نتایج جستجو برای خطای سامان مند

تعداد نتایج: 21039  

ژورنال: :پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی 0
مهدی ناظمی, دانشیار دانشگاه جامع امام حسین و مسئو..., استادیارگروه دروس عمومی دانشگاه تحصیل...,

با توجه به کاستی های رویکردهای سنتی در جست وجوی منابع پژوهش، ازجمله روشن نبودن سنجه های کیفیت و نیاز به مستندسازی پژوهش های حساس به معتبرترین آثار علمی، در سال های اخیر اهمیت اتخاذ رویکردی قابل دفاع افزایش یافته است. در این نوشتار با اتخاذ رویکردی سامان مند و کمّی، پرارجاع ترین منابع روش شناسی پژوهش در علوم انسانی و علوم اجتماعی شناسایی می شود. در ابتدا با به کارگیری پرکاربردترین واژه های کلیدی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389

چکیده : هدف از این تحقیق ،ارزیابی تاثیر ابعاد بازاریابی را بطه مند شامل تعهد، اعتماد ،ارتبا طات و کنترل تعارض بر وفاداری مشتریان بانک سامان میباشد .روش تحقیق ، براساس هدف ، کاربردی و بر اسا س نحوه ی گرد آوری داده ها ، توصیفی پیما یشی می باشد که به توصیف نظرات مشتریان با نک در خصوص مولفه ها و شا خص ها در پرسشنا مه می پردازد همچنین ازآنجا ئیکه در این تحقیق ،هدف ، پیش بینی تغییرا ت متغیر وابسته "...

قهار رسولیان,

هفته‌نامۀ سامان، نشریۀ فرنگی- ادبی‌بنیاد زبان فارسی تاجیکستان، به سردبیری دارا نجات، از مهم‌ترین نشریات تاجیک است که در تشویق و تبلیغ فرهنگ ایران معاصر و گسترش روابط ایران و تاجیکستان نقشی بارز داشته است. این نشریه از سال ۱۹۹۱-۱۹۹۹م به دو خط فارسی و سیریلیک در ۸۴ شماره به طبع رسیده است. در اکثر شماره‌های این نشریه دربارة بخش‌ها و بعدهای مختلف علم و فرهنگ ایران معاصر مطالبی جالب و خواند...

ژورنال: جلوه هنر 2015

سفالگری در گناباد که حداقل پیشینه‌ای سه‌هزارساله دارد، با مراکز هم‌عصر خود از شیوه‌ای یکسان پیروی می‌کرد. سفال مند با مصالح و تزئینات متفاوت، به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور از اواخر قرن یازدهم هجری در مند رایج شد. این سفال‌ که با سفال میبد یزد و شهررضای اصفهان شباهت زیادی دارد، درطول زمان از محیط نیز تأثیر پذیرفته است. سفال مند به‌دلیل داشتن نقش‌مایه‌های سنتی و رنگ‌های گرم و شاد، همواره جذاب و در مجا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1390

امروزه دیگر رضایت مندی مشتریان کافی نبوده و شرکت ها نباید به رضایت مندی مشتریان دل خوش کنند. آن ها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان وفادار هم هستند. در این پارادیم هدف، برقراری روابط بلند مدت و مهم تر از همه مشتری است. به دلیل مزایای چشمگیر بازاریابی رابطه مند، شرکت ها به سمت انتخاب تعاملات رابطه ای به جای تعاملات مجزا حرکت می کنند. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر استراتژی های بازاریابی ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

با گذر از دورانی که اصل عدم مسؤولیت ادارات عمومی مورد تصدیق قرار گرفته‌بود، این نکته بایستی مورد توجه قرار می‌گرفت که کدام نوع از اعمال انجام گرفته توسط اداره قادر بوده تا به‌عنوان یک عمل زیانبار در نظر گرفته شده و منافع متفاوتی که با ورود زیان درگیر می‌باشند را با هم سازش دهد و همچنین بتواند روابط میان اداره و مأمورانش را نیز تنظیم نماید. در همین راستا بود که رویه‌ی قضایی معیارهایی را در خصوص ...

ژورنال: :فیزیک زمین و فضا 2012
عبدالرضا صفری, یحیی جمور, عبدالرحمان مصطفایی,

یکی از مباحث مهم در ژئودزی تعیین ارتفاع نقاط است. برای تعیین ارتفاع نقاط در بیشتر کشورها شبکه های ترازیابی ایجاد شده است. مشاهدات در شبکه های ترازیابی تحت تاثیر خطاهای سامان مند (سیستماتیک) و اتفاقی است. در این مقاله نحوه توزیع خطاهای سامان مند و اتفاقی و سرشکنی شبکه ترازیابی مورد بررسی و به منزله تحقیق موردی دقت شبکه ترازیابی درجه یک در ایران و نحوه توزیع خطاهای اتفاقی و سامان مند در این شبکه ...

دکتر حمیدرضا ملک محمدی,

رویکردهای نوین در زمینه مسائل مربوط به اجتماع با حرکتهای رفت وبرگشتی میان دو حوزة علوم دقیق مانند ریاضیات و فیزیک و علوم غیر دقیق مانند از جمله علوم اجتماعی همراه بوده است. اگر چه دقت و اطمینان موجود در پیش بینی های گونه اول از علوم پیش گفته‘ برخی را از نزدیک کردن زیاد این دو حوزه به یکدیگر برحذر می داشت اما گسترش عرصه های نا اطمینانی و پیچیدگی در عرصه هایی همچون ریاضیات‘ بار دیگر‘ نزدیک شدن دو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید