نتایج جستجو برای دقت

تعداد نتایج: 28314  

ژورنال: :علوم و فنون نقشه برداری 0
بهزاد واحدی طرقبه, b. vahedi valiasr street, mirdamad cr..., a. a. alesheikh valiasr street, mirda...,

از زمان پیدایش مفهوم اطلاعات مکانی مردم گستر (داوطلبانه)1 کیفیت این اطلاعات به عنوان بزرگترین مشکل آن معرفی شده است. بنابراین تا کنون تحقیقات مختلفی به بررسی کیفیت داده های مردم گستر پرداخته و سعی در برآورد کیفیت این اطلاعات داشته اند. اما در این تحقیقات به دقت توصیفی کمتر از سایر المان های کیفیت پرداخته شده است؛ در حالیکه این المان در آنالیزهای گوناگون مکانی و کاربردهای مختلف اطلاعات مردم گستر...

ژورنال: :journal of dental school, shahid beheshti university of medical sciences 0
مهستی سحابی, mahasti sahabi dental school, shahid ..., massoud davoudian مسعود اجلالی, massoud ejlali dental school, shahid ...,

سابقه و هدف: میزان خطای رابطه اینتراکلوزال کست های مانت شده بر روی آرتیکولاتور به منظور ساخت رستوریشن های ثابت، از طریق انتخاب مواد رکوردگیری دقیق به حداقل می رسد. از این رو این مطالعه با هدف بررسی دقت سه بعدی چهار ماده ثبت کننده رابطه اینتراکلوزال انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه نیمه تجربی میزان خطای سه بعدی یک نوع موم، پلی اتر، کامپاند قالبگیری و رزین آکریلی اتوپلیمریزه را ارزیابی و مقایسه ...

ژورنال: :مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 0
سید حسین سید حسین حسینی زارچ, seyed hosien hosienizarch assistant p..., zahra mohammadzadehrezaei dental stud...,

مقدمه: مهمترین ساختار آناتومیک مرتبط به ایمپلنت ناحیه خلفی فک پایین کانال فک پایین می باشد، که تعیین موقعیت دقیق آن، هم از جهت فاصله کانال از کرست الوئل و هم موقعیت باکولینگوالی آن حائز اهمیت است. از جمله تکنیک های رادیوگرافی جهت تصویربرداری از فک به خصوص در مواردی که تعداد محدود دندان قرار است جایگزین شود توموگرافی می باشد. در این مقاله سعی بر آن است که دقت توموگرافی معمولی در تعیین موقعیت کان...

ژورنال: :مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 0
مژده مهدی زاده, عباسعلی خادمی, علی شکرانه, نسترن فرهادی, mojdeh mehdizadeh, abbasali khademi,

مقدمه: با توجه به کاربرد بزرگنمایی در مشاهده تصاویر دیجیتال جهت بررسی موقعیت نوک فایلهای کوچک اندودنتیک در طی درمان ریشه،هدف از این مطالعه ارزیابی دقت اندازهگیری طول فایل اندودنتیک در رادیوگرافیهای پری اپیکال دیجیتال بعد از کاربرد ابزار بزرگنمایی دیجیتال بود. مواد و روشها: در مطالعه تجربی حاضر، 35 دندان دائمی تک ریشه انسانی که طول کانال 20تا 24 میلیمتر داشتند، انتخاب شد. فایل اندودنتیکس شماره 8...

ژورنال: :مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 0
مژده مهدیزاده, معین حسینی شیرازی, فروزان فرهبد, mozhdeh mehdizadeh, moein hoseini-shirazi, forouzan farahbod,

مقدمه: در سال های اخیر، سی تی اسکن به عنوان جایگزینی برای رادیوگرافی های معمولی معرفی شده است، اما نقش اولتراسونوگرافی در تشخیص شکستگی قوس زایگوما به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی دقت اولتراسونوگرافی در تشخیص شکستگی های قوس زایگوما بود. مواد و روش ها: در این پؤوهش توصیفی، 15 بیمار شامل 9 مرد و 6 زن، با علایم کلینیکی شکستگی میانی صورت که نمای سی تی اسکن آن ها، شکستگی یک ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1378

عملیات تناظریابی عکسی (image matching) در تولید مدل رقومی زمین (dtm) همواره با مشکلات و تنگناهایی مواجه بوده است . برای حل مسئله تناظریابی، الگوریتمها و روشهای متنوعی پیشنهاد گردیده است اما عواملی از قبیل شیب سطوح شیء، اختلاف در موقعیت و حالات دوربین در دو لحظه عکسبرداری، شرایط روشنایی، انعکاس و ... تا حد قابل توجهی شباهت دو عکس را مخدوش می نماید بطوریکه دستیابی به نقاط متناظر را دچار اشکال می ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده منابع طبیعی 1393

چکیده به منظور بررسی دبی¬های سیلابی با تناوب مختلف و تعیین بهترین توزیع آماری برازش یافته با داده¬های موجود، ابتدا تعداد 41 ایستگاه با طول دوره آماری موردنظر (بیش از 25 سال) در حوزه¬های اصلی ایران (ایران مرکزی- خلیج فارس و دریای عمان - خزر) انتخاب شد. پس از بررسی صحت و همگنی آمار، دبی حداکثر لحظه¬ای استخراج و بعد از تکمیل آن¬ها هر ایستگاه به طول دوره 25، 30، 35، 40 و بالای 40 سال تقسیم گردید. ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی نساجی 1392

کاهش رنگ تصاویر دیجیتالی در کاربردهای مرسوم خود برای کاهش زمان پردازش تصویر و یا امکان چاپ تصویر با کیفیت مناسب توسط چاپگر استفاده می شود، در این کاربردها کیفیت کلی تصویر مورد نظر است. در بعضی کاربردهای دیگر، کاهش رنگ فقط برای انتخاب رنگ مناسب صورت می پذیرد و این دقت رنگی رنگ های انتخابی است که از اهمیت برخوردار است، مانند انتخاب رنگ برای لباس های استتار نظامی جهت رنگ همانندی بهتر این لباس ها ب...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1338

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم 1380

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است: فصل اول، ماتریسها و نرم ها. فصل دوم ، رفتار حدی توانهای یک ماتریس در حساب دقیق. فصل سوم، توانهای ماتریس در حساب با دقت متناهی. فصل چهارم، تاثیر شبه طیف ماتریس ‏‎a‎‏بر رفتار حدی توانهای ‏‎a‎‏ . فصل پنجم، شکلها و نتایج عددی.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید