نتایج جستجو برای دقت

تعداد نتایج: 28314  

سازگارا, حسن, پرنیا, فریدون,

سابقه و هدف: ثبت روابط فکی یکی از مراحل اساسی درمانهای پروتز می‌باشد. روابط فکی در دو گروه روابط عمودی و روابط افقی مورد بررسی قرار می‌گیرند. برای تعیین روابط عمودی فکین معمولا فاصله عمودی اکلوژن اندازه گرفته می‌شود. در این تحقیق دقت راههای مختلف ثبت فاصله عمودی اکلوژن در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی آزاد و شاهد مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این مطالعه مقایسه دقت روش ارتفاع عمودی حالت استراحت، ا...

امیرحسین منتظرحجت, رحیم بنابی قدیم, سیدعلی واعظ,

امروزه به دلیل مشکلات نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت، تلاش برای ایجاد همسویی منافع مالکان و مدیران به چالش مهمی تبدیل شده است. اگر پاداش تناسبی با عملکرد واقعی مدیران نداشته باشد نه تنها سبب افزایش ارزش شرکت نشده،  بلکه ابزاری برای انتقال ثروت از مالکان به مدیران خواهد شد. از ابعاد مهم سنجش عملکرد در برنامه‌‌های پاداش، می‌‌توان به دقت و حساسیت سود اشاره کرد، بنابراین در این مقاله شاخص‌...

ژورنال: :مجله زنان، مامایی و نازایی ایران 0
فروغ السادات فروغ السادات مرتضوی, foroughossadat mortazavi ph.d. studen..., arash akaberi m.sc. in biostatistics,...,

مقدمه : تخمین تاریخ زایمان بر اساس تاریخ آخرین قاعدگی و سونوگرافی یکی از اقدامات رایج در مراقبت های دوران  بارداری است . هدف از انجام این پژوهش مقایسـه دقـت قـانون نیگـل ، قـانون نیگـل بـازنگریشـده و سـونوگرافی در پیشگویی زمان زایمان بود.  روش کار : این مطالعه یک توصیفی - مقطعی است که روی ۵۴۰ زن باردار که از تاریخ ۸۷/۷/۱ تا تـاریخ ۸۷/۱۰/۱ بـا  علائم شروع زایمان به بیمارستان مبینی سبزوار مراجعه ...

ژورنال: فیزیک زمین و فضا 2012
عبدالرحمان مصطفایی, عبدالرضا صفری, یحیی جمور,

یکی از مباحث مهم در ژئودزی تعیین ارتفاع نقاط است. برای تعیین ارتفاع نقاط در بیشتر کشورها شبکه‌های ترازیابی ایجاد شده است. مشاهدات در شبکه‌های ترازیابی تحت‌‌تاثیر خطاهای سامان‌مند (سیستماتیک) و اتفاقی است. در این مقاله نحوه توزیع خطاهای سامان‌مند و اتفاقی و سرشکنی شبکه ترازیابی مورد بررسی و به منزله تحقیق موردی دقت شبکه ترازیابی درجه یک در ایران و نحوه توزیع خطاهای اتفاقی و سامان‌مند در این شبک...

احدی, کیوان, نبی, سمیه,

پیش‌زمینه: ام‌آر‌آی به‌طور گسترده جهت تشخیص ضایعات تروماتیک داخل مفصلی زانو استفاده می شود. دقت آن در مطالعات مختلف متفاوت است. همچنین دقت ام‌آر‌آی در تشخیص ضایعات تروماتیک داخل مفصلی زانو در کشور ما مشخص نیست. هدف این مطالعه ارزیابی دقت ام‌آر‌آی در تشخیص ضایعات تروماتیک داخل مفصلی زانو، در یکی از مراکز تصویربرداری کشور، در مقایسه با آرتروسکوپی بود.مواد و روش‌ها: در یک بررسی «مطالعه موردها»  ۳۳...

مقاله حاضر با هدف افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با استفاده از مدل WAPABA و مقایسه کارایی آن با مدل SALAS در ایستگاه­های هیدرومتری شمال استان مرکزی برای سال آبی 90-89 انتخاب شده است. کاربست مدل­ها با استفاده از داده­های تاریخی مربوطه واسنجی شدند. سپس ارزیابی عملکرد هر یک از مدل‌ها با استفاده از معیارهای مختلف دقت سنجی (CE،RMSE،R2و MAE) انجام شد. برای محاسبه معیارهای کارایی از مقادیر شبیه­سازی­شده ...

حمید زاهدی, زهره مشکاتی, فرزانه معین‌,

مقدمه و هدف: پژوهشگران و مربیان اعتقاد دارند که نوع جهت دهی کانون توجه افراد می تواند تاثیر فوری بر اجرای آن ها داشته باشد. هدف این تحقیق ، بررسی اثر کانون توجه مربوط و نامربوط و سطح مهارت بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی است. روش شناسی: این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که به صورت میدانی انجام می شود. 60 دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با دامنه سنی 18 تا 30 سال، شرک...

تا کنون برای بهبود دقت روش‌های خوشه‌بندی پیشنهادات متعددی ارایه شده است که از آن جمله می‌توان به استفاده از روش‌های ‏نیمه نظارت شده، ترکیب خوشه‌بندی‌ها و خوشه‌بندی دوگانه اشاره نمود. ‏یکی از مهمترین رویکردها در این زمینه استفاده از اطلاعات مکانی تصویر می‌باشد. در این تحقیق چهار روش خوشه‌بندی که از اطلاعات مکانی سطح تصویر استفاده می-کنند با یکدیگر مقایسه گردید. این چهار روش شامل اعمال فیلتر اک...

ژورنال: مجله دندانپزشکی 1995
شاهرودی, محمدحسن, امامیه, محمد ,

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA The accuracy of relined impressions is usually acceptable and in some cases is even more accurate than principal impression. Relined Polysulfide and condensational silicone impressions are more accurate than polyether impressions. The reline method compared to retaking them is more economic and needs le...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید