نتایج جستجو برای حقوق گمرکی

تعداد نتایج: 31463  

علی اصغر کاظمی,

مقاله حاضر می کوشد تا با طرح بحث متدولوژی حقوق بین الملل، خلاء ناشی ازکم توجهی به روش شناسی در علم حقوق را پر کند و راه را برای دانش پژوهان و علاقمندانبه این رشته و رشته های مرتبط هموار سازد. در این مقاله، علاوه بر جریان های غالبروش شناختی و نظری در قلمرو حقوق بین الملل، دیدگاه های جدید که در سمپوزیومروش حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۹ مطرح شده، طرح و بررسی می گردد. مقاله پیشروی مشتمل بر یک مقدمه و ...

ابراهیم بیگ‌زاده, اوژن پپن,

تئوری حقوق بازرگانی فراملی را باید نظریه‌ای در مرزهای علم حقوق دانست. حقوقی خود‌رسته که نه از سوی دولت‌های دارای حاکمیت، بلکه از طرف بازرگانان فعال در عرصۀ تجارت بین‌الملل ایجاد می‌شود و از طریق داوری‌های تجاری بین‌المللی اعمال می‌گردد. موضوعی که با پارادایم‌های زمانۀ ما در خصوص مبنای حقوق و منابع آن ناسازگار است. باوجوداین، کاربردهای عملی باعث می‌شود که داوران از حقوق بازرگانی فراملی به‌عنوان ...

تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن به‌نظر می‌آید، حال آنکه برداشت‌های نادرست در این باب بسیار است. در اغلب موارد این‌گونه به نظر می‌رسد که دو حوزۀ روشی و موضوعی اقتصاد با هم خلط شده‌اند. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای به‌کارگیری روش‌ها و ابزارهای تحلیلی که اقتصاددانان برای تحلیل بازار به‌کار می‌برند، برای تحلیل موضوعات حقوقی است نه بررسی آثار حقوق بر اقتصاد و یا آثار اقت...

ولی رستمی,

حقوق مؤدیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهم ترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته و شیوه های مختلف را در تبیین واجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. در قوانین مالیاتی ایران ...

 میان منابع حقوق اسلامى و منابع حقوق موضوعه و امکان مستند سازى منابع حقوق موضوعه بر آیات قرآن مقایسه شده است. نخست، منابع حقوق اسلامى و مستندات قرآنىِ حجیّت آنها مورد بحث قرار گرفته و سپس تمامى منابع معتبر در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاهى گذرا به اختلاف هر دو مشرب، که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سدّ ذرایع و فتح ذرایع، مورد بررسى قرار گرفته است. در ادامه، از منابع ...

 دیدگاه‌هاى حقوقى بشر و قرآن در مورد حقوق انسان به صورت مقایسه‌اى مورد بررسى قرار گرفته است. در فقه، "حق" تمام احکام اعم از وضعى، تکلیفى، تأسیسى و معنایى را در بر مى‌گیرد البته گاه حق در برابر حکم نیز به کار مى‌رود. در اصطلاح حقوق‌دانان، "حق" تعاریف گوناگونى یافته است، این گوناگونى نشان مى‌دهد تعریف حق به گونه‌اى که جامع افراد و مانع اغیار باشد امکان‌پذیر نیست. افزون بر این، حق از مفاهیم اعتبار...

مرتضی چیت سازیان,

سیصد سال پیش از این بحثی از حقوق فکری مطرح نبوده است، ولی زمانی که امکان نشر و تکثیر به تعداد زیاد پیش آمد به همان نسبت امکان تجاوز به این حقوق فراهم آمد، و دولتها را برآن داشت که برای حمایت از پدیدآورندگان به تدوین قوانین بپردازند، به همین دلیل امروزه مالکیت و حقوق پدیدآورندگان آفرینشهای فکری در ادبیات ، هنر، صنعت، تجارت...، از اهمیت خاصی برخورداراست و از اینرو است که ، این موضوع از مسائل جدید...

ژورنال: حقوق پزشکی 2012
باختری اقدم, فاطمه, نوری‌زاده, رقیه,

AIDS affects over 7400 people per day, more than 97% of which occurs in low and middle income countries. According to the statistics of the Health Ministry of Iran, the overall number of HIV+ in the country has been 20547 persons up to 22 December 2009. Injection addiction and sexual relationships accounted for (respectively) 70.5% and 17.9% of newly infected cases with HIV (814 persons) in 200...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید