نتایج جستجو برای جنسیت

تعداد نتایج: 11008  

ژورنال: توسعه اجتماعی 2018

خشونت خانگی واقعیتی دردناک است که بر تمام زوایای زندگی قربانیان خود اثر گذاشته است. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه­ی بین تجربه­ی زیسته و مشاهده­ی خشونت زنان و مردان در دوران کودکی در خانواده بر خشونت خانگی در سال 1394 در شهر پاوه می­باشد. مطالعه به روش پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. حجم نمونه 200 نفر است که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله ای انتخاب گردید...

ژورنال: :زن در توسعه و سیاست 2007
مسعود کوثری,

این مقاله به بررسی بازی ویدئویی خانواده سیم (سیمز) از نظر ارزش‏های اجتماعی و خانوادگی مستور در آن می‏پردازد و می‏کوشد به چند پرسش پاسخ دهد. آیا خانواده سیم به بازنمایی ارزش‏های اجتماعی در جامعه آمریکا و به ویژه خانواده آمریکایی می‏پردازد؟ خانوده سیم چه مبنایی را برای استواری جامعه و خانواده آمریکایی پیشنهاد می‏کند؟ سرانجام، این نگاه چقدر با رویای آمریکایی موفقیت فاصله دارد؟

ژورنال: :فرهنگ و ادبیات عامه 0
حمید رضایی, استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ..., دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی,

جنسیت به عنوان هویت اجتماعی افراد، نقش مهمی در شکل گیری اشعار عامه، به خصوص اشعار محلی بختیاری دارد. این اشعار ضمن بازتاب ارزش­ها و باورهای مختلف زنان و مردان، در نهادینه کردن آنها تأثیر بسزایی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جنسیت بر اشعار عامۀ بختیاری (ترانه­های نوازشی، لالایی­ها، آهای گل و سوگ سروده­ها) است که با روش تحلیل محتوا و بر مبنای نظریۀ نابرابری جنسی واکاوی شده اند. این اشعار براس...

ژورنال: :پژوهشنامه تربیتی 2012
مختار عارفی, شکوه نوابی نژاد, عبدالله شفیع آبادی, علیرضا کیامنش,

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک های دلبستگی و جنسیت در پیش بینی رضایت زناشویی بود. نمونه پژوهش تعداد 266 نفر(125 مرد، 141زن) والدین دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر کرمانشاه در سال 1390 بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند. پرسش نامه مقیاس تجربه روابط نزدیک و خرده مقیاس­های رضایت زناشویی مقیاس سازگاری زناشویی اسپاینر و پرسشنامه انریچ روی شرکت کنندگان اجرا شدند. نتایج نشان داد بین سبک های دلب...

ژورنال: :زن در فرهنگ و هنر 2010
شهرام پرستش, فائزه ساسانی خواه,

در این مقاله در پی چگونگی بازنمایی زنان در دوره ی اصلاحات (1384تا1375) از طریق رمان های به نگارش درآمده توسط زنان هستیم. مهم ترین ویژگی برخی از آثار تولیدشده در این دوران، گفتگوی درونی راوی با خود است. از آن جایی که چنین عنصری در ادبیات ایران نوظهور است درصدد پاسخگویی به این سوال هستیم زنان در این دسته از رمان ها چگونه بازنمایی می شوند؟ فرکلاف از یک سو به قدرت توجه ویژه ای نشان می دهد و از سوی ...

ژورنال: :پژوهش ادبیات معاصر جهان 2009
سالار منافی اناری, ملیحه قدرتی,

هدف از این تحقیق، تعیین نقش جنسیت مترجم در صحت ترجمه و نیز دریافت این مطلب است که آیا تفاوت عمده ای میان ترجمه های مترجمان زن و مرد از حیث صحت ترجمه وجود دارد یا خیر. برای رسیدن به این مهم، دو رمان انگلیسی و دو ترجمه از هر یک که یکی توسط مترجمی زن و دیگری توسط مترجمی مرد انجام شده بود، انتخاب شد. واحد ترجمه برای تجزیه و تحلیل در این تحقیق، جملة ساده کامل در نظر گرفته شد. بدین ترتیب که هر یک از ...

ژورنال: :بوستان ادب 2013
قدسیه رضوانیان, سروناز ملک,

بررسی تأثیر جنسیت بر زبان زنان شاعر معاصر   قدسیه رضوانیان*             سروناز ملک** دانشگاه مازندران چکیده اکثر محققان رشته های زبان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی زبان و منتقدان فمینیست بر این باورند که بین زبانِ زنان و مردان، تفاوت های آوایی، واژگانی و نحوی وجود دارد. گروهی این تفاوت را ناشی از تفاوت های فیزیولوژیکی زنان و مردان و اختلاف پایگاه اجتماعی و عوامل فرهنگی مسلط بر جامعه می دانند ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
داود نوجوان, davod nojavan دانشگاه مذاهب اسلامی,

«تغییر جنسیت» یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است. از جمله این مسایل جواز و عدم جواز این عمل و آثار فقهی و حقوقی مرتبط با این پدیده است. در این مقاله دو مسأله فوق مورد بررسی قرار گرفته و روشن شده است که اگر این عمل بر روی شخصی که دارای اختلالات فیزیکی در دستگاه تناسلی خود می باشد (خنثای فیزیکی یا بدنی) انجام گیرد، مشروع و جایز می باشد. ولی اگر بر روی کسی که هی...

ژورنال: :صفه 0
فرانک فرزانه, دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد,

در طراحی و ارزیابی فضاهای شهری، اندیشمندان به نیازهای اولیۀ انسان بسیار توجه میکنند و همه بر این اعتقاد هستند که، بدون توجه به این نیازها، امکان دسترسی به فضا و تحرک پذیری در آن به حد قابل ملاحظه ای محدود خواهد شد. این نیازها تحت تأثیر متغییرهای مختلفی قرار دارند و «جنسیت » یکی از موضو ع های حساس این مقوله است. تا کنون تحقیقات دامنه دار فراوانی دربارۀ جنسیت و جنبه های مختلف اجتماعی،فرهنگی،روانی...

ژورنال: :genetics in the 3rd millennium 0
محمد حسن کریمی نژاد, mohamad hassan kariminejad,

آلفرد جاست آندوکرینولوژیست فرانسوی بر اساس یک سری آزمایشات بر روی خرگوش به نتایج ارزنده ای دست یافت. این دانشمند عده ای از جنین های خرگوش را قبل از تمایز جنسی اخته نمود که تمام آنها بدون توجه به ساختار کروموزومی (ژنتیک) بصورت جنین ماده متولد شدند. سپس به جنین های خرگوش که در حال تمایز به سوی جنس ماده بودند قطعه ای از بیضه خرگوش نر پیوند نمود. مشاهده کرد که همه آنها تغییر جهت داده و در جهت تبدیل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید