نتایج جستجو برای دقت

تعداد نتایج: 28314  

امروزه مدل‌های ارتفاعی رقومی کاربردهای متنوعی در زمینه‌های مقابله با سوانح طبیعی، آشکارسازی تغییرات، مدیریت منابع طبیعی، پروژه‌های مهندسی و... دارند. ازجمله این کاربردها تصحیح توپوگرافی در تکنیک تداخل‌سنجی راداری است. در تکنیک تداخل‌سنجی راداری به‌منظور یافتن بردار سرعت جابجایی لازم است میزان اختلاف فاز ناشی از توپوگرافی با استفاده از مدل ارتفاعی از اختلاف فاز بدست آمده از جفت تصویر راداری کسر ...

Introduction: Nowadays, the use of panoramic radiographs for evaluation of uprighting and root parallelism, after the closure of spaces and before the debanding of fixed appliances, often been accepted, and the use of radiography to evaluate the results at the end of orthodontic treatment is discussed.It is not clear whether panoramic radiography reflects the exact mesiodistal position of the ...

حامد برقی, غلامعلی, صفائیان, عبدالرسول , محمدی, افشین,

  زمینه و هدف : بیماران با شرایط بالینی ناپایدار ناشی از ضربه بسته شکمی نیازمند ارزیابی سریع آسیب اعضای داخل شکمی به منظور تعیین نیاز به عمل جراحی می‎باشند. سونوگرافی روشی سریع است که می‎تواند در محل احیای بیماران برای یافتن مایع آزاد صفاقی به عنوان نشانه‎ای از آسیب اعضای داخل شکمی مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه آینده‎نگر به منظور تعیین میزان کارآیی سونوگرافی اورژانس در بیماران مبتلا به ضرب...

ژورنال: دانش حسابداری 2015

       پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط مدیران در مورد سودآوری دورۀ آینده شرکت‌ها دارای توانمندی های ارزش‌مندی است که به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیم‌های بهینه کمک می‌کند. همانند سایر اطلاعات، ارزش این پیش‌بینی‌ها، وابسته به دقت و باورپذیری آن‌ها از دیدگاه سرمایه‌گذاران است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران و چرخش آن‌ها است، چرا که بر اساس مبانی نظری انتظار می‌رود سهامدا...

قدس , علی اصغر, ولیان, مریم, ستوده اصل, نعمت , قربانی, راهب ,

سابقه و هدف: پرستاری به عنوان یکی از حرفه های پراسترس شناخته می شود. کار شبانه، شیفت‌های طولانی و غیرقابل پیش‌بینی بودن نوع فعالیت، احتمال خستگی پرستاران را افزایش می‌دهد. این وضعیت ممکن است موجب کاهش عملکرد جسمی و ظرفیت فیزیکی پرستاران، کاهش دقت و افزایش احتمال خطاهای کاری آنان شود. با توجه به این که اسانس های آرامبخش باعث کاهش اضطراب و نگرانی می شوند، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسانس اسط...

ژورنال: بینا 2016
رجوی, ژاله, شجاعی باغینی, احمد, شیبانی, کوروش, صباغی, حمیده, نوروزی, غزاله, یاسری, مهدی,

هدف: تعیین دقت فتو و اتورفرکشن در مقایسه با سایکلواتورفرکشن و قابلیت تکرارپذیری فتورفرکشن. روش پژوهش: در این مطالعه مقایسه­ای، 86 چشم از کودکان 7 تا 12 سال بررسی شد. عیوب­ انکساری توسط فتورفرکتومتر (PlusoptiX SO4, GmbH, Nürnberg, Germany) و اتورفرکتومتر  (Topcon RM800, USA) با و بدون سایکلوپلژی اندازه­گیری گردید. برای ارزیابی قابلیت تکرارپذیری فتورفرکتومتر اندازه­گیری هر چشم، 3 بار و تحت شرایط ...

قید شناختی از جمله قیود فردی است که می‌توان آن را با تصویرسازی ایجاد کرد و در بسیاری از تکالیف به‌عنوان عاملی اثرگذار بر عملکرد بررسی می‌شود. ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر قید شناختی بر مهارت پاس دقت و سرعت بود. بدین‌منظور 44 نفر از دانشجویان دختر دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران (با میانگین سنی 3/2±45/22 سال) به‌صورت در دسترس انتخاب شدند و در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها پس از اج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده مهندسی 1387

چکیده ندارد.

ژورنال: :علوم 0

در این مقاله مسئلهٔ برآورد دقت برای برآوردگرهای غیرخطی بررسی می شود و رابطه ای برای محاسبهٔ واریانس کل این نوع از برآوردگرها بر حسب واریانس های نمونه گیری و غیرنمونه گیری تحت فرضیاتی ارائه می شود. همچنین با در نظر گرفتن مدل خطای پاسخ در آمارگیری ها و ارائه ٔ برآوردگرهای مؤلفه های واریانس آن تحت فرضیات مدل از جمله نرمال بودن اثرهای تصادفی، روابطی برای محاسبهٔ دقت آماره های آمارگیری اثبات می شود. به ...

ژورنال: :پژوهنده 0
دکتر مژگان کلانتری, kalantari m assistant prof., dept. of..., zamani a,

ابقه و هدف: مول هیداتیفرم شایعترین نوع بیماری تروفوبلاستیک حاملگی می باشد. اهمیت تشخیص حاملگی مولار به علت عوارض مادری و امکان ایجاد نئوپلاسمهای تروفوبلاستیک حاملگی است. امروزه در تظاهرات کلینیکی بیماری به علت استفاده از سونوگرافی در تشخیص زودرس مول قبل از شروع علایم سیستمیک تغییرات زیادی ایجاد شده است. هدف از این مطالعه تعیین یافته های سونوگرافی موارد حاملگی مولار به منظور ارزیابی دقت سونوگراف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید