× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای خطاهای ترجمانی

تعداد نتایج: 3300  
احمد احمدوند, مهین ناز میردهقان, نیلوفر سادات حسینی کارگر,

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل خطاهای نوشتاری فارسی‌آموزان آلمانی‌زبان در سطح مقدماتی است؛ به­ همین­ منظور، خطاهای موجود در نگارش نویسه‌های نوشتاریِ 34 زبان‌آموز مقدماتی زبان فارسی به روش خودانگیخته گردآوری و با توجه به طبقه‌بندی‌های فیزیاک (1981)، کشاورز (1999) و ضیاحسینی (1994) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. داده‌های تحقیق شامل 850 خطا، موسوم به خطاهای املایی-واجی است که مربوط به نویسه‌ها و حروف...

عابدی, حیدرعلی, فرضی, صدیقه, قدوسی, آرش, یزدان نیک, احمدرضا,

مقدمه:ایمنی بیماران نگرانی عمده مراکز مراقبت سلامتی می باشد وامروزه بیمارستان ها جهت کسب تاییدیه و اعتبار بایستی ایمنی بیماران را تضمین نمایند.از میان موارد مربوط به ایمنی بیماران،میزان خطای دارویی به عنوان شاخص عمده کیفیت مراقبت سلامتی محسوب می شود.با توجه به این که زوایای مختلف این پدیده به طور واضح شناخته شده نیست و پرستاران منبع اصلی دانش در این زمینه هستند، برآن شدیم به مطالعه‌ی تجارب پرس...

در این مقاله، خطاهای نحوی-نگارشیِ فارسی‌آموزان اردوزبان با استفاده از رویکرد تحلیل خطا و با هدف آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نمونه‌ی آماری این پژوهش شامل 20 اردوزبان است که به روش تصادفی ساده از بین زبان­آموزان مرکز جامعه‌‌المصطفی‌‌العالمیه(ص) در واحد اصفهان انتخاب شده­اند­؛ همه­ی آزمودنی­ها مرد و اهل پاکستان بودند و میانگین سنی آنها بین 22 تا 26 سال بوده است. داده‌های پژوهش حاضر از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391

از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی، ایدئولوژی های حاکم و ساختار مرتبه ای در جامعه در تولید گفتمان که شامل ترجمه نیز می شود موثر است. در تحلیل گفتمان انتقادی، مفاهیم قدرت و ایدئولوژی نقاط کانونی هستند. این مفاهیم در مطالعات ترجمه بعد از چرخش فرهنگی اهمیت بسیار یافتند. تحقیق حاضر در پی بررسی رابط? میان ایدئولوژی های حاکم و ساختار مرتبه ای در ایران و ترجم? گفتمان سیاسی بطور کل و ترجم? علوم سیاسی بطور ...

ژورنال: تأملات فلسفی 2016

این مقاله می‌کوشد آرای فرااخلاقی فیلسوف اخلاق معاصر جی. ال. مکی (موسوم به نظریۀ خطا) را توصیف و تحلیل و نهایتاً سنجش انتقادی کند. نظرات فرااخلاقی و موضع شکاکانه مکی در خصوص احکام و گزاره‌های اخلاقی نیز، همچون آرای او در حوزۀ فلسفۀ دین، عمدتاً متأثر از نظرات فیلسوف انگلیسی، دیوید هیوم، و شرح‌وبسط‌یافتۀ آنهاست؛ با این تفاوت که نظرات او، دست‌کم در قلمرو اخلاق، پیچیده‌تر از آرای هیوم است و د...

ژورنال: حقوق پزشکی 2012

One of the major concerns of the medical staff has always been the occurrence of medical errors .Since the judicial, administrative, managerial measures and policies on how to embed them in order to reduce the probability of occurrence of such events have caused common concerns between judicial policymakers and managers of health, the present study sought to examine criminology ideas, both in t...

بیرانوند, شورانگیز, حسین آبادی, رضا, صفری, مهدی, ولی زاده, فاطمه,

Despite the efforts of health care practitioners, medical errors are inevitable. Disclosure of errors is patients’ demand and right. The aim of this study was to determine the nursing staff’s attitudes about disclosure of medical errors to patients and its relationship with disclosure of actual and hypothetical errors. In this descriptive cross-sectional study, 180 of the nursing staff employed...

علیرضا آزموده اردلان (مترجم),

پیمایش با وجود انعطاف و کارایی، دارای درجه اطمینان پایینی است. در این مقاله استراتژی برای بهبود درجه اطمینان، بدون ایجاد تأثیر نامطلوب بر کارایی آن، ارائه شده است. این استراتژی شامل به کارگیری پیمایش­ های با ایستگاه خارج از مرکزی (خارج از ایستگاهی) است، که محاسبه مقادیر اطمینان و سرشکنی در صحرا با کامیپوتر کوچک دستی صورت می ­گیرد. محاسن تشخیص اشتباه و کنترل کیفیت در زمان مشاهدات در مواقعی همچون...

در این بررسی نسبت به دسته بندی برخی از خطاهای باصره رنگی بر اساس آن نوع از پدیده های شناخته شده علم فیزیک رنگ همچون پدیده های پایداری رنگی ، پدیده تلفیق و تباین رنگ ها و سایر موارد که می توانند نحوه ایجاد این گونه خطاهای باصره در انسان را توجیه کنند اقدام شده است

نظر به اهمیت املای صحیح واژگان در نگارش به زبان فرانسه، این مطالعه به نوع‌شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه براساس طبقه‌بندی و کدهای پیشنهادی «مرکز ملی تحقیق و پژوهش فرانسه - شاخه مطالعات تاریخی و ساختاری املای زبان فرانسه » و تعیین فرکانس انواع خطا پرداخته است. نتیجه حاصله از مطالعه بر روی 85 دانشجوی ایرانی زبان فرانسه در سه دانشگاه شهر تهران نشان داد که خطاهای املائی دانشجویان...