نتایج جستجو برای دقت

تعداد نتایج: 28314  

به‌کارگیری یک روش تقریب مرکزی با دقت بالا در مدل ترکیبی برای سیالات هیدروکربنی مورد مطالعه قرار گرفته است. معادلات حاکم عبارت‌اند از یک معادله‌ی سهموی برای تغییرات فشار و یک دستگاه معادلات هذلولوی انتقال اجزاء. برای حل معادله‌ی فشار سهموی از روش تفاضل محدود ضمنی استفاده شده است، و برای حل صریح معادلات انتقال اجزاء از یک روش مرکزی دقت بالای مستقل از عدد کورانت مبتنی بر کار کورگانُف و تادمُر ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش چرخش ذهنی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان بود. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم نارساخوان تبریز در سال تحصیلی 95- 1394 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش‌آموزان نارساخوان بودند که به صورت در دسترس انتخاب و در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. برای...

ژورنال: کودکان استثنایی 2011
بهرامی, هادی, حسن‌زاده اول, مریم, سیما شیرازی, طاهره, صالحی, مسعود, عبداله‌زاده رافی, مهدی,

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر وسیله آموزشی سینا، بر دقت خواندن در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر است. روش: این پژوهش، مداخله‌ای از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه‌ کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی شهر بجنورد بود؛ نمونه شامل 28 نفر (14 نفر گروه آزمایش و 14 نفر گروه کنترل) بود که پس از لحاظ کردن ملاکهای ورود به پژوهش، ا...

ژورنال: طب جنوب 2006
جهان پور, فائزه, حاجیوندی, عبداله, زارع, نجف, عضدی, پرویز,

زمینه: روش رکتال که از دیر باز بعنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته شده دارای عوارضی است و برای کودک و والدین استرس‌زا می‎باشد. روش جدیدتری که در سال‎های اخیر مورد استفاده قرار می‎گیرد، روش تمپانیک است که سریع، راحت و ایمن است ولی میزان دقت آن هنوز مورد سؤال است. مواد و روش‎ها: به منظور تعیین دقت روش تمپانیک در کنترل درجه حرارت بدن، تعداد 220 کودک 3 ماهه تا 6 ساله مراجعه کننده به بیمارستان کو...

ژورنال: لیزر پزشکی 2016
حجازی, مرجانه, دره زرشکی, زیبا, سرکار, سعید,

مقدمه: تصویربرداری برش‌نگاری فلورسنت مولکولی FMT، یک روش تصویربرداری نوین غیرتهاجمی با حساسیت بالا در سطح سلولی می‌باشد. از این روش می‌توان جهت تصویربرداری از حیوانات کوچک، ارزیابی داروها و نانوداروها در حوزه‌های تحقیقاتی، دارویی و کلینیکی استفاده کرد. بازسازی تصاویر به علت ماهیت پخش نور در بافت، از دقت کافی برخوردار نمی‌باشد. هدف از این پروژه افزایش دقت بازسازی تصاویر FMT با استفاده از ماتریس ...

با توسعة روش‌های گوناگون در زمینة طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای و آشکارسازی تغییرات به ویژه در دهة اخیر، انتخاب بهترین و صحیح‌ترین روش برای تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی در مناطق مختلف رشد روز‌افزونی داشته است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه الگوریتم طبقه‌بندی برای طبقه‌بندی پوشش سطح زمین در منطقه خشک دشت یزد-اردکان است. به این منظور، چهار طبقه کاربری اراضی در دشت یزد_اردکان (شامل اراضی بایر، مناطق مس...

ماده آلی خاک به دلیل تاثیر بر روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک به عنوان شاخصی از کیفیت خاک و حاصلخیزی آن محسوب می‌گردد. هدف از این پژوهش بررسی اثر رطوبت بر رفتار طیفی خاک به‌منظور برآورد مقدار ماده آلی با استفاده از روش طیفی‌سنجی مرئی- مادون‌قرمز نزدیک بود. همچنین عملکرد روش‌های مختلف پیش‌پردازش در مدل‌سازی مقایسه شد. به همین منظور تعداد 50 نمونه خاک از لایه سطحی (0 تا 30 سانتی‌متر) ...

ژورنال: آبخیزداری ایران 2014
خورشید دوست , علی محمد , رسولی, علی اکبر, قرمزچشمه, باقر, مجید رضائی بنفشه, مجید, مساح بوانی, علیرضا ,

مدلهای گردش عمومی جو بر اساس سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای اقلیم آینده کره زمین را پیش بینی می‌کنند. ولی دقت مکانی این مدل‌ها بسیار کم بوده و نتایج آنها به منظور بررسی اثرات تغییراقلیم در علوم مختلف کاربرد ندارد. لذا ریزمقیاس گردانی داده‌های مدل گردش عمومی جو ضرورت پیدا می‌کند. مدل‌های ریز مقیاس گردانی آماری در علوم مختلف بسیار کاربرد داشته و تحقیقات بسیار زیادی در این خصوص صورت گرفته ...

علی اصغر پیوندی, , محمد ابراهیم مهدوی, ,

Background: Cortical Evoked Response Audiometry (CERA) refers to prediction of behavioral pure-tone thresholds (500-4000 Hz) obtained by recording the N1-P2 complex of auditory long latency responses. CERA is the preferred method for frequency–specific estimation of audiogram in conscious adults and older children. CERA has an increased accuracy of determination of the hearing thresholds of ale...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید