نتایج جستجو برای حذف نویز فعال آکوستیکی

تعداد نتایج: 51400  

در این تحقیق، روشی جدید مبتنی بر تکنیکهای یادگیری تقویتی با تکیه بر روش تفاوت زمانی صفر در مبحث یادگیری تقویتی، برای حذف نویز صوتی به صورت فعال در سیگنالهای باند باریک ارائه گردیده است. برای پیاده سازی این روش مبتنی بر فیدبک، اطلاعاتی از دینامیک مسیر اولیه و ثانویه لازم نمی باشد و در نتیجه این روش نسبت به تغییر این پارامترها به صورت مقاوم عمل می نماید. حجم بسیار کم محاسبات ریاضی و حافظه بسیار ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سجاد مشهد - دانشکده برق 1390

با توجه به پیشرفت های اخیر در صنعت الکترونیک و به علت محدودیت های فراوان سیستم های غیرفعال در زمینه حذف نویز های فرکانس پایین(کمتر از 500 هرتز)، سیستم های حذف نویز فعال جزو مهمترین موضوعات تحقیقاتی-کاربردی روز دنیا قرار گرفته است. این تحقیق به بررسی سیستم های حذف نویز فعال پرداخته و با معرفی و مقایسه انواع متداول الگوریتم های وفقی، متناسب با سیستم طراحی شده ، مزایای الگوریتم مورد استفاده در طر...

ژورنال: :مکانیک سازه ها و شاره ها 2013
بهروز رئیسی, شاپور گلبهار حقیقی, علی اکبر صفوی,

در این تحقیق، روشی جدید مبتنی بر تکنیکهای یادگیری تقویتی با تکیه بر روش تفاوت زمانی صفر در مبحث یادگیری تقویتی، برای حذف نویز صوتی به صورت فعال در سیگنالهای باند باریک ارائه گردیده است. برای پیاده سازی این روش مبتنی بر فیدبک، اطلاعاتی از دینامیک مسیر اولیه و ثانویه لازم نمی باشد و در نتیجه این روش نسبت به تغییر این پارامترها به صورت مقاوم عمل می نماید. حجم بسیار کم محاسبات ریاضی و حافظه بسیار ا...

ژورنال: دریا فنون 2014
رمضانعلی صادق‌زاده, مهرشاد سلماسی,

نویز صوتی حاصل از موتورخانه یک کشتی می‌تواند باعث ایجاد مزاحمت و ناراحتی برای خدمه کشتی در حین استراحت یا کارگران درون موتورخانه باشد. هم‌چنین نویز حاصل می‌تواند عوارض و آسیب‌های فراوانی را برای خدمه و مسافران کشتی ایجاد کند. کنترل فعال نویز بر پایه‌ی تولیدیک سیگنال نویز دیگر از یک منبع ثانویه و تداخل آن با نویز تولید‌شده از منبع اصلی استوار است.در اینمقاله، قصد بر آن است که کنترل فعال نویز صوت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران 1380

در این پروژه نخست توضیحاتی د رمورد مساله جالب وجذاب حذف فعال نویز داده خواهد شد و بطور مختصر عملکرد اینگونه سیستمها وخواص فیلترهای وفقی توضیح داده می شود. آنگاه روشهای مختلف خطی شناسایی سیستم بطور خیلی خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس از روشهای مختلف شناسایی سیستم برای شناسایی مسیر ثانویه درحذف فعال نویز استفاده می شود و نتایج حاصل ارائه شده و با هم مقایسه می شود. در قسمت بعدی بوسیله شبیه سا...

پایان نامه :0 1379

پیشرفت علوم و صنایع مختلف عالوه بر فراهم نمودن رفاه و آسایش برای انسانها، مشکلاتی را نیز بهمراه آورده است که از جمله آنها میتوان به آلودگی صوتی و بعبارت دیگر نویز آکوستیکی اشاره نمود. روشهای مرسوم کنترل نویز آکوستیکی، از تکنیک های پسیو از قبیل عایق ها و صدا خفه کن های صوتی استفاده می کنند که در فرکانس های پایین بدلیل افزایش طول موج فرکانس نویز در مقایسه با ابعاد مواد جاذب صوت کارایی خود را از د...

چکیده: آلودگی صوتی یکی از معضلات جدی جوامع صنعتی است. هر چند روش‌های سنتی متکی بر جذب صوت کاربردهای فراوانی دارند، اما این روش‌ها در فرکانس‌های پایین کارایی لازم را ندارند. برای غلبه بر این مشکل روش‌های فعال برای حذف نویز ارائه شده‌اند. در این تحقیق، ایده جدیدی مبتنی بر یادگیری تقویتی برای کاهش نویز صوتی به صورت فعال پیشنهاد گردیده است. بدین منظور، برای حذف نویز به صورت فعال برای یک سیگنال تناو...

چکیده: الگوریتم وفقی کمینه میانگین مربعـات (LMS) بـه­صـورت گستـرده در سناریـوی حـذف نـویز صوتی مورداستفاده قرار گرفته است. سیگنال­های صوتی مانند گفتار معمولاً شامل تغییرات ناگهانی هستند که با نویز ضربه­ای مدل می­شوند. از طرف دیگر، کانال­های صوتی در عالم واقعیت دارای پاسخ ضربه تنک هستند. نویز ضربه­ای و کانال صوتی تنک، دو چالش مهم در سنـاریوی حـذف نـویز صوتی هستند که اخیراً هرکدام به­طور جداگانه مو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده فنی 1391

در بسیاری از شرایط ارتباط گفتاری، وجود نویز زمینه، موجب کاهش کیفیت و قابلیت فهم گفتار می گردد. وقتی گوینده و شنونده در محیطی ساکت و بدون نویز ارتباط برقرار می کنند، تبادل اطلاعات آسان و دقیق است اما قرار گرفتن در محیط نویزی تاثیرا ت نامطلوبی بر روی سیگنال گفتار خواهد داشت. از اینرو در سال های اخیر روش های متعددی برای مقاوم سازی بازشناسی گفتار و کاهش عدم تطبیق میان شرایط آموزش و آزمایش مطرح گرد...

ژورنال: :دو فصلنامه علمی - پژوهشی دریا فنون 2014
مهرشاد سلماسی, رمضانعلی صادق زاده,

نویز صوتی حاصل از موتورخانه یک کشتی می تواند باعث ایجاد مزاحمت و ناراحتی برای خدمه کشتی در حین استراحت یا کارگران درون موتورخانه باشد. هم چنین نویز حاصل می تواند عوارض و آسیب های فراوانی را برای خدمه و مسافران کشتی ایجاد کند. کنترل فعال نویز بر پایه ی تولیدیک سیگنال نویز دیگر از یک منبع ثانویه و تداخل آن با نویز تولید شده از منبع اصلی استوار است.در اینمقاله، قصد بر آن است که کنترل فعال نویز صوت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید