نتایج جستجو برای جنسیت

تعداد نتایج: 11008  

ژورنال: پژوهشنامه زنان 2015

سند چشم‌انداز ج.ا.ا در حکم بالاترین سند پس از قانون اساسی، ایجاد فرصت‌های برابر و توزیع مناسب درآمد را یکی از اهداف چشم‌انداز در افق 1404 قلمداد کرده است که این مهم نیز در گرو توسعة موزون بازار کار است و از این رو، بررسی سطح توسعة این بازار به تفکیک جنسیت هدف اصلی این مقاله است. برای تعیین سطح توسعة بازار کار از میان شاخص‌های متعدد این بازار، چهار شاخص نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، س...

یکی از مسائل مطرح در مکالمه‌کاوی، ارزیابی است. معمولاً خوانندگان یا شنوندگان، از این ارزیابی‌ها آگاهی چندانی ندارند چون که این روند به‌صورت مبهمی درون متن‌ها شکل می‌گیرد. در این مقاله ارزیابی در مکالمات دانشگاهی جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان با تمرکز بر جنسیت آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت انجام این تحقیق 9 جلسه دفاع مردان و 9 جلسه دفاع زنان از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌های علوم انس...

سید مهدی الوانی, , محمود محمودی, , مریم نوری تاجر, , میر بهادر قلی آریا نژاد, ,

This correlational study focused on formal organizations' administrative performance values. It examined the managers' (unit supervisors') employee performance appraisal process in relation to sex and personality differences among unit supervisors in Tehran, Shahid Beheshti and Iran Medical Sciences University hospitals (Tehran, 1996). First 537 male and female managers performing as unit super...

یکی از مسائل جدیدی که در رمان نیاز به بررسی و پژوهش دارد، رابطه زبان و جنسیت است. در این مقاله، که پژوهشی بینارشته­ای است، پژوهندگان قصد دارند با تکیه بر مطالعات زبان­شناسی اجتماعی ـ به‌ویژه نظریه لیکاف‌ـ رابطه زبان و جنسیت را در رمان شب­های تهران بررسی کنند تا از این رهگذر تأثیر جنسیت نویسنده بر زبان رمان و میزان موفقیتش در ایجاد زبانی متناسب با جنسیت شخصیت­ها معلوم شود. برای این منظور زبان زن...

توانایی تشخیص مسیر اشیای در حال حرکت و سازماندهی پاسخ حرکتی به‌گونه‌ای که هدف با جسم متحرک در یک نقطه به‌طور همزمان به هم برسند، زمان‌بندی پیش‌بینی انطباقی نامیده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عامل رنگ و جنسیت بر تکلیف زمان‌بندی پیش‌بینی انطباقی است. به این منظور 60 آزمودنی در دامنۀ سنی 8 تا 10 سال با نمونه‌گیری تصادفی ساده در دو گروه ( 30 دختر و 30 پسر) شرکت کردند و خطای زمانی آزمودنی‌ها...

ژورنال: :پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی 2012
سید حسین علوی طبری, ویدا مجتهد زاده, نغمه بختیاری,

این پژوهش به بررسی تأثیر تفاوت های جنسیتی بر کیفیت حسابرسی مستقل می پردازد. برای تعیین کیفیت حسابرسی مستقل از سه معیار توانایی حل مسأله، ریسک و استقلال حسابرس استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های توزیع شده بین حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری گردید. نتایج آزمون آماری t دو نمونه ای نشان می دهد که اگرچه تفاوت های جنسیتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و توانایی ...

ژورنال: :فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق 0
محمد مهدی کریمی نیا,

«مطالعۀ تطبیقی نَسَب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه»، اثر دکتر اسدالله امامی عنوان کتابی است که سال 1392 شمسی به زیور طبع آراسته شده است. نویسندۀ این اثر که از حقوق دانان برجستۀ کشور است، دو عنوان مهم حقوقی یعنی: 1. نسب؛ 2. تغییر جنسیت را از منظر حقوق ایران و فرانسه مورد مطالعۀ تطبیقی قرار داده است. اگرچه نویسندۀ محترم تلاش شایسته ای در تدوین کتاب انجام داده، ولی به برخی اشکالات ظاهری و محت...

ژورنال: :زن در فرهنگ و هنر 2012
عزت ملاابراهیمی, حبیب کشاورز,

برخی از مضامین شعر معاصر فلسطین همواره مورد توجه و اقبال شاعران این سرزمین قرار داشته است که از این میان می توان به جلوه های گوناگون شعر عاطفی به ویژه غزل و شعر عاشقانه اشاره کرد. غزل از مهم ترین موضوعات شعر معاصر فلسطین به شمار می رود که شعرای مرد و زن این دیار بسیار در این عرصه هنرنمایی کرده اند. اما اختلاف چشمگیری میان غزل زنان و مردان فلسطینی وجود دارد که این امر از وجود تفاوت های جسمی و رو...

ژورنال: :فصلنامه نقد ادبی 2013
زینب صابرپور,

در این مقاله، رمان رازهای سرزمین من، از حیث نحوه ی بازنمایی شخصیت زنان در آن بررسی شده است. برای این منظور از روش های انتقادی تحلیل گفتمان جهت بررسی متن و نیز از نظریات سیمون دوبووار در باب جنسیت جهت تبیین یافته ها استفاده شده است. تحلیل رمان به این روش، نشان داده است که ویژگی های مهم نحوه ی خاص تصویر زنان در این رمان، یکی تغییر در جفت تقابلی زنانه است؛ به این معنا که دوگانه ی اثیری/ لکاته که ه...

ژورنال: :نشریه پرستاری ایران 0
ابراهیم آریانی, e aryani master of educational resear..., a narimani کیوان کمانگر, k kamangar عظیم امیدوار, a omidvar,

چکیده   زمینه و هدف: تحقیقات در زمینه­ی بهداشت و سلامتی برای پیشرفت مراقبت­های بهداشتی ضروری بوده و نقشی محوری در علوم پزشکی ایفا می­نماید. از این­رو مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین و مقایسه­ای خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان دختر و پسر مقطع تحصیلات تکمیلی پرستاری انجام پذیرفت.   روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مقطعی است. جامعه ی آماری این پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرستاری دانشگاه علوم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید