نتایج جستجو برای روش ماکسیمم بلوک ها

تعداد نتایج: 512004  

دهقانی, محمد, زارع زاده, ابوالقاسم , محمودیان, ارسلان,

پیش زمینه: ترومای انگشت یکی از آسیب‌های شایع ارتوپدی می‌باشد که می‌توان از طریق بی‌حسی موضعی مورد بررسی و درمان قرار داد. روش مرسوم بی‌حسی موضعی همان بلوک دیجیتال است که اعصاب دیجیتال انگشت را در دو طرف بی‌حس می کند. هدف از این مطالعه مقایسه روش کمتر شناخته شده بی‌حسی یعنی بلوک دیجیتال ترانس‌تکال با روش مرسوم می‌باشد.مواد و روش‌ها: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی آینده‌نگر از آبان ۸۴ لغایت شهری...

ژورنال: :بررسی های آمار رسمی ایران 0
منیژه صانعی طبسی, m. sanei tabas رضا محتشمی برزادزان, r. mohtashami borzadaran محمد امینی, m. amini,

در این مقاله آنتروپی رنی و ویژگی هایی از آن بیان شده است. یافتن تابع چگالی که آنتروپی شانون را ماکسیمم می نماید وقتی علاوه بر محدودیت تابع چگالی بودن، محدودیت های دیگری نیز داشته باشیم در سال 1973 توسط کاگان و همکارانش مطرح شد. در این مقاله آنتروپی رنی ماکسیمم، با توجه به محدودیت های مشخص علاوه بر تابع چگالی احتمال بودن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و مشخصه هایی از آن مفهوم ارایه گردیده است.

مسعود عابدی پشتیری (مترجم),

بلوک اجستمنت همزمان با ترکیبی از مشاهدات عکس و مدل امکان پذیر می­ باشد. معادلات هم خطی برای عکس ­ها و معادلات ترانسفورماسیون سه بعدی برای مدل­ های مستقل استفاده می­ شود. مشاهدات عکس و مدل مشترکاً تشکیل یک دسته از معادلات نرمال کوچک شده را داده و برای به دست آوردن تمام پارامترهای مجهول در بلوک محاسبه به صورت یکباره انجام می­ گیرد. برای حذف خطاهای سیستماتیک در اجستمنت از پارامترهای اضافی ممکن است ...

امینی, محمد, صانعی طبسی, منیژه, محتشمی برزادزان, رضا,

در این مقاله آنتروپی رنی و ویژگی‌هایی از آن بیان شده است. یافتن تابع چگالی که آنتروپی شانون را ماکسیمم می‌نماید وقتی علاوه بر محدودیت تابع چگالی بودن، محدودیت‌های دیگری نیز داشته باشیم در سال 1973 توسط کاگان و همکارانش مطرح شد. در این مقاله آنتروپی رنی ماکسیمم، با توجه به محدودیت‌های مشخص علاوه بر تابع چگالی احتمال بودن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و مشخصه‌هایی از آن مفهوم ارایه ‌گردیده است.

گاهی در اقتصادسنجی مشاهدات مورد مطالعه مستقل نیستند و وابستگی آن‌ها ناشی از موقعیت قرار گرفتن مشاهدات در فضای مورد مطالعه است. برای تحلیل این نوع از داده­ها از مدل­های رگرسیونی فضایی استفاده می­شود. به دلیل وجود تعداد زیاد پارامتر در این مدل­ها، برای به دست آوردن برآوردهای ماکسیمم درستنمایی از الگوریتم‌های تکرار شونده استفاده می­شود که با مشکل پیچیدگی محاسبات مواجه است. علاوه بر این در مطالعات ...

ژورنال: :مجله علوم آماری 0
سکینه صادقی, sakineh sadeghi department of statist..., iraj kazemi department of statistics,...,

مدل­های رگرسیونی پویا با داده­های پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدل­ها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش­های معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدل­سازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روش­های متداول برآوردیابی، اغلب این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران - دانشکده علوم 1380

در این پایان نامه ابتدا به تعریف و بررسی بعضی خواص توابع اطلاع از قبیل آنتروپی، چگالی آنتروپی ماکسیمم، اطلاع تمیز، قابلیت تمیزپذیری اطلاع و اطلاع متقابل می پردازد. سپس مشخصه آنتروپی ماکسیمم از خانواده پارامتری را با طرح پیشین دیریکله برای توزیع نامعلوم مولد داده ها ترکیب کرده که آن را روش آنتروپی ماکسیمم دیریکله نام نهاده شده است . روش یافتن توزیع های پیشین و پسین برای آنتروپی توزیع نامعلوم، پا...

ژورنال: محیط زیست جانوری 2017

خرس سیاه ایرانی (Ursus thibetanus gedrosianus) زیرگونه به ­شدت در آستانه انقراض در جنوب­ شرق کشور است که به ­واسطه تخریب و تکه ­تکه شدن زیستگاه و کاهش اندازه جمعیت در تهدید قرار دارد. این مطالعه با هدف شناسایی و ارزیابی بلوک­ های زیستگاهی و مدل­ سازی لکه ­ها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم ریاضی 1389

اگر فهرستی از مهمترین پیشرفت های پنجاه سال گذشته در علم احتمال را تهیه کنیم، این فهرست باید شامل کشف اندازه ی اطلاع آنتروپی بوسیله شانون در سال1948 و نیز کشف اصل آنتروپی ماکسیمم بوسیله ی جینز در سال1957 و کاگان وهمکاران در سال1973 باشد. یکی از مباحثی که نقش مهمی در استنباط آماری دارد، ماکسیمم کردن انتروپی در یک کلاس از توزیع ها متناظر با یک سری از محدودیتها می باشد. در این راستا برخی از توزیع ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید