نتایج جستجو برای جنسیت

تعداد نتایج: 11008  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه معارف اسلامی قم 1392

یکی از مباحث بنیادی در عرصه ی اخلاق پژوهی مسئله ی رابطه ی جنسیت و اخلاق است که از دیرباز ذهن متفکران را به خود مشغول کرده است. از یک سو عدم التزام به همسانی اخلاقی و ارزشی زنان و مردان پیامدهایی همچون امتیاز و برترییک جنس بر جنس دیگر در ارزشمندی را در پی داشته و از سوی دیگر قائل شدن به تشابه زنان و مردان در حوزه ی رفتارهای اخلاقی، نادیده گرفتن نقش های جنسیتی اخلاق- که نظام آفرینش بر عهده ی هر ی...

نگاهی به شاخص های توسعهبرنامه توسعه سازمان ملل، در سال در سال 1990 شاخص های توسعه انسانی (HDI) را به عنوان شیوه ای برای اندازه گیری توسعه ملی، با استفاده از معرف هایی هم چون طول عمر (براساس امید زندگی)، دانش (براساس میزان باسوادی بزرگسالان و به ویژه میانگین سال های تحصیل)، و درآمد یا قدرت خرید (درآمد سرانه با توجه به هزینه محلی زندگی) معرفی کرد. علت انتخاب معرف های فوق، کاربردی بودن آن ها بود. ...

زینب نوروزی, علیرضا اسلام, فاطمه نظری,

هدف مقاله­ی حاضر بررسی داستان «نامه­هایی به آقاغوله» اثر محمدرضا یوسفی از منظری جامعه­شناختی با تکیه بر نظریه­ی کنشِ متقابلِ نمادین است؛ روش استفاده شده در این پژوهش، روش تحلیل محتوایی است. با توجه به نظریه­­ی جامعه‌شناسی انتخاب شده در چارچوب نظری پژوهش مؤلفه­هایی، به منظور تحلیل و تبیین جنسیت و جامعه­پذیری جنسیتی در این داستان استخراج و تدوین نمودیم. این مؤلفه­ها عبارت­اند از: «ویژگی­های زبانی»،...

علیقلی روشن, ندا بنی اسدی, یحیی کاظمی,

تفاوت جنسیتی می تواند در بعضی از سوگیری های اخلاقی موثر باشد. در این پژوهش به بررسی میزان شیوع تقلب و نگرش نسبت به آن در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز پرداخته شده است. گروه نمونه شامل 300 نفر دانشجو(163 دختر و 137 پسر) بود که به شیوه ی تصادفی انتخاب شدند. برای جمع¬آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ی محقق ساخته در زمینه ی خود گزارش دهی نسبت به میزان تقلب در امتحان و نگرش نسبت به آن، استف...

 ما  براساس ادبیات تحقیقی که در زیبایی و آرایش صورت وجود دارد کار خود را در مورد زنان آغاز کردیم. رویکرد نظری بودریار در خصوص جامعه مصرفی را بکار گرفته‌ایم و با استفاده از روش "مصاحبه گروه متمرکز" کسانی را که به مصرف لوازم آرایشی و کالای بدن می‌پردازند، مورد تحقیق قرار داده ایم. بر این اساس همان طوری که بودریار در جامعه مصرفی آن را مطرح می‌کند ما می‌بینیم که زنان همراه با رواج ...

ژورنال: کومش 2017
احدی, حوریه, احمدی‌زاده, زهرا, مخلصین, مریم, کسبی, فاطمه,

هدف: سرعت گفتار به‌عنوان یک ویژگی زبر زنجیری، مستقیماً بر روانی و وضوح گفتار اثر دارد. هم‌چنین مطالعات مختلف نشان داده است که عوامل مختلفی از جمله جنسیت، سن، محل زندگی و لهجه می‌تواند بر سرعت گفتار موثر باشد. از این ‌رو لازم است تا هنگام ارزیابی و تشخیص مشکلات مربوط به روانی و سرعت گفتار، عوامل مختلف و هنجارهای هر زبان مد‌نظر قرار داد. از آن‌جا که مطالعه در زمینه تعین هنجارهای سرعت در زبان فارس...

لادن رهبری, محمود شارع‌پور,

این مطالعه نظریة حق به شهر هانری لوفور  را در شهر تهران به آزمون گذاشته و میزان کاربست‌پذیری آن را در زمینة اجتماعی- شهروندی ایران ارزیابی می‌کند؛ ضمن این‌که احتمال وجود تفاوت‌های جنسیتی در بهره‌مندی از حق به شهر را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از پیمایش انجام‌شده در جمعیت نمونة 168 نفری از زنان و مردان ساکن مناطق بیست و دوگانة شهر تهران نشان می‌دهد که نظریه‌ی حق به شهر لوفور  در بستر...

بهشته نیوشا, مرتضی برزگر بفروئی, مسعود جان‌بزرگی,

هدف پژوهش، بررسی رابطه «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» بر «اضطراب امتحان» دانش‌آموزان پایه دوم دوره متوسطه شهرستان قم ‌بود. از 390 دانش‌آموز (200 نفر دختر و 190 نفر پسر در چهار منطقه قم) درخواست شد که پرسشنامه‌های «پایبندی مذهبی» جان‌بزرگی و «اضطراب امتحان» ساراسون را تکمیل کنند. پس از جمع‌آوری داده‌ها، برای تحلیل و تجزیه از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون‌های کندال و t نمونه‌های مستقل استفاده گردید. یافت...

حسن توفیقی, , علیقلی سبحانی, , فریدون سرگلزایی اول, , محمدعلی نراقی, ,

Sex determination is the first step in identification of dead body and hip bone or its components are reliable in sex discrimination. The present study was done to determine the applicability of some osteometric parameters of human hip bone in sex identification. Sixteen different variables for the anterior border of 50 human hip bones from a skeletal collection were studied. Statistically sign...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید