نتایج جستجو برای درصد افزایش حقوق

تعداد نتایج: 288615  

سیاست‌های دستمزدی اتخاذ‌شده از سوی دولت طی چند دهه اخیر غالباً معطوف به افزایش سالانه حقوق و دستمزد به منظور جبران قدرت خرید شاغلین همگام با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. حال آنکه افزایش حقوق و دستمزد به سبب تأثیری که بر افزایش هزینه‌های تولید خواهد داشت می‌تواند به رشد سطح عمومی قیمت‌ها دامن زند. از این رو، برخی کارشناسان سیاست‌های جایگزین افزایش حقوق را بر سیاست افزایش حقوق و دستمزد ارح...

در این تحقیق اثر نوسانات درصد سود تقسیمی بر بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره هشت ساله (1387-1380) بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی و از نرم افزار SPSS کمک گرفته شده است. نتایج از حاصل تحقیق نشان می دهد که بین نوسانات درصد سود تقسیمی و بازده سهام شرکتها رابطه معناداری و...

ژورنال: :دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 0

در این تحقیق اثر نوسانات درصد سود تقسیمی بر بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره هشت ساله (1387-1380) بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی و از نرم افزار spss کمک گرفته شده است. نتایج از حاصل تحقیق نشان می دهد که بین نوسانات درصد سود تقسیمی و بازده سهام شرکتها رابطه معناداری و...

استان قزوین یکی از مناطق مهم کشت پسته در ایران می‌باشد. از مشکلات باغات پسته در قزوین عملکرد پایین، درصد پایین تشکیل میوه و درصد خندانی می‌باشد. بور و اسید جیبرلیک از عوامل موثر در تشکیل و حجم میوه و نیز افزایش درصد خندانی پسته می‌باشند. بنابراین، پروژه حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه عامل 1- محلول­پاشی بور در سطوح (0، 3 و 5 در هزار) 2-  محلول­پاشی اسید جیبرل...

ژورنال: محیط زیست جانوری 2014

هدف از این مطالعه بررسی اثر استفاده از هورمون ‌های پروژسترون و ملاتونین بر هم ‌زمان‌ سازی تخمک ‌ریزی در میش‌ های نژاد زندی و افزایش درصد آبستنی حاصل از جفت‌ گیری با قوچ ‌ها می‌ باشد. در این مطالعه 156 راس میش نژاد زندی که خارج از فصل تولیدمثلی به ‌سر می‌ بردند به‌ طور تصادفی انتخاب و به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول (شاهد) هیچ‌ گونه  تزریق هورمونی دریافت نکرد. در گوش میش ‌های گروه دوم (ملاتونی...

ژورنال: فیض 2011
زاهدی, محمدرضا , عطوف, فاطمه, فرجی پور, حسن, مدایم زاده, محمد,

سابقه و هدف: باتوجه به شیوع بالای عمل جراحی آب مروارید و کدورت کپسول خلفی به عنوان عارضه آن که اغالب نیازمند کپسولوتومی لیزری می باشد، از یک طرف و افزایش فشار داخل چشمی پس از انجام این عمل از طرف دیگر، این مطالعه با هدف بررسی اثر داروی آپراکلونیدین در میزان کاهش فشار داخل چشم پس از لیزر کپسولوتومی در بیمارستان متینی شهرستان کاشان در سال 1389 انجام گرفت.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی 200...

ژورنال: بینا 2016
دلفزای باهر, سیامک, دوزنده, آزاده, فرامرزی, امیر, فکری, صهبا, محمد ربیع, حسین, نجدی, دانیال, کریمیان, فرید, یاسری, مهدی,

هدف: مقایسه اثر لوتپردنول 5/0 درصد با فلورومتولون 1/0 درصد در افزایش فشار داخل چشم پس از جراحی کراتکتومی فتورفراکتیو ((PRK روش پژوهش: در این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور، جراحی PRK بر روی 124 چشم از 62 بیمار انجام شد به طوری که یک چشم هر بیمار به طور تصادفی با لوتپردنول 5/0 درصد و چشم مقابل با فلورومتولون 1/0 درصد به مدت سه ماه تحت درمان قرار گرفت. در پایان سه ماه، حدت بینایی، عیب انکساری، ...

سودابه عبدالباقیان, شهلا جمیلی, عباس متین فر,

عوامل زیاد و متنوعی بر میزان بقاء و کیفیت نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare) تأثیر دارند، در این راستا نوع غذای مصرفی یکی از تأثیرگذارترین عوامل محسوب می شود. در این تحقیق ، تاثیر3 نوع جیره غذایی، بر میزان شاخصهای ضریب رشد ویژه و افزایش وزن نوزادان فرشته ماهی در یک دوره زمانی 30 روزه مورد مطالعه قرار گرفت . تیمارهای غذایی شامل کرم خونی خشک پودر شده ، سیست پوسته زدایی شده آرتمیا و کرم خون...

ژورنال: :پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی 0
سکینه نوروزی, محقق/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب..., کارشناس ارشد/ اداره کل منابع طبیعی اس...,

استان قزوین یکی از مناطق مهم کشت پسته در ایران می باشد. از مشکلات باغات پسته در قزوین عملکرد پایین، درصد پایین تشکیل میوه و درصد خندانی می باشد. بور و اسید جیبرلیک از عوامل موثر در تشکیل و حجم میوه و نیز افزایش درصد خندانی پسته می باشند. بنابراین، پروژه حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه عامل 1- محلول­پاشی بور در سطوح (0، 3 و 5 در هزار) 2-  محلول­پاشی اسید جیبرل...

ژورنال: جاده 2017
حامد والهی, علی اصغر صادقی, غلامرضا تدین‌فر,

دوام و پایداری رویه­های آسفالتی در برابر عوامل جوی و ترافیکی با نوع مصالح مصرفی و نحوه اجرا رابطه تنگاتنگی دارد. همچنین چسبندگی قیر به مصالح سنگی در کیفیت و دوام رویه­های اجرا شده بسیار موثر می­باشد که یکی از عوامل مهم آن ویژگی­های مصالح سنگی از لحاظ جنس، وزن مخصوص و میزان جذب آب می­باشد. چنانچه این چسبندگی به اندازه کافی برقرار نباشد خرابی عریان­شدگی در رویه بوجود می­آید که خود موجب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید