نتایج جستجو برای جنسیت

تعداد نتایج: 11008  

سید حسین علوی طبری, نغمه بختیاری, ویدا مجتهد زاده,

این پژوهش به بررسی تأثیر تفاوت‌های جنسیتی بر کیفیت حسابرسی مستقل می‌پردازد. برای تعیین کیفیت حسابرسی مستقل از سه معیار توانایی حل مسأله، ریسک و استقلال حسابرس استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌های توزیع شده بین حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع‌آوری گردید. نتایج آزمون آماری t دو نمونه‌ای نشان می‌دهد که اگرچه تفاوت‌های جنسیتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و توانایی ...

بیتا مشایخی, مهدی محمدآبادی,

در سال‌های اخیر تعداد پذیرفته‌شدگان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دخترِ رشته‌ی حسابداری در مقاطع مختلف آموزش عالی افزایشی چشم‌گیر داشته است. صاحب‌نظران و محققان این رشته درصدد برآمده‌اند به تبیین تفاوت‌هایی بپردازند که ممکن است بین دختران و پسران در زمینه‌های علمی و عملی حسابداری وجود داشته باشد. هدف این تحقیق نیز تحلیل این موضوع است که آیا می‌توان شواهدی در حمایت از این نظر (طرز تفکر) یافت که حسا...

مشارکت سیاسی، فعالیت شهروندان به منظور تأثیر نهادن بر فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی دولت است و ساز و کار مهمی است که از طریق آن، سازماندهی توده­ها، رشد سرمایۀ‌ اجتماعی و­کنترل ­افزایش ­یافته، قدرت دولت‌ها ممکن ­شده، مسؤولیت‌پذیری حکومت افزایش می‌یابد. در مطالعة حاضر به بررسی رابطة بین آگاهی سیاسی، مشارکت سیاسی و جنسیت پرداخته شده است. روش تحقیق، پیمایشی، جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تب...

تحقق عدالت در رویکرد سیاسی اسلام که همواره براساس قابلیت ها و توانمندی های ذاتی هر یک از دو جنس، در ضمن یکتا انگاری هر دو جنس در عرصه حقوق انسانی، تکالیف و وظائف متناسب با آن را بر دوش زن و مرد می گذارد، اقتضای آن دارد تا در شرایطی که ویژگی های انسانی در معادلات سیاسی تأثیرگذار است، هر دو جنس یکسان و فارغ از تفاوت های موجود در عرصه عمومی و سیاست حضوری فعال داشته باشند. این نوشتار در راستای تبیی...

مقوله جنس زبانی در زبا نشناسی از مقوله جنس زیست شناختی بازشناخته می شود. بررسی های زبان شناختی نشان داده اند که اگرچه میان این دو نوع جنس در زبان هایی که از جنس زبانی بهره می برند رابطه برقرار است، لیکن این رابطه متناظر نمی باشد. زبان عربی و عربی قرآنی (یا کلاسیک) از زبان هایی قلمداد می شود که جنس زبانی در آن از گستره و تنوع زیادی برخوردار است. این پژوهش با بررسی جنس زبانی در آیات قرآن کریم، با...

ژورنال: :زن در توسعه و سیاست 2006
مهدی سلطانی گردفرامرزی,

Journal: :مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان 0

عوامل بسیاری در ایجاد نابرابری آموزشی دخالت دارد که از جمله ی آن ها می توان به جنگ، فقر،نژادپرستی، کش مکش های داخلی و سیاست های غلط آموزشی اشاره کرد. محرومیت از آموزش، هنگامی که دختران به طور خاص مورد توجه قرار می گیرند، وضع اسفناکی به خود می گیرد، زیرا عامل بازدارنده ی دیگری به نام جنسیت مطرح می شود که تحت تأثیر عوامل فرهنگی و باورهای منفی درباره ی دختران، تبعیض آموزشی مضاعفی را علیه آنان رقم ...

ژورنال: :زن در توسعه و سیاست 2008
محمد رضایی, عباس کاظمی,

در مقاله حاضر، تحلیل کیفی نحوه نمایش زنان در مجموعه های تلویزیونی مورد توجه ما بوده است. از این رو، سه مجموعه «اگه بابام زنده بود»، «آهوی ماه نهم» و طنز «خانه به دوش» از تولیدات شبکه های 1 و3 در شش ماهه دوم سال 1383 به روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شده است. محور تحلیل این نمونه ها مفهوم حضور شایسته زنان در خطوط داستانی این مجموعه ها بود که پس از بررسی دیدگاه های برخی نظریه پردازان اسلامی و اهداف ...

زمینه و هدف: اختلال ملال جنسیتی از شرایط بسیار پیچیده بالینی محسوب می‌شود که این دسته از اختلال‌های روان‌شناختی، مشکلات بزرگ و پیامدهای آسیب‌زا برای فرد مبتلا، خانواده وی و جامعه ایجاد می‌کنند. در راستای شناخت بهتر اختلال ملال جنسی، پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت اضطراب اجتماعی، افکار خودکشی و حمایت اجتماعی بین افراد ترا‌جنسی‌ تغییر جنسیت داده و تغییر جنسیت نداده انجام گردید. روش بررسی: پژوهش حا...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2008
فخرالدین اصغری آقمشهدی, یاسر عبدی,

چکیده تغییر جنسیّت یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها از دید پزشکی بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حایز اهمیت است. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فرا روی ما گشوده شده است. از طرفی دیگر در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیّت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می¬باشد. بنابراین اگر شخ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید