نتایج جستجو برای دقت

تعداد نتایج: 28314  

ژورنال: تحقیقات دامپزشکی 2005

هدف : ارائه روش دقیق‌تر جهت بازرسی بهداشتی لاشه گاو برای تشخیص سیستی سرکوس بوویس. طرح : بررسی کشتارگاهی حیوانات : 3436 لاشه گاو. روش : به منظور ارائه روش دقیق‌تر جهت تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده در کشتارگاه تعدادی لاشه گاو با استفاده از چهار روش سنتی رایج در ایران (1812 لاشه) و سه روش استاندارد متداول در سه کشور افریقای جنوبی (145 لاشه) ، آلمان (145 لاشه) و انگلستان (145 لاشه) ب...

رامین عبقری, محمود معین الدین, مریم گوارا,

هدف از این پژوهش تعیین الگوهایی با استفاده از نسبت‌های مالی برای بالا بردن توان تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها است. در این پژوهش از 55 نسبت مالی پرکاربرد استفاده‌شده و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به 12 عامل تبدیل شده است. سپس با استفاده از مدل لوجیت و شبکه‌های عصبی صحت پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از 12 عامل به‌دست‌آمده، موردبررسی قرارگرفته است. ج...

متداول­­ترین شیوه پیش­یابی مراحل فنولوژیکی گیاهان، استفاده از کمیت درجه-روز رشد تجمعی (AGDD) می­باشد. در تحقیق حاضر، مدلی برای تدقیق این روش با تلفیق دو نمایه AGDD و NDVI برای تخمین تاریخ شروع 8 مرحله فنولوژیکی گیاه ذرت رقم K407، با استفاده از داده­های یک دوره 9 ساله در منطقه کرج ارائه شده است. روش هموارسازی نوفه­ها در کاربست نمایه NDVI، ترکیبی از دو روش لجستیک دوگانه و رگرسیون وزنی (WLS-DL) می...

در این پژوهش امکان برآورد برف در منطقه کوهستانی زاگرس با استفاده از مدلهای مختلف شناسایی فاز برف از باران مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور از داده‌های روزانه بارش، عمق برف و دمای هوای 36 ایستگاه سینوپتیک و اقلیم شناسی منطقه در دوره آماری 1951-2015 استفاده شد. برای شناسایی فاز برف از باران در ایستگاه‌های مورد مطالعه از هشت مدل مختلف که ورودی همه آنها دما و بارش روزانه است استفاده شد و عملک...

ژورنال: رفتار حرکتی 2018

هدف این مطالعه بررسی اثر سازگاری منشوری بر کنترل قامت و دقت پرتاب دارت بود. بدین‌منظور 17 شرکت‏ کنندة زن و مرد سالم با دامنة سنی 20 تا 41 سال، بر اساس دقت پرتاب در دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. هر شرکت‏ کننده درمجموع 480 پرتاب دارت را در هشت روز متوالی انجام داد. گروه آزمایش در طول زمان پرتاب دارت، از عینک منشوری‌ای که باعث انحراف دید به سمت چپ می‌شد، استفاده ‏کرد. قبل و بعد از دورة تمرینی، ...

ژورنال: رفتار حرکتی 2014

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر زمان اجرای تمرین و اولین خواب شبانه بر بهبود مولفه‌های آشکار (دقت) و حرکتی (زمان‌بندی) تکلیف حرکتی متوالی زمان‌بندی‌شده بود. بدین منظور، 48‌ دانشجوی راست دست (25-19‌ سال) که کیفیت خواب مطلوبی داشتند، بر اساس آزمون‌های مهارت حرکتی ظریف دست و انگشتان پردو و زمان‌سنج واکنش ساده به سه گروه همگن تقسیم شدند. آزمودنی‌ها تحت سه شرایط تمرینی مختلف (زمان اجرای اولین جلسه تمری...

یکی از موضوعاتی که امروزه در حوزه ناوبری از اهمیت وی‍‍ژه‌ای برخوردار است، استفاده از معادلات انتشار خطای ناوبری به منظور تلفیق خروجی یک سیستم ناوبری اینرسی با یک اندازه‌گیری بیرونی جهت استفاده توأم از مزایای هر دو مکانیزم ناوبری اینرسی و اندازه‌گیری خارجی است. مطالعه تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که معادلات انتشار خطا عموماً در دستگاه جغرافیایی استخراج شده که می‌تواند نقاط ضعفی داشته باشد. در این مق...

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر توزیع تمرین بر اکتساب، یادداری با فواصل متفاوت یک و هفت روز و همچنین قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز بود. به همین منظور 32 نفر از دانشجویان دختر با میانگین سنی 24-18 که واحد تخصصی یک و دو تنیس روی میز را گذرانده بودند، به‌صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و به‌صورت تصادفی به دو گروه تمرینی فاصله‌دار و انبوه تقسیم شدند. تکلیف مورد استفاده در این تحقیق ض...

ژورنال: :caspian journal of dental research 0
احسان موعودی, ehsan moudi babol-iran.بابل-ایران. مح..., mohammad mehdizadeh babol-iran.بابل-ا..., sina haghanifar babol-iran.بابل-ایران..., maryam sheikhi babol-iran.بابل-ایران...., ali bijani babol-iran.بابل-ایران.,

مقدمه: هدف از این مطالعه، ارزیابی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین محل لینگولا به عنوان شاخصی جهت شناسایی موقعیت سوراخ مندیبولار می باشد مواد و روش ها: در مطالعه حاضر 30 عدد فک پایین خشک با دندان که حداقل دو دندان مولر اول ویک کانین دارند برای اندازه گیری انتخاب شدند.در یک موقعیت ثابت و قابل تکرار، از فک های پایین، فوتوگرافی و رادیوگرافی پانورامیک به عمل آمد.10 خط (شامل 2 خط افقی و 8 خط عمودی)...

ژورنال: :نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 0
حجت درخشان فر, h. derakhshanfar emergency medicine, ..., a. zolfaghari sadrabad emergency medi..., a. amini emergency medicine, shahid b..., h. hatam-abadi emergency medicine, sh..., r. farahman-rad emergency medicine, s...,

زمینه و هدف: سونوگرافی بالینی به عنوان یک روش سریع و غیرتهاجمی برای مانیتورینگ همودینامیک ممکن است بتواند مطرح باشد. در این مطالعه ما قصد داریم صحت نتایج سونوگرافی ورید اجوف تحتانی و کاتتر ورید مرکزی را در تعیین فشار ورید مرکزی مقایسه کنیم. مواد و روش ها: بیماران بالغی که اندیکاسیون کاتترگذاری داخل ورید مرکزی دارند وارد یک مطالعه مقایسه ای شدند. دیامتر ورید اجوف تحتانی در دم و بازدم در یک سیکل ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید