نتایج جستجو برای جنسیت

تعداد نتایج: 11008  

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2015
سید حسین حسینی, صادق صفری,

     بر اساس یافته­های جرم­شناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا می­کنند. ویژگی­های خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزه­دیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکل­گیری وضعیت­های پیش­جنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگی­های ذاتی خود اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران محسوب شده و بیش از سایرین، مستعد و در...

استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول، استانداردهایی هستند که بر اساس محتوای اقتصادی معاملات و رویدادهای مالی تدوین می شوند و نه شکل آن ها. این استانداردها ، امکان استفاده از قضاوت های حرفه ای در مورد ارزیابی محتوای اقتصادی معاملات را به حسابداران می دهد. این مقاله دیدگاه زنان و مردان را در پذیرش استانداردهای حسابداری را  در میان 177 نفر از حسابرسان و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اورا...

خدیجه سفیری, ذبیح اله صدفی,

         هدف از این پژوهش رویکردی جامعه شناختی به بررسی نقش و ارتباط جنسیت با سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه‌های آن ، در چهارچوب نظریه پردازانِ سرمایه اجتماعی است . روش تحقیق : با توجه به روش کمی ترکیب پژوهش‌ها؛ یعنی روش فراتحلیل ، در هر پژوهش دو مطلب ] سطح معناداری ( significant Level )/ اندازه اثر ( Effect size ) [ باید استخراج و ثبت شوند . بنابراین، استخراج سایر اطلاعات ( شامل : هدف و فرضیه پژوهشی/ ج...

«زنانگیِ نوشتار» برساخته­ای است که این قلم در گفت­وگو با مفهوم «نوشتارِ زنانه» الن سیزو، منتقد فرانسوی پیشنهاد کرده­است. این اصطلاح برخلاف نوشتارِ زنانه، از یک شیوۀ قوام­یافتۀ نوشتار سخن نمی­گوید، بلکه زمینه­ها و کلیت نوعی شیوۀ نگارش را پیشنهاد می­کند که می­کوشد خود را به استناد هویت زنانه تعریف کند. براساس اصطلاح «نوشتارِ زنانه» به­عنوانِ امرِ مفروضِ نوعی شیوۀ نگارشِ خاصِ زنان، مقالات متعددی نوشته شده ...

هما یعقوبی,

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر جنسیت بر شیوة بیان تقاضا در زبان فارسی است. سئوال اصلی در این پژوهش آن ­است که: "در نحوة بیان تقاضا در زبان گفتاری زنان و مردان فارسی زبان چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟" جامعة آماری پژوهش شامل 87 نفر از دانشجویانِ (52 زن و35 مرد) دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 86 - 85 بوده است که به طور تصادفی به­عنوان نمونه، انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها نشان داد که اختلافات آشکاری بین الگ...

اکبر علیوردی¬نیا, صالح صالح¬نژاد,

الگوها و سبک‌های متفاوت جرم نشان می‌دهد که جرم پدیده جنسیتی است. مطالعه حاضر با هدف تبیین شکاف‌های جنسیتی در رفتارهای انحرافی با استفاده از نظریه عمومی جرم به بررسی نقش خود-کنترلی در رفتارهای انحرافی پسران و دختران می‌پردازد. تحقیق حاضر با روش پیمایشی و با نمونه آماری 420 نفری از دانشجویان دانشگاه ارومیه که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل می‌باشند به اجرا در آمده است. نتایج آزمون تفاوت میا...

غلامعباس توسلی, مریم نجار نهاوندی,

امروزه، محققان توسعه بر این باورند که از میان سرمایه‌های فیزیکی، تکنولوژیک و انسانی؛‌ متغیر اصلی و با اهمیت، سرمایه انسانی و بهره‌وری صحیح از آن است. توسعه و تکامل اقتصادی، جز از طریق رشد فرهنگی عوامل کار در محیط و سازمان‌های کار محقق نمی‌گردد. این‌چنین است که اخلاق کار در فرهنگ کار جامعه اهمیت یافته و متضمن توسعه و پیشرفت می‌شود. در این میان ورود زنان به بازار کار یکی از متغیرهای مؤثر بر فرهنگ...

ژورنال: زن در فرهنگ و هنر 2011
ثریا مکنون, زهره عطائی آشتیانی,

مقاله حاضر موضوع کلی «جنسیت و مصرف» را با توجه به مبانی فلسفی آن و روند پیدایش الگوی مصرف طرح نموده است، نویسندگان مقاله معتقدند که الگوی مصرف دارای سه مرحلة مرتبط و هماهنگ در تولید، توزیع و مصرف بوده و نحوة شکل‌گیری مصرف بر مبنای «تولید نیاز» و رابطة آن با «ارضاء نیاز» در قالب یک نظام هدفمند و با جهت مشخص است. در این راستا، طرح تحقیقاتی در گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف...

‌در حوزة روان‌شناسی اخلاق بررسی  نقش متغیّرهای تسهیل‌کنندة  کنش  اخلاقی دارای اهمیت است.  بی‌صداقتی تحصیلی  یکی از مسائل پر بسامد در محیط‌های تحصیلی و آکادمیک است. در این راستا تعیین نقش متغیرهای شناخت‌شناسی شخصی یا باورهای معرفت‌شناسی شخصی، دربرگیرندة تلاشی جدید است برای شناخت متغیرهای مؤثر در رفتار اخلاقی در یک بافت تحصیلی است. در مطالعة حاضر نقش باورهای معرفت­شناسی برای پیش­بینی بی صداقتی تحص...

مثنوی مولوی دربردارندة اندیشه‌های متعالی و داستان‌های حکمت‌آمیز و اندیشمندانه است. اندیشمندان از دیرباز به این اثر توجه داشته و دربارة آن پژوهش کرده‌اند؛. درنتیجه این اثر از چشم‌اندازهای مختلف شرح و بررسی شده است. بحث جنسیت و سنخیت یکی از مباحثی است که در اندیشة مولانا جایگاه خاصی دارد و در آثار او به‌‌ویژه در مثنوی بسیار نمود یافته است. جنسیت یا جاذبة جنسیت موضوعی است که مولانا همة هستی را جلو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید