نتایج جستجو برای حقوق گمرکی

تعداد نتایج: 31463  

این مقاله نخست به سیر تحول در وظایف و نقش گمرک در دهه‌های اخیر پرداخته و با بیان اهمیت و ضرورت گمرک در نظام اقتصادی و تجاری کشور سعی در معرفی نقش و وظایف خطیر و متنوع گمرک دارد. همچنین، با بررسی روند رشد عملیات تجاری در رویه‌های واردات، صادرات ، ترانزیت و درآمدهای گمرکی طی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور به بررسی چالش‌های پیش‌روی گمرک و دلایل قرار گرفتن گمرک به‌عنوان یکی از محورهای طرح تحول ...

با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات چوبی در کشور و محدودیت منابع داخلی، واردات چوب و فرآورده‌های چوبی از اهمیت به­سزایی برخوردار می‌باشد. از جمله سیاست‌های داخلی که در بازار چوب وارداتی مشهود است، اعمال موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای است. اطلاع از واکنش تقاضاکنندگان در مقابل تغییرات قیمت می‌تواند در تعیین و اعمال میزان موانع یاد شده و یا کاهش آن‌ها حایز اهمیت باشد. لذا، در این مطالعه ضمن برآورد...

ژورنال: جنگل ایران 2010

دراین تحقیق تأثیر کاهش تعرفۀ گمرکی چوب و فراورده‌های چوبی بر حفاظت از جنگل‌های شمال کشور بررسی شده است. در این پژوهش قاچاق چوب به‌عنوان شاخص حفاظت جنگل و متغیر وابسته در نظر گرفته شد. متغیرهای مستقل متعددی شامل سرانۀ تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، یگان حفاظت، تعرفۀ گمرکی، مقدار و ارزش واردات و صادرات انواع فراورده‌های چوبی، مقدار و قیمت داخلی چوب‌آلات در طی سال‌های 1374 تا 1384 در نظر گرفته ‌شدن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1389

چکیده راهبرد مدیریت امنیت اطلاعات در موسسات گمرکی (گمرک استان بوشهر) به کوشش : الهام بحرانی با توسعه فناوری اطلاعات و استفاده از اطلاعات به عنوان یک ابزار تجاری و سرمایه سود آور، بحث امنیت اطلاعات اهمیت خاصی پیدا می کند. در تجارت امروز، اطلاعات نقش سرمایه یک شرکت را ایفا می کند و حفاظت از اطلاعات سازمان یکی از ارکان مهم بقای آن می باشد. گمرک ایران که در واقع یکی از قدیمیترین س...

حنان عموزاد مهدیرجی, علی محقر, نیما مختارزاده, یونس جبارزاده,

در دنیای امروز، با توجه به حرکت دنیا به سمت و سوی جهانی شدن و همچنین فرامرزی شدن سازمانها وبازارهای فروش مرتبط با محصولات آن ها، لازمة بقا و موفقیت در دنیای رقابتی امروزی، به توانایی تولیدات داخلیدر رقابت با محصولات خارجی مشابه در بازارهای داخلی و خارجی وابسته است. حال با توجه به تأثیر قیمت، کیفیتو موارد دیگر، بر انتخاب و خرید مشتریان، از آنجاییکه میزان تعرفةهای گمرکی بر قیمت تمام شده و قیمت فر...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2021

در حمل و نقل بین‌المللی بار، کالا به واسطه عبور از مرزهای کشورها موضوع کنترل­ و تشریفات گمرکی قرار می­گیرد. تکلیف اصلی انجام تشریفات گمرکی بر دوش خود صاحب بار قرار دارد. لیکن قوانین گمرکی در بیشتر کشورها، متصدیان حمل بین المللی را ملزم ساخته‌‌اند تا به محض ورود به قلمرو گمرکی، بدوا کالا را اظهار اجمالی نموده به طوری که تا پیش از آن تخلیه بار میسر نمی­باشد. هدف از نگارش این مقاله روشن ساختن ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392

در پژوهش حاضر سعی شده است تا بررسی رابطه میان آسیکودا به عنوان فناوری اطلاعات مورد استفاده در فرایند های گمرکی،یادگیری سازمانی،عملکرد سازمانی، و بهبود سازمانی گمرک مورد بررسی قرار گیرد.تا میزان اهمیت فناوری اطلاعات در جهت تحقق اهداف سازمان با استفاده از مولفه های مانند یادگیری سازمان، عملکرد و بهبود سازمان شناخته شده تا راهگشایی در جهت استفاده از آن به صورت فراگیر در سازمان باشد.برای این منظور ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388

چکیده ندارد.

ژورنال: :پژوهش های مدیریت در ایران 2012
وجه الله قربانی زاده, علی بعیدی مفردنیا,

چکیده سیستم اطلاعات گمرکی (asycuda) از جمله سیستم های نوین عملیاتی، نظارتی و کنترلی گمرک های جهان است که برای بهینه سازی عملیات ترخیص کالا در گمرک ها به کار می رود. این مقاله به بررسی نقش سیستم اطلاعات گمرکی در یادگیری سازمانی، شایستگی های متمایز فنی کارکنان و عملکرد گمرک تهران می پردازد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی منظم (سیستماتیک) از بین کارکنان گمرکات اجرایی تهران که با...

ژورنال: :جنگل ایران 0

دراین تحقیق تأثیر کاهش تعرفۀ گمرکی چوب و فراورده های چوبی بر حفاظت از جنگل های شمال کشور بررسی شده است. در این پژوهش قاچاق چوب به عنوان شاخص حفاظت جنگل و متغیر وابسته در نظر گرفته شد. متغیرهای مستقل متعددی شامل سرانۀ تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، یگان حفاظت، تعرفۀ گمرکی، مقدار و ارزش واردات و صادرات انواع فراورده های چوبی، مقدار و قیمت داخلی چوب آلات در طی سال های 1374 تا 1384 در نظر گرفته شدند...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید