نتایج جستجو برای خیانت زناشویی

تعداد نتایج: 4450  

ژورنال: ارمغان دانش 2014
مدرسی, فریبا, هاشمی‌محمداباد, نذیر, زاهدیان, سید حسین ,

زمینه و هدف: مسئله خیانت زناشویی در جامعه ایران به عنوان یک نگرانی رو به رشد مطرح است که با ناپایداری در روابط و نرخ بالای طلاق همراه است. هدف از این مطالعه بررسی میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، تحلیلی ـ مقطعی که در سال 1390، بر روی مراجعین مراکز بهزستی استان فارس انجام شد، تعداد 90...

ژورنال: :ارمغان دانش 0
فریبا مدرسی, f modarresi سید حسین زاهدیان, h zahedian نذیر هاشمی محمداباد, sn hashemi mohammad abad,

زمینه و هدف: مسئله خیانت زناشویی در جامعه ایران به عنوان یک نگرانی رو به رشد مطرح است که با ناپایداری در روابط و نرخ بالای طلاق همراه است. هدف از این مطالعه بررسی میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، تحلیلی ـ مقطعی که در سال 1390، بر روی مراجعین مراکز بهزستی استان فارس انجام شد، تعداد 90 نفر...

پژوهش با هدف شناسایی شیوه‌های پاسخ‌دهی همسران پس از افشای خیانت زناشویی انجام شد. روش پژوهش کیفی و از نوع نظریه مبنایی است. جامعه پژوهش دربرگیرنده همسرهای ساکن شهر تهران است که در زندگی زناشویی آن‌ها خیانت اتفاق افتاده و از هنگام افشای آن دست‌کم 1 سال و دست بالا 6 سال گذشته باشد و اینک با هم زندگی می‌کنند. نمونه دربرگیرنده 21 همسر آسیب‌دیده و پیمان‌شکن بود که به شیوه هدفمند و نظری انتخاب شدند. ...

ژورنال: مشاوره کاربردی 2017

پیمان شکنی به عنوان یک رویدادآسیب‌زا، قادراست زندگی زناشویی یک زوج را به مخاطره اندازد. پژوهش حاضربه ارزیابی مدل باورهای مذهبی، سبک‌های حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی پرداخته است. این پژوهش توصیفی–همبستگی بود. جامعه ی این مطالعه،کلیه والدین دانش‌آموزان پیش دبستانی و دبستانی شهرستان پلدختردرسال 94-95 بودند، که از میان این والدین 279 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای چند...

ژورنال: :مشاوره و روان درمانی خانواده 0
آزاده امینی ها, دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه آزاد وا..., دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی معصومه..., دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طبا...,

پژوهش با هدف شناسایی شیوه های پاسخ دهی همسران پس از افشای خیانت زناشویی انجام شد. روش پژوهش کیفی و از نوع نظریه مبنایی است. جامعه پژوهش دربرگیرنده همسرهای ساکن شهر تهران است که در زندگی زناشویی آن ها خیانت اتفاق افتاده و از هنگام افشای آن دست کم 1 سال و دست بالا 6 سال گذشته باشد و اینک با هم زندگی می کنند. نمونه دربرگیرنده 21 همسر آسیب دیده و پیمان شکن بود که به شیوه هدفمند و نظری انتخاب شدند. ...

مقدمه: خیانت زناشویی مساله‌ای بسیار دردناک برای زوج‌ها و خانواده‌ها به ویژه برای زنان می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر دیدگاه درکی و بخشودگی زنان آسیب‌دیده خیانت زناشویی انجام شد. روش کار: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری همه زنان آسیب‌دیده خیانت زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز در سا...

ژورنال: پژوهشنامه زنان 2019

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری گروهی بر کاهش علائم پس‌آسیبی، افزایش رضایت زناشویی، افزایش کیفیت زندگی و افزایش عزت‌نفس زنان موردخیانت واقع‌شده صورت گرفت. پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرحپیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعۀ موردمطالعه، همۀ زنان خیانت‌دیده مراجعه‌کننده به کلینیک درمانی شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس ۳۰ نفر که بیشترین نمره ر...

خیانت زناشویی از مهم‌ترین پیشامدهایی است که زوج‌ها برای آن در جستجوی درمان برمی آیند و تأثیرات منفی آن بر زوج‌ها پس از آزار بدنی در رده دوم قرار دارد. در بیشتر موارد خیانت، افراد به یک ناهماهنگی شناختی در خود ادراکی دچار هستند. این پژوهش با به‌کارگیری روش کیفی به این پرسمان می‌پردازد که چگونه تصمیم‌گیری افراد، خطر درگیر شدن در خیانت زناشویی را افزایش می‌دهد. به‌ویژه آنکه چگونه یک مرد به خود روا...

ژورنال: :مطالعات روان شناختی 0
مهرآور مؤمنی جاوید, دانشگاه شهید چمران مهرانگیز شعاع کاظمی, دانشگاه الزهراء مه سیما پور شهریاری, دانشگاه الزهراء,

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مشاوۀ گروهی با رویکرد بین فردی بر بهبود روابط زناشویی مادران آسیب دیده از خیانت های زناشویی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دانش آموزان مدارسشهر تهران که مورد خیانت همسر واقع شده و طی سال 89 با مراجعه به مراکز مشاوره خانواده آموزش و پرورش، خواستار دریافت خدمات مشاوره ای بودند. نمونه گیری به شکل هدف مند و در دسترس بود و آزمودنی های مورد نیاز از میان افر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید