نتایج جستجو برای حقوق گمرکی

تعداد نتایج: 31463  

جرائمزیست‌محیطی با چالش‌های فراوانی روبه‌روست که سبب می‌شود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه بزهکار زیست‌محیطی یا دولت است (مانند سدسازی‌های بی‌رویۀ دولت‌ها) یا شرکت‌های قدرتمند (مانند شرکت‌های تولیدکنندۀ محصولات تراریخته) که در پس لابی‌های ثروت‌ـ‌قدرت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می‌کنند. دوم آنکه قربانیان جرائم زیست‌محیطی گاه به‌حدی کثرت دارند ک...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

صاحبان حقوق مجاور یا مرتبط با حقوق ادبی‌ و هنری همچون پدیدآورندگان آثار ادبی ‌و هنری، از حقوق مالی انحصاری برخوردار هستند. با این ‌همه، این سؤال مطرح است که آیا منافع عمومی از قبیل اصل آزادی بیان و اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و نیز مصالح خصوصی محدودیت‌هایی نسبت به حقوق مالی در عرصه حقوق مجاور ایجاد می‌کند. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی، محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در حقوق فرانسه را به‌عنوان کشور...

طی چندین دهة گذشته، منابع آبی زیرزمینی و آبخوان‌ها به‌طور فزاینده‌ای در معرض بهره‌برداری و آلودگی قرار داشته‌اند. این در حالی است که نه در سطح مدیریتی و نه در سطح آکادمیک حقوق بین‌الملل، منابع آبی زیرزمینی مورد توجه چندانی قرار نگرفته‌اند. تعداد موافقت‌نامه‌هایی که برای مدیریت آبخوان‌ها منعقد شده‌اند، انگشت‌شمارند. هرچند تدوین حقوق آب‌های زیرزمینی از میانة قرن بیستم و از سوی انجمن حقوق بین‌المل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1380

در این تحقیق سعی می گردد با مقایسه فرآیندهای ترخیص کالا با توجه به دو روش سنتی و رایانه ای به اهداف ذیل نائل آمد. اهداف این تحقیق به قرار زیر است : 1 - ایجاد زمینه ای به منظور آشنایی افراد بویژه تجار با مباحث تسهیل کننده امور تجاری . 2 - اثبات این موضوع که استفاده از سیستم گمرکی ‏‎asycuda‎‏ باعث افزایش دقت ، کاهش هزینه و کاهش زمان انجام امور گمرکی می شود.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

از آنجا که گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور در سیاست های مالی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش موثر و مهمی را ایفا کرده است، باید برای حفاظت از تاسیسات گمرکی چون واردات و صادرات قطعی، ورود موقت، ترانزیت داخلی و خارجی و. . . نهایت تلاش خود را بکار بندد؛ زیرا با توجه به نارسائی های موجود بسترهای لازم برای ارتکاب جرائم و تخلفات گمرکی چه در زمینه قاچاق، جعل، جعل پلمپ، ترخیص بااسناد نادرست، ترخیص با ار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380

در بحث تئوریک و استفاده از روش تحقیق در این رساله میتوان از مدیریت کمی و مباحث مربوطه کاملا استفاده نمود و برای هریک نمودار کاملی از جدول تقسیم کار و جریان و تجزیه و تحلیل های مختلف بکار گرفت ولی بررسی بین دومدل، تجزیه در مورد سیستم اداره انبار و چگونگی اجرای وظایف قانونی آنها است و برای هر دو مورد ضوابط معین و مشخص وجود دارد. معیار انحرافهای هر یک از مدلها با مدل ایده ال که همانا ضوابط مشخصه ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380

-

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1389

امروزه سازمانها به اهمیت ارزیابی عملکرد پی برده اند و بسیاری از آنها نیز هم اکنون در حال اجرای آن می باشند. در عصر حاضر که عصر اطلاعات نامیده شده سازمانها نیازمند اندازه گیری کلیه ابعاد مالی و غیر مالی سازمان خویش هستند. به این منظور چارچوب ها و مدل های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد توسعه داده شده اند ، مدلهایی از قبیل جایزه کیفیت اروپایی و جایزه مالکوم بالدریج و چارچوب هایی از قبیل هرم عملکرد...

ژورنال: :پژوهشنامه اندیشه های حقوقی 0

جهانشمولی حقوق بشر را نمی توان صرفاً توسعه کمّی و عرضی آن دانست، بلکه بیشتر مراد از حقوق بشر جهانشمول حقوقی کیفی و است. در حقیقت، مفروض چنین حقوقی این است که ریشه آن در هر انسانی یافت شود و در هر زمان و مکانی قابل احقاق و اعمال است؛ بنابراین حقوق بشر جهانشمول، حداقلی از حقوق طبیعی و فطری است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره مند است. لذا این کشف و فهم حقوق بشر جهانشمول امر جدیدی نیست،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید