نتایج جستجو برای دقت

تعداد نتایج: 28225  
آرش اکابری, فروغ السادات مرتضوی,

مقدمه : تخمین تاریخ زایمان بر اساس تاریخ آخرین قاعدگی و سونوگرافی یکی از اقدامات رایج در مراقبت های دوران  بارداری است . هدف از انجام این پژوهش مقایسـه دقـت قـانون نیگـل ، قـانون نیگـل بـازنگریشـده و سـونوگرافی در پیشگویی زمان زایمان بود.  روش کار : این مطالعه یک توصیفی - مقطعی است که روی ۵۴۰ زن باردار که از تاریخ ۸۷/۷/۱ تا تـاریخ ۸۷/۱۰/۱ بـا  علائم شروع زایمان به بیمارستان مبینی سبزوار مرا...

  زمینه و هدف: تشخیص هلیکوباکتر پیلوری با روشهای تهاجمی و غیر تهاجمی انجام می‏گیرد. این مطالعه به منظور ارزیابی دقت سه روش تشخیصی غیر تهاجمی و یک روش تهاجمی به صورت جداگانه و در ترکیب با یکدیگر برای تشخیص هلیکوباکترپیلوری انجام شد.   روش کار: صدوهشت بیمار بالای دوازده سال مبتلا به سو هاضمه که سابقه درمان برای عفونت با هلیکو باکتر پیلوری نداشتند برای اندوسکوپی دستگاه گوارش انتخاب شدند. هیستولوژی...

اصلانی, حمیدرضا, غزاله, منوچهر, فرخی, حمید , واحدی, حامد,

پیش‌زمینه: پارگی روتاتور کاف یکی از بیماری‌های شایع شانه بخصوص در افراد میان‌سال و مسن است و در حال حاضر ام‌آرآی معیار طلایی در تشخیص این ضایعه می‌باشد. در این بررسی دقت گزارش ام‌آرآی در تشخیص پارگی روتاتور کاف بررسی شد.مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع تحلیلی و به‌صورت مقطعی از اردیبهشت ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۵ در دو بیمارستان شهر تهران انجام شد. ۵۰ بیمار (۲۷ مرد و ۲۳ زن) با تشخیص پارگی روتاتورکاف و ه...

وجود معیارهای مختلف برای تشخیص بهجت گویای این حقیقت است که هنوز توافق و اجماع کامل در تعریف این سندرم وجود ندارد. با توجه به این که تاکنون مطالعه و بررسی جامعی در خصوص میزان دقت، حساسیت و ویژگی هیچ یک از این 7 معیاری تشخیصی بهجت در اطفال صورت نگرفته است، در این مطالعه به مقایسه میزان دقت معیارهای مختلف تشخیصی در بیماری بهجت اطفال ایرانی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان شریعتی پ...

یک صد و ده بیمار با شکایات مختلف تحت معاینه فیزیکی، ماموگرافی و نهایتاً بیوپسی بافتی بین سالهای 1373 تا 1376 قرار گرفته‌اند.گزارش ماموگرافی 110 بیمار مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل شد: توده در 75 نفر (68%)، کالسیفیکاسیون 11 نفر (10%) و بهم ریختگی ساختمان بافتی 32 نفر (29%)، 41% از توده‌های خاردار بدخیم با حساسیت 30% ویژگی 83% و دقت 46% (P<0.0001) میکروکالسیفیکاسیون با دقت 32% در ضایعات ب...

تعیین اختلاف ارتفاع نقاط از طریق روش ترازیابی هندسی با استفاده از دوربین­ های ترازیاب از جمله متداول­ ترین روش ها در اجرای طرح های عمرانی و توسعه کشور می­ باشد. اجرای پروژه­ هایی نظیر تهیه پروفیل­ های طولی مسیر رودخانه­ ها، راه ها، خطوط انتقال نیرو و .... نیازمند کار ترازیابی می­ باشند. علاوه بر این از این روش در اجرای شبکه ­های ترازیابی سراسری کشوری و ایجاد نقاط پایه (کنترل زمینی) برای تبدیل ع...

ژورنال: عصب روانشناسی 2018

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازخورد دامنه­ای فضایی و زمانی بر کاهش خطای دقت زمانبندی و فضایی تکلیف مبادله سرعت- دقت فیتز بود. روش: شرکت­کنندگان تحقیق حاضر دختران جوان 17 تا 25 سال بودند (48=N) که همگی سالم و راست دست بوده و داوطلبانه در پژوهش شرکت و پس از پیش آزمون به طور مساوی در چهار گروه 12 نفری قرار گرفتند و چهار بلوک 10 کوششی را تمرین نموده که کوشش شماره 40 به عنوان پس آزمون ثبت ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر دست­برتری و دشواری تکلیف بر پهنای مؤثر هدف و دقت زمانی تکلیف مبادلۀ سرعت- دقت فیتز بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های نیمه‌تجربی بود. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامۀ دست برتری ادینبورگ، قلم نوری، دستگاه سنجش مبادلۀ سرعت- دقت، لپ‌تاپ، کرنومتر و مترونوم بود. جامعۀ آماری پژوهش را دانش‌آموزان 14 و 15 ساله و نمونه را 20 نفر تشکیل دادند (20=n) که به روش نمونه‌گیری در دست...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده مهندسی 1392

اسکنر لیزری مثلث بندی، مرسومترین فناوری جهت اندازه گیری ابعاد اجسام، برای استخراج مدل سه بعدی آن ها است. یکی از پارامترهای موثر بر دقت اسکنر، نوع دوربین (سنسور) بکار برده شده می باشد. خطای حاصل از کوانتیزه کردنِ (رقمی کردن) تصویرِ اجسام، در سنسور دوربین باعث ایجاد خطای بعدی در بازیابی عمق خواهد شد. بنابراین خطای اندازه گیری رابطه مستقیم با اندازه پیکسل دارد. با کاهش اندازه پیکسل دوربین، امکان کاه...

حسنی, پرخیده, طباطبایی چهر, محبوبه, طباطبایی, امیر, مرتضوی, حامد,

چکیده در دهه های اخیر، رویکرد کیفی، وارد قلمرو پژوهش های علوم پزشکی شده و مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. دقت علمی شامل فعالیت هایی است که احتمال بدست آوردن یافته های معتبر را افزایش می دهد. رویکردهای مختلف تحقیق کیفی، سبب ایجاد روش های متفاوتی جهت کسب "روایی" می شود. در این مقاله، با بهره گیری از شیوه توصیفی و تحلیلی، سعی شده است ضمن آشنایی و مروری اجمالی بر انواع دقت علمی در تحقیقات کیفی، ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید