نتایج جستجو برای دقت

تعداد نتایج: 28314  

ژورنال: علوم زمین 2010

برداشت‌ داده‌های الکترومغناطیس حوزه بسامد هلیکوپتری (HEM) امروزه جایگاه ویژه‌ای در به نقشه درآوردن ساختارهای زمینی سه‌بعدی مقاومت<span style="font-fa...

رضا جلی, مهسا اخوان, مهسا محمدیان, پریسا پیشداد,

زمینه و هدف: ندول منفرد ریوی ضایعات مدور زیر 3 سانتی­متر هستند که حاشیۀ مشخص داشته و با پارانشیم ریه محاصره شده­اند. سی­تی­اسکن روش استاندارد برای تشخیص این ضایعات می­باشد. علی­رغم مزایای ام آر آی در تصویربرداری اجزای مختلف بدن، استفادۀ معمول از آن در تشخیص ندول منفرد ریوی اثبات نشده است. در این مطالعه، دقت ام آر آی در تشخیص این ضایعات مورد بررسی قرار گرفته است. روش بر...

محمد مرفوع, معصومه نقدی, یحیی حساس یگانه,

دقت پیشبینی سود میتواند بر کارایی سرمایهگذاری تاثیر بگذارد. پیشبینی میشود که با افزایش دقت پیشبینی سود، کارایی سرمایهگذاری افزایش و سرمایهگذاری بیش از حد و سرمایهگذاری کمتر از حد کاهش یابد. پژوهش حاضر، به تبیین رابطه دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایهگذاری میپردازد. انحراف از سطح سرمایه گذاری موردانتظار با توجه به فرصتهای رشد به عنوان معیار کارایی سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است و به منظورارزیا...

امیر عبداله, جمشید پرویزیان, حمید آبیارفیروزآبادی,

برای برآورد روان­ آب در حوزه‌­های آبخیز، از روش­‌های گوناگونی استفاده می ­شود که در این میان، مدل سرویس حفاظت خاک (SCS) کاربردی جهانی یافته است، بنابراین با توجه به استفاده گسترده از مدل­ SCS  ارزیابی شرایط و خصوصیات متغیرهای ورودی به آن اهمیت زیادی در دقت برآورد مدل مزبور دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خصوصیات اصلی رگبار در دقت تخمین روان­‌آب مدل SCS، در حوزه­‌های آبخیز کسیلیان و درجزین انج...

مونوپالس، تکنیکی است که برای استخراج جهت تشعشع امواج، به کار می‌رود. تشعشع، می‌تواند ناشی از منابع فعال همچون آنتن رادار، اخلال‌گر و ... یا منابع غیرفعال همچون صفحات بازتاب‌دهنده‌ی بدنه‌ی یک هواپیما باشد. در حال حاضر تکنیک مونوپالس در بسیاری از سامانه‌های مدرن راداری بکار گرفته شده است. در دقت ردگیری رادار، ملاک ارزیابی عملکرد زاویهیابی، شیب تفاضل است که نیاز به داشتن اطلاعاتی دقیق از ابعاد آنت...

امینی, افشین, حاتم‌آبادی, حمیدرضا, درخشان‌فر, حجت, ذوالفقاری, اکرم, فرهمندراد, رضا,

زمینه و هدف: سونوگرافی بالینی به‌عنوان یک روش سریع و غیرتهاجمی برای مانیتورینگ همودینامیک ممکن است بتواند مطرح باشد. در این مطالعه ما قصد داریم صحت نتایج سونوگرافی ورید اجوف تحتانی و کاتتر ورید مرکزی را در تعیین فشار ورید مرکزی مقایسه کنیم. مواد و روش ها: بیماران بالغی که اندیکاسیون کاتترگذاری داخل ورید مرکزی دارند وارد یک مطالعه مقایسه‌ای شدند. دیامتر ورید اجوف تحتانی در دم و بازدم در یک س...

بیات, هادی, رحیم پور, اعظم, محمدیان, امید, نادری, فاطمه,

مقدمه: سیستم CRISPR-Cas به‌عنوان یک سیستم ایمنی اکتسابی در اکثر باکتری‌ها و آرکئی باکتری‌ها وجود دارد. طی سال‌های اخیر این سیستم به‌عنوان یک تکنولوژی مهندسی ژنوم با قابلیت تطبیق بسیار بالا در شرایط مختلف آزمایشگاهی در سطح سلول‌های یوکاریوتی معرفی شده است. روش­ کار: مطالعه مروری حاضر تلاش دارد پیشرفت‌های اخیر این سیستم و نکات کلیدی در جهت افزایش کارایی آن در کاربرد‏های تحقیقاتی و بالینی را مورد ...

مدل‌های رقومی ارتفاعی، یکی از مهمترین داده‌های مکانی در کاربردهای مختلف از قبیل مطالعات هیدرولوژیکی، نقشه‌برداری توپوگرافی، تصحیح هندسی تصاویر، استخراج پارامترهای سطح زمین، مدیریت بلایای طبیعی و غیره هستند. مدل‌های رقومی ارتفاعی می‌توانند از طریق روش‌های مختلف و با دقت‌های ارتفاعی متفاوت به دست آیند. در روش‌های فتوگرامتری، این داده‌ها از زوج تصاویر ماهواره‌ای طی پردازش‌های زیادی حاصل می‌شوند....

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید