نتایج جستجو برای خطای اتفاقی

تعداد نتایج: 14878  

ژورنال: پژوهش های فلسفی 2010
اسداله فلاحی,

شرطی اتفاقی، در آثار مربوط به منطق تطبیقی، تحلیل‌های گوناگون و اغلب ناسازگار را دامن زده است. در آثار معاصران، دو رویکرد به بحث شرطی اتفاقی وجود دارد: رویکرد موجهاتی و رویکرد جدول ارزشی. در رویکرد نخست، فرمول‌های منطق موجهات جدید، شامل ادات‌های ضرورت و امکان، در تحلیل شرطی‌های اتفاقی به کار رفته است. در رویکرد دوم، از جداول ارزش برای بررسی مسئله استفاده کرده‌اند. در این مقاله، علاوه بر بیان و ن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده هنر و معماری 1386

این رساله تحقیقی است در خصوص هنر اتفاقی و بررسی جنبه های اعتراضی آن در آثار (آلان کاپرو) و هنرمندان پیشروی آن در رشته های مختلف هنری همچنین سعی شده است به بررسی اثر هنرمندان مانند ریچارد فورمن تادائوس کانتور و ادوارد گردون دیک در هنر تئاتر و سینما پرداخته شود. و آثار جان کیج در رشته موسیقی و بررسی آثار هنرمندانی در حوزه هنرهای مفهومی، مجسمه سازی، نقاشی پرداخته شده است و در پایان به بررسی رویکرد...

ژورنال: :مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز 2010
اسداله فلاحی,

شرطی اتفاقی، در آثار مربوط به منطق تطبیقی، تحلیل های گوناگون و اغلب ناسازگار را دامن زده است. در آثار معاصران، دو رویکرد به بحث شرطی اتفاقی وجود دارد: رویکرد موجهاتی و رویکرد جدول ارزشی. در رویکرد نخست، فرمول های منطق موجهات جدید، شامل ادات های ضرورت و امکان، در تحلیل شرطی های اتفاقی به کار رفته است. در رویکرد دوم، از جداول ارزش برای بررسی مسئله استفاده کرده اند. در این مقاله، علاوه بر بیان و ن...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

با گذر از دورانی که اصل عدم مسؤولیت ادارات عمومی مورد تصدیق قرار گرفته‌بود، این نکته بایستی مورد توجه قرار می‌گرفت که کدام نوع از اعمال انجام گرفته توسط اداره قادر بوده تا به‌عنوان یک عمل زیانبار در نظر گرفته شده و منافع متفاوتی که با ورود زیان درگیر می‌باشند را با هم سازش دهد و همچنین بتواند روابط میان اداره و مأمورانش را نیز تنظیم نماید. در همین راستا بود که رویه‌ی قضایی معیارهایی را در خصوص ...

مسأله غیرقابل انکار در مبارزه با بزهکاری، لزوم توجّه به شخصیت بزهکار است و بدون شناخت خصوصیات فردی او نمی‌توان تغییری را در روند مبارزه با بزهکاری انتظار داشت. در این میان، نسبت به گروهی تحت عنوان «بزهکاران اتفاقی»، حساسیت چشمگیرتری وجود دارد. ارائه تعریفی از بزهکاران اتفاقی و همچنین بررسی ملاک‌های موجود برای تشخیص این دسته از بزهکاران، ضمن بررسی تدابیر متناسب در نحوه برخورد با آنها، محور عمده ن...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات واحد خمینی شهر 0
m.a. s, a m.a. s, a m.a. s, a,

در این مقاله ارتعاشات اتفاقی یک ورق کامپوزیتی مورد بررسی قرار می­گیرد.به علت ضخامت ورق، تئوری مرتبه اول برشی در نظر گرفته می­شود. نخست، معادلات تنش و کرنش ورق کامپوزیت برای محاسبه تنش و کرنش در نقاط مختلف ورق به دست می­آید. سپس با استفاده از تئوری مرتبه اول برشی و به کمک روش المان محدود، فرکانس­های طبیعی ورق به دست آمده و برای صحه­گذاری نتایج، مقایسه­ای بین روش المان محدود و نتایج حاصل از شبیه­...

رسولی, مریم, زاغری تفرشی, منصوره, زایری, فرید, پازکیان, مرضیه,

  Abstract   Background & Aim: Medication errors are one of the most common medical errors. Since the performance of a theory in nursing is the extent of its application for description or prediction of evidence and also its potential in handling of the results as an occasional theory this research was done to test the theoretical model of Reason human errors in nursing medication...

Asghari, Fariba, Yavari, Neda,

Medicine had never been error free. Medical society has responsibility to reduce the rate of medical errors and should respect to people and patients rights in the case of error occurrence to maintain their trust. Waiver of cause of medical errors, what is of importance is recognizing the ethical duty of physician toward her patient in the case of error commitment. In this paper at the first,...

دکتر یوسف فربودی,

بدون تردید، فرایند تصمیم گیری بستگی به وجود اطلاعات لازم و کافی دارد.هر چه این اطلاعات کامل تر، جدیدتر و به روز تر باشد، امکان تصمیم گیری درست و بجا بیشتر خواهد بود.پس منکر نقش حساس و سرنوشت ساز تصمیم گیری در حیات آدمیان نمی توان شد.انسان های کامیاب در طول زندگی خود،کسانی بوده اند که با داشتن اطلاعات کافی درباره ابعاد گوناگون مسأله مورد نظر، از نیرو و مهارت تصمیم گیری درست و به موقع برخوردار بو...

موحدی, معصومه, نواب‌پور, رضا,

چکیده. اگر آمارگیری به‌صورت رو در رو توسط پرسشگر اجرا شود، حضور پرسشگر تأثیر به‌سزایی بر هزینه‌های آمارگیری و کیفیت داده‌ها خواهد داشت. خطای پرسشگر به‌دلیل عدم دقت پرسشگرها به وجود می‌آید و باعث خطا در پاسخ می‌شود. در این مقاله ضمن مرور خطاهای غیرنمونه‌گیری با انجام یک شبیه‌سازی، واریانس میانگین برای داده‌های شبیه‌سازی شده که تحت تأثیر خطای پرسشگر قرار گرفته‌اند براورد می‌شوند. همچنین واریانس ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید