نتایج جستجو برای دقت

تعداد نتایج: 28225  

در این تحقیق اثر مدیریت سود بر دقت پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی موردبررسی قرار گرفته است. برای محاسبه اقلام تعهدی رویکرد گردش وجوه نقد به‌کاررفته است. برای مدیریت سود از مدل کاسنیک استفاده شده است. همچنین برای دقت پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی از طریق اجزای سود عملیاتی از مدل تعدیل‌شده بارث استفاده شده است. فرضیه پژوهش از طریق داده‌های تلفیقی با استفاده از اطلاعات 70 شرکت پذیرفته‌ش...

اجلالی, مسعود, داوودیان, مسعود , سحابی, مهستی,

سابقه و هدف: میزان خطای رابطه اینتراکلوزال کست های مانت شده بر روی آرتیکولاتور به منظور ساخت رستوریشن های ثابت، از طریق انتخاب مواد رکوردگیری دقیق به حداقل می رسد. از این رو این مطالعه با هدف بررسی دقت سه بعدی چهار ماده ثبت کننده رابطه اینتراکلوزال انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه نیمه تجربی میزان خطای سه بعدی یک نوع موم، پلی اتر، کامپاند قالبگیری و رزین آکریلی اتوپلیمریزه را ارزیابی و مقایسه ...

ژورنال: مجله دندانپزشکی 2012
دستورانی, مهدی, سلیمانی نجف‌آبادی, فضل‌الله, عزالدینی, فاطمه, مدرسی, جلیل,

Background and Aims: Radiographic examination is a necessary step in diagnosis of horizontal root fracture. The purpose of this study was to determine the sensitivity and specificity of single radiograph for detection of horizontal root fracture. Materials and Methods: In this analytical-descriptive study, 30 human freshly extracted teeth were used. Using a hammer and clamp, the teeth were div...

مونوپالس، تکنیکی است که برای استخراج جهت تشعشع امواج، به کار می‌رود. تشعشع، می‌تواند ناشی از منابع فعال همچون آنتن رادار، اخلال‌گر و ... یا منابع غیرفعال همچون صفحات بازتاب‌دهنده‌ی بدنه‌ی یک هواپیما باشد. در حال حاضر تکنیک مونوپالس در بسیاری از سامانه‌های مدرن راداری بکار گرفته شده است. در دقت ردگیری رادار، ملاک ارزیابی عملکرد زاویهیابی، شیب تفاضل است که نیاز به داشتن اطلاعاتی دقیق از ابعاد آنت...

اتش رزم, پارسا, زمانی علویجه, لیلا, مبینی, محمود رضا , ولایی, ناصر ,

خلاصه : سابقه و هدف: با توجه به شیوع تغییر ابعادی قالب‌ها و تبعات آن و مصرف آلژینات‌های داخلی در سطح وسیع، این تحقیق جهت تعیین دقت ابعادی آلژینات آریادنت به عنوان نمونه داخلی و بایر به عنوان نمونه خارجی انجام شد. مواد و روش‌ها: تحقیق با طراحی تجربی روی 17 نمونه آلژینات‌ها آریادنت (مورد) و بایر (شاهد) انجام گرفت. مدلی ساخته و قالبگیری از مدل اصلی توسط قاشقک اختصاصی با آلژینات های آریادنت و بایر ...

ژورنال: :مجله دندانپزشکی 0
حوریه باشی زاده, h. bashizadeh fakhar سیداحمد فاطمی تبار, sa fatemi tabar,

بیان مساله: در بسیاری از تحقیقات دندانپزشکی، تعیین میزان تخریب یا ساخت استخوان در اثر پیشرفت بیماری یا موفقیت درمان، از اهداف اصلی بشمار می رود. از آنج که چشم انسان قادر به تشخیص تغییرات اندک دانتسیته رادیوگرافیک نیست، برای محاسبات کمی، از روشهای دقیق تری چون دانسیتومتری دیجیتال مستقیم و غیرمستقیم یا دانسیتومتری اپتیک استفاده می شود.   هدف: مطالعه حاضر با اهداف تعیین دقت دانسیتومتری با یک روش ج...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 0
صغری خانی, s khani mazandaran üniversity of medi..., h majidi رضاعلی محمدپور تهمتن, r.a mohammadpour tahmtan روح اله عبدی, r âbdi کبری زارع, k zare انسیه فولادی, e fooladi,

سابقه و هدف: تخمین سونوگرافیک وزن جنین، به طور وسیعی در تصمیم گیری های بالینی مورد استفاده قرار می گیرد. فرمولهای ریاضی زیادی برای تخمین وزن مورد استفاده قرار می گیرد و از پارامترهای متنوعی جهت این کار استفاده می کنند. یکی از رایج ترین فرمول هایی که استفاده می شود فرمول هدلاک (hadlock) است که گفته می شود اواخر سه ماهه سوم بارداری دارای دقت زیادی است. ولی در پژوهش های مختلف دقت آن بسیار متفاوت گ...

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 0
دکتر محمدرضا مطیع, mohammad reza motie (md) assistant pr..., mojtab mousavi (md) ناصر بهنام پور, naser behnampour (msc) دکتر بهنوش مرتضوی, behnoush mortazavy (md) دکتر محمدرضاک..., mohammad reza kalany (md),

زمینه و هدف : آپاندیسیت حاد یکی از شایع ترین اورژانس های جراحی است و علی رغم معاینه فیزیکی و شرح حال دقیق، تشخیص آن قبل از عمل، یک مشکل اساسی است. روش هایی که به تشخیص آپاندیسیت کمک می کنند؛ شامل سونوگرافی، لاپاراسکوپی، سی تی اسکن و mri می باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آینده نگر روی 265 بیمار مشکوک به آپاندیسیت مر...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 0
نزهت موسوی فر،, n moosavi far مشهد، دانشگاه علوم پزشک..., m delavari مجتبی طلائی خوئی, m talaei khoei,

0

ژورنال: :نشریه دانشکده فنی 1990
دکتر حسین پناهنده, نوید مستوفی, محمد خشایار خشکبارچی,

در این مقاله میران دقت 10 معادله حرکت به کمک داده های تجربی تعیین شده است داده های تجربی 10 گاز در حالت بخار اشباع و گاز داغ با نتایج حاصل از هر معادله مقایسه شده و نواحیی که دارای خطای کمتر از 5% و(1%) بیشتر از 5%-(و1%) بوده اند تعیین شده است . (خطا بر حسب حجم مولی محاسبه شده) در بیشتر موارد مرز بین این دو ناحیه به وسیله رابطه p=at بیان شده است که در آن a و nثابتهایی هستند که بستگی به گاز و مع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید