نتایج جستجو برای جنسیت

تعداد نتایج: 11008  

   اعتبار شهادت زن در فقه اسلامی از دیرباز تاکنون همواره عرصه‌ی مباحث متعددی در این حوزه بوده است. با این‌حال قدمت موضوع، مانع از تازگی­پرداختن به انتقادات مطرح در این قلمرو و واکاوی نگرش‌های مختلف پیرامون این موضوع، با هدف نزدیک‌ترشدن به نظر شارع نخواهد بود. در این زمینه دو رویکرد قابل طرح است. نخست؛ رویکرد جنسیت محور که با استناد به برخی دلایل نقلی و عقلی، معتقد به تنصیف ارزش شهادت زن می‌باشد...

با پیروزی جنبش مشروطه، زمینه برای حضور زنان در فعالیت­های جدید فرهنگی از جمله انتشار نشریات زنان مهیا شد. «عالم نسوان« یکی از نشریاتی بود که در فاصلة سال­های 1299 تا 1312ش. منتشر می­شد. این نشریه فرصتی برای نویسندگان فراهم کرد تا با ارسال مقاله و نوشته‌ به بیان دیدگاه­ها و ایده­های خویش بپردازند. از این رو نویسندگان شناخته شده یا گمنام  با قلم خود با این نشریه همکاری نمودند. این پژوهش می‌کوشد ب...

به‌رغم حضور زنان در مقاطع تحصیلی عالی و احراز شایستگی‏های عمومی، تعداد کمی از بانوان در پست‌های مدیریتی و مهم منصوب شده‏اند؛ در‌نتیجه به علت حضورنداشتن در تصمیم‏گیری‏های سازمانی قدرت کمتری نسبت به مردان دارند. در این پژوهش، فرهنگ سازمانی و به تبع آن جنسیت به‌منزلة مهم‌ترین عامل اثرگذار بر توزیع قدرت سازمانی مدنظر قرار گرفته است. از‌این‌رو، از روش پژوهش توصیفی‌ـ همبستگی استفاده شد. جامعة آماری م...

بی‌شک، بقای هر سازمان در گرو تلاش برای بهبود عملکرد خـود در حوزه‌های مختلف است. بـه ایـن منظـور، سـازمان‌هـا از سـازوکارهای متعددی بهره می‌گیرند تا بتوانند عملکرد خـود را بهبـود بخشـند. یکـی از عوامـل تأثیرگـذار بـر عملکرد سازمان‌ها، بازاریابی داخلی است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی استادان دانشگاه علمی‌ـ کاربردی و آزمون اثر تعدیل‌گری متغیر جنسیت در...

ژورنال: زن در فرهنگ و هنر 2011
اعظم راودراد, بهاره فتح آبادی,

این مقاله حاصل پژوهشی است که به بررسی رابط? میان «جنسیت کارگردان» و «نوع شخصیت‌پردازی زن نقش اول» در فیلم‌های سینمایی پرداخته است. به این منظور، شش فیلم سینمایی که در دور? اصلاحات با موضوعات مرتبط با زنان توسط کارگردانان صاحب سبک سینمای ایران (سه کارگردان مرد و سه کارگردان زن) ساخته شده؛ انتخاب و با روش «نشانه‌شناسی» تحلیل شده‌اند. این فیلم‌ها شامل واکنش پنجم، گیلانه، زندان زنان، مهمان مامان، ک...

ژورنال: شناخت اجتماعی 2013

  مقدمه و  هدف: پژوهش­های مختلف، نتایج متفاوتی را در خصوص ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در زنان و مردان ارائه  کرده­اند. در این راستا، هدف این پژوهش، تعیین تفاوت ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در بین دانشجویان کارشناسی بود. روش: به این منظور، 284 دانشجوی مقطع کارشناسی (123 پسر و 161 دختر) در رشته ­های علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس دانشجویان، پرسشنامه­...

اجتهد, هانیه السادات , سرشتی, منیژه, میرمیران, پروین,

مقدمه: آرزوی بشر به منظور کنترل جنسیت جنین قبل از لقاح همواره مطرح بوده است. مطالعه‌ی مروری حاضر با هدف تعیین نقش رژیم غذایی مادر بر جنسیت جنین انجام گردید. مواد و روش­ها: در مطالعه‌ی مروری نقلی حاضر، مرور جامع با استفاده از پایگاه‌های Pubmed، Scirus، Cochrane library، Sciencedirect، MD Consult، google scholar، Iranmedex، Magiran، SID از سال 1982 تا 2013 انجام شد. کلمات کلیدی فارسی برای جستجو ش...

تبدیل‌خواهی‌ جنسی اختلالی در هویت جنسی به‌شمار می‌آید. تبدیل‌خواهان جنسی خود را به گروه جنس مخالف متعلق می‌دانند، از وضعیت جنسی-بدنی خود راضی نیستند و می‌کوشند با استفاده از هورمون‌ها و عمل‌های جراحی، خود را به وضعیت دلخواه نزدیک کنند. هدف این مقاله «بررسی ابعاد سیطرة جنسیت بر زندگی تبدیل‌خواهان جنسی» است. برای این منظور، با دوازده نفر از این افراد (شش نفر زن به مرد و شش نفر مرد به ‌زن) مصاحبة ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید