نتایج جستجو برای روش تحقیق آمیخته

تعداد نتایج: 434285  
عباس بازرگان هرندی,

کند و کاو برای شناسائی و حل مسایل مدیریت و انجام پژوهش جهت شناخت پدیده‌های سیستم‌های تولید کالا وخدمات بر پایه دیدگاه‌های فلسفی معرفت- شناختی و انتخاب روش تحقیق انجام می‌شود. برای این منظور پژوهشگران، به طور ضمنی یا آشکار، یک دیدگاه فلسفی را مفروض داشته و مبتنی برآن، نحوه گردآوری داده‌ها، تنظیم، تلخیص و چگونگی تحلیل شواهد را تعیین می‌کنند. از این‌رو، انتخاب روش تحقیق برای پی بردن به ناشناخته‌ها...

با گسترده‏شدن حیطه‏ها و حوزه‏های تحقیق و پیچیدگی مطالعه پدیده‏های گوناگون ضرورت جدیدی در روش‌های تحقیق به‏وجود آمده است، بر پایه آن در هر طرح تحقیقی از روش‌های گوناگونی استفاده می‏شود. در این میان روش‌های آمیخته (ترکیبی) به عنوان ابزاری کاربردی به پژوهش‌گران این فرصت را می‏دهد تا داده‏های متنوع و یافته‏های به دست آمده از روش‌های گوناگون (اعم از کمی و کیفی) پژوهشی را در قالبی علمی و منسجم با یکد...

ژورنال: :فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود) 2008
عباس بازرگان هرندی,

کند و کاو برای شناسائی و حل مسایل مدیریت و انجام پژوهش جهت شناخت پدیده های سیستم های تولید کالا وخدمات بر پایه دیدگاه های فلسفی معرفت- شناختی و انتخاب روش تحقیق انجام می شود. برای این منظور پژوهشگران، به طور ضمنی یا آشکار، یک دیدگاه فلسفی را مفروض داشته و مبتنی برآن، نحوه گردآوری داده ها، تنظیم، تلخیص و چگونگی تحلیل شواهد را تعیین می کنند. از این رو، انتخاب روش تحقیق برای پی بردن به ناشناخته ها...

نگرش‌های سنتی درمورد نوشتن محدود هستند مانند رابطۀ تحقیق و نوشتن که ما تحقیق می‌کنیم تا بدانیم و آگاه شویم. سپس شناختی را که پیدا کرده‌ایم می‌نویسیم تا نتایج تحقیق را ثبت کرده باشیم. در نوشته حاضر عکس این نگرش را ارائه می‌دهیم. مبنی بر اینکه: ما می‌نویسیم تا یاد بگیریم، زیرا که نوشتن یک روند مکانیکی نیست، بلکه یک روند یادگیری، باز تولید و خلاقیت است. در ضمن آن عمل نوشتن و متن نوشته شده تأثیر زی...

ژورنال: :توسعه محلی (روستائی-شهری) 2014
زهره نجفی اصل,

با گسترده‏شدن حیطه‏ها و حوزه‏های تحقیق و پیچیدگی مطالعه پدیده‏های گوناگون ضرورت جدیدی در روش های تحقیق به‏وجود آمده است، بر پایه آن در هر طرح تحقیقی از روش های گوناگونی استفاده می‏شود. در این میان روش های آمیخته (ترکیبی) به عنوان ابزاری کاربردی به پژوهش گران این فرصت را می‏دهد تا داده‏های متنوع و یافته‏های به دست آمده از روش های گوناگون (اعم از کمی و کیفی) پژوهشی را در قالبی علمی و منسجم با یکد...

حسن احمدی, عادل زاهد بابلان, مهدی معینی‌کیا,

هدف تحقیق حاضر، بررسی چرایی استفاده محدود از تحقیق آمیخته در دوره تحصیلات تکمیلی مربوط به حوزه علوم انسانی در  دانشگاه محقق اردبیلی بود. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی استفاده شد که در ابتدا داده‌های کیفی و سپس براساس یافته‌های آن، داده‌های کمّی نیز گردآوری و تحلیل شدند. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید دانشکده علوم انسانی، علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی ب...

  هدف‌ از تحقیق حاضر بررسی ارتباط عوامل بازدارنده با میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی فوق‌برنامۀ دانشگاه نظامی است. روش تحقیق آمیخته، از نوع تشریحی بود. به‌منظور گردآوری داده‌ها از دو روش پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد که حدود 66 درصد دانشجویان اذعان داشته‌اند که در هیچ‌یک از فعالیت‌های ورزشی شرکت نمی‌کنند. در میان دانشجویان سه عامل زمان، مهارت و علاقۀ فردی به‌ترتیب از ...

ژورنال: :فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات 0
علیرضا نوروزی,

درس «روش تحقیق» یکی از  دروس اساسی، پایه و مهم در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در همۀ رشته‏هاست؛ به طوری که در سال‏های اخیر در سرفصل دروس مقطع کارشناسی نیز گنجانده شده است. از سوی دیگر، برخی از مدرسان روش تحقیق آن‏گونه که باید و شاید روش پژوهش، پژوهشگری، اخلاق پژوهشی و مسئله‏یابی را به دانشجویان آموزش نمی‏دهند و برخی از آنان با سرقت علمی و نگارش کتاب‏های نامناسب در این حوزه، عامل گمراهی و گسترش ب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود