نتایج جستجو برای دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی

تعداد نتایج: 797427  

دکتر عباس خورشیدی,

یکی از مسائل اساسی که ، دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی کشور با آن مواجه هستند فقدان سیستم های منسجم ارزشیابی عملکرد است. در حقیقت فقدان روش های استراتژیکی(راهبردی) ارزشیابی دانشگاه ها موجد ابهام عملکردی آنها گردیده است. نتایج این ابهام موجب ابهام کیفیت، عدم رقابت علمی بین دانشگاه ها، عدم رتبه بندی علمی در دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش الی بر اسا شاخص ها گردیده است. پژوهشگر در صدد است به...

  Depression is the commonest psychiatric problem, in college students can be caused by exam anxiety, educational pressures, emotional problems and puberty. The prevalence of depression among students is estimated to be 10.54% to 64.9%. Controlling the problem is the result of first recognizing it in the students and to do so, we selected 134 college students and asked them to complete Beck que...

ژورنال: مدیریت دولتی 2009
حمزه رایج, علی سجادی پناه, غلامحسین نیکوکار, مجید سجادی پناه,

کارآمدی نیروهای مسلح تابعی از کارآمدی نظام آموزشی آن است. توجه به نظام آموزشی و آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی نتایج بدست آمده، یکی از مهم‌ترین وظایف فرماندهان عالی‌رتبه نظامی به‌شمار می‌رود. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی ارزیابی عملکرد برای سنجش اثربخشی و کارایی نظام آموزش عالی دانشگاه‌های نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. برای دستیابی به این هدف، دو سوال طرح شده که محققین با استفا...

ژورنال: علوم و فنون نظامی 2005
فرشید عریضی,

مهاجرت آریایی ها در شش هزار سال قبل از میلاد مسیح (ع) بر اثر سرمای فوق العاده از شمال آسیا و اروپا آغاز شد، یک گروه به سیبری، گروه دیگر به هند و دسته سوم به فلات ایران مهاجرت نمودند.             به طور تقریبی تمام مللی که در ساحل دریای پارس اقامت داشته اند، به فنون دریانوری، دریاشناسی و ساختن لنج و کشتی آشنا بودند و از آن بهره می جستند. ایرانیان خیلی زود به یک قوم دریانورد جسو...

بسیاری از مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی، به دلیل نیاز به زمین‌‌های کشاورزی، گلخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها، در خارج از شهر و دور از محدوده‌ی مراکز اصلی خود (دانشگاه‌های وابسته) واقع شده‌اند. این امر، علی‌رغم برخورداری از برخی مزایای فوق، سبب عدم رضایت و به تبع آن، کاهش رغبت و تمایل برای انتخاب، کار و فعالیت در این مراکز از جانب اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان است. از این رو...

ژورنال: :نشریه پرستاری ایران 0
محمدرضا فروتنی, m. foroutani لارستان- دانشکده پرستاری...,

افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های اعصاب و روان است. افسردگی احساس بیمارگونه غم و اندوه است که با درجاتی از رکود واکنش ها همراه است. دانشجویان، به علت فشار تحصیل، دلهره امتحان، مشکلات حاد عاطفی و اجتماعی و به طور کلی مسایل رشد و بلوغ در معرض ابتلاء به این بیماری قرار دارند. در بررسی های انجام گرفته، میزان شیوع این بیماری را در دانشجویان از 54/ 10 تا 9/62 درصد برآورد کرده اند. شناخت عوامل موثر ...

حبیب‌ا... دعائی, غلامرضا ملک زاده,

 هدف: این پژوهش با بهره‌گیری از نظریۀ ارتباطات حمایتی و تدافعی، به بررسی و ارزیابی جوّ ارتباطی و عملکرد مدیران و رضایتمندی کارکنان و اثر بخشی گروه ها یا بخش ها در این مراکز پرداخت. مدیران حلقۀ ارتباطی تعیین‌کننده میان کارکنان و سامانه‌های اداری مراکز آموزش عالی هستند که شیوۀ ارتباطی آنها اثری تعیین‌کننده بر عملکرد و اثربخشی گروهها یا بخشها دارد. روش: زمینه‌یابی (پرسشنامه)؛ بر مبنای نظرات 150 نفر...

ژورنال: :فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود) 2000
دکتر عباس خورشیدی,

یکی از مسائل اساسی که ، دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی کشور با آن مواجه هستند فقدان سیستم های منسجم ارزشیابی عملکرد است. در حقیقت فقدان روش های استراتژیکی(راهبردی) ارزشیابی دانشگاه ها موجد ابهام عملکردی آنها گردیده است. نتایج این ابهام موجب ابهام کیفیت، عدم رقابت علمی بین دانشگاه ها، عدم رتبه بندی علمی در دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش الی بر اسا شاخص ها گردیده است. پژوهشگر در صدد است به...

تسنیمی, عباسعلی, سجادی, سید مهدی,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید