× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای روش تاگوچی

تعداد نتایج: 366243  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم 1378

در این پایان نامه با فلسفه و روش تاگوچی در بهبود کیفیت آشنا می شویم.در مقدمه و بخش اول سعی شده است مفاهیم و مطالب مقدماتی و مورد نیاز این روش بیان شوند. این مطالب شامل مفهوم کیفیت، آشنایی با آرایه های متعامد و همچنین آشنایی با نمودارهای خطی تاگوچی می باشد. کوشیده ایم این مطالب را بطور خلاصه با ذکر مثال بیان کنیم.در بخش دوم که بخش اصلی این پایان نامه است. روش بهبود کیفیت تاگوچی توضیح داده شده اس...

ژورنال: سلامت و محیط زیست 2014
مشرقی, منصور, چکشیان خراسانی, علیرضا, یغمایی, سهیلا,

Background and Objectives: Optimization of mazut biocracking with different variables is one of the bioengineering applications in petroleum industry. The purpose of this study was to optimize biocracking of mazut by native microorganisms. Materials and Methods: To optimize mazut cracking, using Taguchi method we run 32 experiments using seven factors including amount of microbial inoculation,...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی صنایع 1387

روش طراحی آزمایشات تاگوچی یکی از روش های بهبود کیفیت است که با دیدگاهی مهندسی به طراحی آزمایش و تحلیل داده های آن می پردازد. این روش با دیدگاه های نوینی که در زمینه اهمیت مرحله طراحی و نقش واریانس در کیفیت ارایه نموده است، به عنوان رویکردی قدرتمند در طراحی آزمایشات محسوب می شود. در طی دهه های سپری شده از معرفی روش تاگوچی این روش در صنایع مختلف به کار گرفته شده است. با وجود سابقه کاربردهای بسیار...

سمیرا مرتضایی مهین, غلامرضا خیاطی, کمال جانقربان,

در پژوهش حاضر با استفاده از روش تاگوچی- روبست، شرایط عملیاتی لیچینگ باطری های دورریز‌ نیکل-کادمیم در اسید کلریدریک بهینه‌سازی شده است. برای رسیدن به این هدف، پارامترهای دما، نرمالیته، زمان و نسبت اسید به فاز جامد به عنوان متغیرهای عملیاتی انتخاب شدند. همچنین مقدار انحلال یا درصد وزنی نیکل، کادمیم و آهن در محلول لیچینگ به عنوان مشخصه مورد آنالیز لحاظ شد. نتایج نشان داد که دما و نرمالیته اسید کلر...

ژورنال: محیط زیست طبیعی 2017

کروم (VI) یکی از فلزات سنگین است که وجود آن در آب و پساب مشکلات فراوانی برای محیط‌‏زیست، موجودات زنده و به­ویژه سلامتی انسان ایجاد می‏کند. در سال‏های اخیر استفاده از جاذب‏‏‏های معدنی به­دلیل ارزان‏بودن، دسترسی و فراوانی آن‏‏‏ها مورد‏ توجه ‏قرار‏گرفته ‏است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی حذف کروم(VI)  از محیط آبی و پارامتر‏‏های مؤثر بر آن، با استفاده از برخی جاذب‏‏‏های معدنی با استفاده از روش طرا...

هدف این پژوهش، دست یافتن به طراحی اثرزدای ابعاد کیفیت خدمات است. طراحی سیستم کیفیت خدمات با استفاده از روش طراحی اثرزدا می‌تواند به انتخاب سطوح بهینه ابعاد کیفیت خدمات منجر شود. در پژوهش‌های انجام شده در زمینه کیفیت خدمات، تاکنون صرفاً به شناسایی ابعاد کیفیت خدمات و رابطه این متغیرها با رضایت مشتری پرداخته شده است. طراحی اثرزدای ابعاد کیفیت خدمات با تلفیق و استفاده از دو ابزار طراحی آزمایش‌های ت...

ژورنال: مواد نوین 2012

در این مقاله به ساخت و بهینه سازی شرایط تولید نانو ذرات اکسید قلع پرداخته شده است. روش تهیه این نانو پودر، روش تجزیه حرارتی است که در واقع، یک روش سنتز شیمیایی متداول برای ساخت ذرات اکسید فلزی در ابعاد نانو می باشد. عوامل متعددی میتواند بر اندازه ذرات حاصل از این روش و نیز سایر روش ها تأثیر گذار باشند که بررسی همـه آنهـا نیازمنـد صـرف زمان و هزینه بسیار است. از این رو، در جهت صرفه جویی در هز...

جرفی, سهند, رضایی کلانتری, روشنک, طلایی, امیررضا, فرزادکیا, مهدی, مهربانی, محمدمهدی,

Background and Objective: Exposure to propylene glycol can lead to many health risks on blood, skin and kidney. Biodegradation of synthetic wastewater containing propylene glycol was studied in a continuous conventional activated sludge bench scale reactor. Optimum conditions of microorganisms' growth for biodegradation of propylene glycol were determined by Taguchi method. Materials and Method...

کامپوزیت‌های گرمانرم تقویت شده با الیاف به دلیل داشتن چقرمگی بالا نسبت به گرماسخت‌ها با اقبال مواجه شده‌اند. در این میان پلی‌کربنات به دلیل داشتن چگالی پایین، مقاومت گرمایی و ضربه‌ای بالا مورد توجه‌ ویژه‌ای قرار گرفته است. در این مقاله، اثر پارامترهای ساخت مانند دما و فشار و همچنین زمان بر خصوصیات مکانیکی چندلایه‌ پلی‌کربنات/شیشه با استفاده از روش تاگوچی بررسی می‌شود. برای بررسی اثر پارامترهای ...