نتایج جستجو برای حقوق گمرکی

تعداد نتایج: 31463  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
عباس قاسمی حامد, دانشگاه شهید بهشتی,

حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و با توجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفته است. این رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عر فهای حقوقی، ساختارها، تشریفات، نهادها و روشهایی تشکیلیافته که پاسخگوی افزایش قابل ملاحظه نفوذ سیستم اقتصادی در جوامع امروزی است. حقوق اقتصادی، با بهکارگیری اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمای هگذاری خارجی، ارز، دستمزد، صادرات...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2014
محمد علی صلح چی, رامین درگاهی,

چکیده تلاش­های علمای حقوق بشر، موجب دسته بندی حقوق بشر بر اساس نظریه­ی «نسل­های حقوق بشر» شد. این نسل ها عبارتند از:نسل اول حقوق بشر یا حقوق منفی؛ نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت و نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، که با عنوان حقوق جمعی نیز از آن یاد می­شود.  با توجه به این موضوع، عده­ایآن ­را حقوق متعلق به جمع می­دانند. در مقابل؛ عده­ای معتقدند که جمع نمی­تواند صاحب حقوق شود.  با انتقاداتی که از...

ژورنال: :فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک 2012
فروزان علایی نوین, زینب اسماعیل پور,

حقوق شهروندی یکی از مباحث مهم است که مورد توجه مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفته است. و تضمین حقوق شهروندان که احیاناً مورد تعدی حکومت قرار م یگیردازحساسیت خاصی برخورداراست، از سوی دیگر قوانین تبعیض آمیزی که حکوم تها دربرخی موارد نسبت به جنس شهروندان خود وضع و اجرا م یکنند امری است که وجدانانسان نم یتواند از آن ب یتفاوت بگذرد.دراین نوشتار حقوق شهروندی زن از منظر کنوانسیون بی نالمللی، قانون اساسی و قر...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2012
سیدفضل الله موسوی, معصومه سادات میرمحمدی,

ژورنال: :مطالعات قرآنی 0
فروزان علایی نوین, زینب اسماعیل پور,

حقوق شهروندی یکی از مباحث مهم است که مورد توجه مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفته است. و تضمین حقوق شهروندان که احیاناً مورد تعدی حکومت قرار م یگیرد ازحساسیت خاصی برخورداراست، از سوی دیگر قوانین تبعیض آمیزی که حکوم تها دربرخی موارد نسبت به جنس شهروندان خود وضع و اجرا م یکنند امری است که وجدان انسان نم یتواند از آن ب یتفاوت بگذرد.دراین نوشتار حقوق شهروندی زن از منظر کنوانسیون بی نالمللی، قانون اساسی و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

مساله اصلی در این تحقیق مقایسه تشریفات ترخیص کالا قبل و بعد از اجرای روش انتخاب مسیر ‏‎selectivity‎‏و یافتن نقاط ضعف و قوت هر یک می باشد. یعنی آنچه که این تحقیق به دنبال آن است بررسی مقایسه ای تشریفات ترخیص کالا قبل از اجرای روش انتخاب مسیر و بعد از اجرای روش انتخاب مسیر در گمرک غرب تهران ویافتن نقاط ضعف و قوت هر یک می باشد. و آیا اجرای این روش تا چه حد در بهبود امر تجارت و رونق آن موثر بوده است.

ژورنال: اقیانوس شناسی 2012
سعیدی, ناصر, نجاتی, جهانگیر, نظری آبکنار, شهریار, نورامین, امیر سعید ,

اقتصاد پویا زیربنای توسعه پایدار هر کشور محسوب می‌شود که در سایه برنامه‌ریزی بلند مدت قابل اجرا، متجلی می‌شود. در این راستا به‌کارگیری ابزارهای کنترلی پولی و مالی مناسب، پویایی اقتصاد کشورها را رقم می‌زند. از جمله این ابزارها، وضع حقوق و عوارض گمرکی (تعرفه گمرکی) کالاهای وارداتی است. تحقیق حاضر با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به بررسی رابطه‌ی راهبردی تخفیف سود بازرگانی بر میزان درآمد اداره...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
روح اله قدیمی, rohollah ghadimi zahedanزاهدان حسین د..., hossein davarzani qom universityدانشگ...,

امروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدی پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقاً ضامن بدانیم ،از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی می کند و از سوی دیگر باعث ایجاد چالش هایی در علم پزشکی می شود . هدف تحقیق پیش رو این است که ضمن تبیین جایگاه حقوقی نهاد ابراء با تکیه بر سؤالاتی از قبیل: (آیا با در نظر گرفتن این که شارع پزشک را به عنوان ی...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 0
محمد سلیمی,

دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. می توان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع می باشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت می شود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول دلیل توسط دادرس و اقناع وجدانی وی می باشد که در تمامی حیطه های دادرسی اعم از کیفری و مدنی لازم الاجرا می باشد. در نظام پرآشفته ی...

ژورنال: :journal of reproduction and infertility 0

مطالعه درمورد مسأله سقط جنین از دریچه حقوق بشر و اظهار نظر علمی درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت آن، مستلزم توجه به این معناست که حقوق بشر، گرایشی از حقوق بین الملل است که مأخذ آن اراده کشورهاست و اصولاً در معاهدات وعرف بین المللی عینیت می یابد. حقوق بین الملل شاخه ای از علم حقوق در مفهوم عام به شمار می رود که ابزاری در دست بشر مدنی الطبع برای نزدیک ساختن اراده ها و تبیین مکافات تخطی از قواعد راجع ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید