نتایج جستجو برای دستور کار سند 2030

تعداد نتایج: 114150  

رفیعی, حسن,

رفاه اجتماعی را می توان آن روی سکه مشکل اجتماعی دانست. در این مقاله با مرور بر چهار منبع، تعریفی از مشکل اجتماعی ارائه شده: وضعیتی که به اعتقاد بسیاری از افراد جامعه (نه الزاماً اکثر آنها) کیفیت زندگی یا مهم‌ترین ارزشهای آنها را خدشه‌دار می‌کند، علل یا عواقب اجتماعی دارد و برای حل آنها باید به اصلاح سیاستهای اجتماعی پرداخت. براساس این تعریف فقر، نابرابری، انحرافات اجتماعی و مشکلات نهادهای اجتماع...

رفیعی, حسن,

رفاه اجتماعی را می توان آن روی سکه مشکل اجتماعی دانست. در این مقاله با مرور بر چهار منبع، تعریفی از مشکل اجتماعی ارائه شده: وضعیتی که به اعتقاد بسیاری از افراد جامعه (نه الزاماً اکثر آنها) کیفیت زندگی یا مهم‌ترین ارزشهای آنها را خدشه‌دار می‌کند، علل یا عواقب اجتماعی دارد و برای حل آنها باید به اصلاح سیاستهای اجتماعی پرداخت. براساس این تعریف فقر، نابرابری، انحرافات اجتماعی و مشکلات نهادهای اجتماع...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2019

وهابیت به‌عنوان یک ستون مهم هویتی و دینی در حفظ مشروعیت سیاسی حکومت سعودی عمل کرده است. از اواخر دهه‌های 1980 و 1990 اپوزیسیون یا جریان اسلام‌گرای معارض و منتقد در واکنش به یک‌سری نارضایتی‌ها و عوامل داخلی و خارجی شکل گرفت و سبب تردید در بنیان‌های مذهبی مشروعیت سیاسی حکومت سعودی شد. با وقوع بهار عربی و پس از تدوین و اجرای اولیه سند 2030، از یکسو، شکاف اسلام‌گرایان منتقد با حکومت سعودی تشدید شد ...

ژورنال: مدیریت دولتی 2018

این پژوهش با هدف ارائۀ الگوی دستور کار خط­مشی­های اصلاح نظام اداری در ایران و با استفاده از نظریۀ داده­بنیاد اجرا شده است. در این پژوهش 16 مصاحبه با خبرگان نظام اداری به عمل آمد. داده­ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده و قضایای پژوهش ارائه شدند. نتایج نشان داد شرایط علّی اثرگذار بر دستور کار خط­مشی­های اصلاح نظام اداری شامل حوزه­های ساختاری و سازماندهی، بهره­وری، سرمایۀ انسانی، مدیری...

2015
Pali Lehohla, Fiona Fleck,

Pali Lehohla tells Fiona Fleck why more tools are in place to measure progress towards the next set of health and development goals.

2009

Higher education drives and is driven by globalisation. It trains the highly skilled workers and contributes to the research base and capacity for innovation that determine competitiveness in the knowledge-based global economy. It facilitates international collaboration and cross-cultural exchange. Cross-border flows of ideas, students, faculty and financing, coupled with developments in inform...

دستور پرداخت به دو صورت می‌تواند سند تجاری (قابل انتقال) به‌شمار آید؛ یا بر پایۀ عرف و قانون، سند نوینی قلمداد شود و یا در چارچوب یکی از اسناد شناخته‌شده در آید. در حالت نخست، در حقوق ایران برخلاف کامن‌لا نمی‌توان به پیدایش سند تجاری نوین از سوی عرف باور داشت، زیرا برخی از قواعد ویژۀ این‌گونه اسناد خلاف اصول فراگیر و حقوق اشخاص ثالث است و تنها قانونْ توانایی زیرپا گذاشتن آن‌ها را دارد. در حالت د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید