این پژوهش در راستای جایگزین کردن روش­ های غیر شیمیایی، از چند ترکیب شیمیایی شامل پروتئین هیدرولیزات، بی­کربنات آمونیم، بوراکس، سولفات آمونیم، ترکیب کامل (شامل پروتئین­ هیدرولیزات + بی­کربنات آمونیم + بوراکس + سولفات آمونیم) با غلظت سه درصد به عنوان جلب­ کننده استفاده شد. ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم کشاورزی 1388

کرم گلوگاه انار مهمترین آفت انار در ایران می باشد. ترکیبات فرومون جنسی کرم گلوگاه انار سنتز شده است ولی به دلیل ساختمان خاص شیمیایی در شرایط طبیعی پایداری قابل قبولی ندارد (baker et al., 1991) بنابراین می توان از پروانه های ماده باکره پرورشی استفاده نمود. تله ها به مدت 9 روز، غروب آفتاب در ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین در جهت شرقی–غربی در بین ردیف درختان انار و انجیر با فاصله 30 متری از یکدیگر نص...

فاطمه مسایلی, محمدرضا تاجیک, کاوه تیمورنژاد,

مقدمه و هدف پژوهش: رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ در دوران ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ، نه‌تنها ﻫﻮﻳـﺖ ﺷـﻬﺮی و ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از آن را دست‌خوش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪی را ﻫـﻢ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳـﺖ (رﻓﻴﻌﻴـﺎن و ﺗﺎﺟـﺪار، 1387). کشورهای مختلف امروزه دریافته‌اند که یکی از کارکردها و استراتژی‌های بسیار مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار، جلب مشارکت مردم در امور مختلف از جمله امور سیا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

سلب آزادی از افراد باید در چارچوب قانون باشد. یکی از موارد سلب آزادی، جلب افراد است، باید مد نظر داشت جلب دستگیری با دستور قاضی است که دارای آثار و شرایط خاص خود می باشد اجرای برگ جلب منوط به، صدور آن توسط مقام قضایی، سبق ابلاغ احضاریه و عدم حضور بدون عذر موجه می باشد در کنار این موارد، صدور برگ جلب متهم منوط به وجود دلیل است، اگر مقام قضایی در مقام صدور برگ جلب دارای شرایط رد دادرس باشد باید ا...

     حبوبات از منابع مهم غذایی سرشار از پروتئین برای تغذیه به شمار می‌آیند. ارزش بیولوژیکی پروتئین حبوبات به سبب دارا بودن بسیاری از اسید های آمینه ضروری در مقایسه با سایر منابع تامین کننده پروتئین بسیار بالا می‌باشد. در این تحقیق ترکیب شیمیایی (پروتئین، خاکستر، چربی و رطوبت) و ویژگی های عملکردی (کف کنندگی و پایداری کف، امولسیون کنندگی و پایداری امولسیون) آرد 4 رقم از حبوبات ایرانی (باقلا، نخود...

مقدمه: پرواکسیدان هایی چون آهن و مس باعث تسریع واکنش اکسیداسیون و حضور آنتی اکسیدان­ها و ترکیبات چلاته کننده باعث تأخیر در آن می شود. در این تحقیق اثر چلاته کنندگی عصاره چای که حاوی مقدار قابل توجهی تانیک اسید است در مقایسه با سیتریک اسید مورد بررسی قرار می گیرد. مواد و روش­ها: به چهار نوع روغن آفتابگردان، کانولا، زیتون و تالو مقدارppm  1/0 مس اضافه شد و سپس اثر چلاته کنندگی سیتریک اسید (01/0 ...

آرمان آوند فقیه, محمد سعید مصدق, پرویز شیشه بر, کاظم محمدپور,

سرخرطومی جالیز،Acythopeus curvirostris persicus ، یکی از آفات مهم محصولات جالیزی می باشد که در کشور های خاور میانه انتشار دارد. درک اکولوژی شیمیایی این گونه در شرایط مزرعه می تواند اطلاعات مورد نیاز برای کنترل آن با استفاده از پیام رسان های شیمیایی را فراهم کند. در این تحقیق ارتباطات شیمیایی سرخرطومی جالیز در شرایط مزرعه با استفاده از تله های سطلی (طعمه گذاری شده با حشرات کامل و طعمه گیاهی) در ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید