نتایج جستجو برای رایحه درمانی

تعداد نتایج: 33277  

بحرینی, ساینا , منانی, رضا , ناجی, علی ,

  رایحه درمانی و کاربرد آن     ساینا بحرینی [1] ، سید علی ناجی * [2] ، رضا منانی [3]     تاریخ دریافت: 25/4/89 تاریخ پذیرش:30/7/89     چکیده   پیش زمینه و هدف: رایحه درمانی بالینی، استفاده از روغن های معطر برای درمان یا تسکین برخی اختلالات جسمی و روانی می باشد که به عنوان مراقبت پرستاری کل نگر نیز پذیرفته شده است. هدف این مقاله ارائه ی گوشه ای از تاثیرات رایحه درمانی است که طی تحقیقات مختلف اثب...

مقدمه: اختلال خواب یکی از شایع ترین مشکلات زنان یائسه است. یکی از درمان های جایگزین مطرح در این زمینه رایحه درمانی می باشد که اجرای آن ساده، بی خطر و نسبتاً کم هزینه است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب زنان یائسه انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور همراه با گروه کنترل در سال 1393 بر روی 76 زن یائسه مراجعه کننده به مرکز بهداشتی...

آیدا حسین‌خانی, امیرمحمد جلادت, زینب نصیری لاری, فاطمه عطارزاده, پریسا سادات قریشی,

مقدمه: رایحه درمانی در ایران، قدمتی به سابقه ایران باستان دارد. یافته­های علمی اخیر مؤید اثربخشی رایحه­های خوش بر رفتار جنسی و باروری انسان است. در طب ایرانی، مواد بودار به اشکال مختلف در درمان اختلالات جنسی و ناباروری وارد شده­اند. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی شواهد مرتبط با کاربرد داروهای بودار در درمان اختلالات جنسی و ناباروری از منظر طب ایرانی صورت گرفت. روش‌کار: در این مطالعه مروری جستج...

ژورنال: طب مکمل 2014
صادقی اول شهر , هما, خیرخواه, معصومه, سعادت, ابراهیم, سعادت, مینا,

  Introduction: Primary dysmenorrhea (PD) is the most common gynecologic complaint. This complaint can cause problems such as lower quality of life, and sickness absenteeism from both classes and work. This study aimed to evaluate the effect of aromatherapy with rose oil massage on primary dysmenorrhea.   Methods: This study is a randomized controlled trial. Subjects were 75 students from Tehra...

ژورنال: :اخلاق و تاریخ پزشکی 0
سمانه السادات ملک ثابت, samaneh alsadat maleksabet samamalek@..., hamid keveyani pooya samamalek@gmail...., mohammadhasan najafi samamalek@gmail...., azam seiamak dastjerdi samamalek@gmai...,

امروزه، رایحه درمانی به عنوان یکی از روش های طب مکمل بسیار پرکاربرد است. مطالعه ی تاریخ پزشکی نشان از سابقه ی تاریخی این روش درمانی در تمدن های باستانی از جمله تمدن باستانی ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین روش های ضدعفونی و درمانی دارد. در این مقاله ی مروری سعی شد با مطالعه ی متون مذهبی و آثار مکتوب باقی مانده از ایران باستان که بیش تر به زبان پهلوی هستند و در تاریخ ایران شواهدی مبنی بر استفاده...

ژورنال: فیض 2014
تقربی, زهرا, شهریاری کله مسیحی, محمد, نجفی, زهرا,

سابقه و هدف: اختلالات خواب یکی از شایع‌ترین مشکلات بیماران تحت درمان با همودیالیز است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر رایحه درمانی بر کیفیت خواب بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شد. مواد و روش‌ها: کارآزمایی بالینی حاضر بر روی60 بیمار تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به مراکز دیالیز بیمارستان‌های اخوان کاشان و شهدای لنجان زرین شهر که با روش مستمر انتخاب شدند، انجام گردید. بیماران واجد شرای...

ژورنال: طب جانباز 2012
احسانی چیمه, الهام, قیاسی, محمد, محبوبی, محمد,

  مقدمه: مطالعات انجام‌شده توسط متخصصان سازمان بهداشت جهانی از افزایش شیوع افسردگی و اضطراب در کشورهای درحال توسعه آسیا و آفریقا ،حکایت می‌کند، رایحه درمانی می‌تواند به عنوان روش درمان جایگزین در سلامتی جسمی و روانی افراد به ویژه در جانبازان با شرایط خاص سلامتیشان موثر باشد.   هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر رایحه درمانی استنشاقی برکاهش میزان اضطراب دانشجویان جانباز و ایثارگر در سال تحص...

حقانی, حمید , خیرخواه, معصومه , ستایش ولی پور, نسیمه , نیسانی سامانی, لیلا ,

  تأثیر رایحه درمانی با اسانس گل رز بر اضطراب فاز فعال زایمان زنان نخست‌زا     معصومه خیرخواه [1] ، نسیمه ستایش ولی پور ٭ [2] ، لیلا نیسانی سامانی [3] ، حمید حقانی [4]     تاریخ دریافت 14/02/1392 تاریخ پذیرش 25/04/1392     چکیده   پیش زمینه و هدف: اضطراب شایع‌ترین واکنش عاطفی زنان در طی زایمان بوده و عوارض نامطلوبی بر جنین و مادر بر جای می‌گذارد . رایحه درمانی با خوشایند سازی زایمان می‌تواند به...

داوری, مرضیه, مشرف, شمیلا,

زمینه و هدف: از شایع‌ترین اختلالات ژنیکولوژیک که حدود 70-50 درصد زنان سنین باروری آن را تجربه می‌کنند، قاعدگی دردناک می‌باشد که جهت تسکین درد آن از روش های مختلف، از جمله درمان های دارویی استفاده می‌گردد. باتوجه به عوارض جانبی درمان های دارویی، این مطالعه با هدف تعیین اثر رایحه درمانی اسطوخودوس بر دیسمنوره طراحی شد.  روش بررسی: مطالعه به شکل کارآزمایی بالینی، دوسوکور در سال 1391 صورت گرفت که 9...

زمینه و هدف: اغلببیماران قبل از انجام آنژیوگرافی دچار اضطراب می باشند. استفاده از درمانهای مکمل می تواند باعث بهبود اضطراب بیماران شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی انجام شد. روش بررسی:در این مطالعه، کارآزمایی بالینی، 60 بیمار در انتظار آنژ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید