نتایج جستجو برای روش های تجربی

تعداد نتایج: 621864  

در این مطالعه کاربرد روش هدایت حرارتی معکوس با استفاده از دماهای اندازه‌گیری شده از مدل‌های آزمایشگاهی، به‌منظور تخمین پارامترهای مطلوب انتقال حرارت بررسی شده است. برای تحقق این مهم دو آزمایش کلاسیک انتقال حرارت طراحی شده که دماهای اندازه‌گیری شده در این دو آزمایش به‌عنوان ورودی الگوریتم انتقال حرارت معکوس کاربرد دارد؛ در آزمایش اول شار حرارتی و در آزمایش دوم ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی، مجهولا...

حسین زارعی, غلامرضا اسلامی بیگدلی,

پژوهش حاضر به منظور توسعه دانش حسابرسی و کارایی آن در استفاده از روش های تحلیلی آماری و همچنین اشاعه استفاده از این روش ها صورت گرفته است. در این پژوهش پنج روش رگرسیونی، یک روش زمانی، و دو روش تحلیلی غیرآماری (مارتینگل و ساب مارتینگل) مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مالی و غیرمالی مربوط به نمونه ای از شرکت های پتروشیمی برای 4 دوره مالی از سال 1377 تا 1380 جمع آوری گردیده است. داده های مذک...

حسین زارعی, دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی,

پژوهش حاضر به منظور توسعه دانش حسابرسی و کارآیی آن در استفاده از روش های تحلیلی آماری و همچنین اشاعه استفاده از این روش ها در ایران صورت گرفته است. در این پژوهش هشت روش تحلیلی جایگزین شامل پنج روش رگرسیونی. یک روش سری زمانی و دو روش تحلیلی غیر آماری مارتینگل مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مالی و غیر مالی مربوط به نمونه ای از شرکت های پتروشیمی برای چهار دوره مالی از سال 1377 تا 1380 جمع آ...

محسن رضایی,

نیروهای مسلح ایران در جنگ عراق توانستند یک شکست قطعی را تبدیل به یک‌ پیروزی عظیم نمایند. آنها نه تنها توانستند تمامی سرزمین‌های اشغالی را آزاد کنند، بلکه با کسب پیروزی سیاسی جنگ را به پایان رساندند. موفقیت نیروهای مسلح ایران با روش توسعه تجربی حاصل شد. این روش را که روش توسعه تجربی «شهید باقری» نام گذاری می کنیم، موجب تدوین یک نظام دفاعی شامل اندیشه دفاعی، اصول و قواعد عملیات، دکترین نظامی و ...

ژورنال: :مهندسی مکانیک شریف 0
سمیه داودآبادی فراهانی, گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانش..., گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانش..., گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانش...,

در این مطالعه کاربرد روش هدایت حرارتی معکوس با استفاده از دماهای اندازه گیری شده از مدل های آزمایشگاهی، به منظور تخمین پارامترهای مطلوب انتقال حرارت بررسی شده است. برای تحقق این مهم دو آزمایش کلاسیک انتقال حرارت طراحی شده که دماهای اندازه گیری شده در این دو آزمایش به عنوان ورودی الگوریتم انتقال حرارت معکوس کاربرد دارد؛ در آزمایش اول شار حرارتی و در آزمایش دوم ضریب انتقال حرارت جابه جایی، مجهولا...

سیده منصوره شاهرخی, کامران لاری,

طبقه بندی سواحل با توجه به ویژگی های امواج، کشند، رسوب و شرایط مورفودینامیکی باعث شناخت عمده ای از ساحل می شود. بندر چابهار از نظر اقیانوس شناسی، سیاسی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، با در نظر گرفتن پارامترهای بدون بعد، واکنش های خط ساحلی بر اساس شرایط هیدرودینامیکی با استفاده ازسه روش هانسن، هایس و مسلینک و شرت در سه ایستگاه در خلیج چابهار و بر اساس داده های میدانی موج و ...

رادیوگرافی صنعتی یکی از مهمترین روش های آزمون های غیر مخرب برای شناسائی عیوب جوشکاری مانند ترک می باشد. تشخیص دقیق عیب های ترک (تفسیر فیلم) به دقت و مهارت شخص پرتوکار و کیفیت فیلم های پرتونگاری بستگی دارد. بسیاری از تصاویر تهیه شده به روش پرتونگاری صنعتی وضوح کافی را ندارند. در نتیجه روش هایی مورد نیاز است که بتوان این عیب ها را با دقت بیشتری بررسی کرد. ترک ها بعلت شکل ظاهری و کوچک بودن پهنای آ...

منطق ارسطویی حس را، به عنوان نقطۀ شروع هر علم، تنها در همان زمان مشاهده یقین­آور می‌داند. علم حسی در دیگر زمان­ها و درباره موارد مشابه سکوت اختیار می­کند. جزم و یقین نیز در محدودۀ قیاس و روش قیاسی منحصر می­شود و دیگر روش­ها برای کسب اعتبار در نهایت باید به روش قیاسی بازگردانده شوند. علم حسی نیز برای توسعۀ دامنۀ یقین خود، در مسیر کسب اعتبار، روی به سوی قیاس دارد و در این مسیر باید از پل استقرا، ...

سید علی حقی,

فیلسوفان و منطقیان مسلمان از سه قسم استدلال قیاس، استقرا و تمثیل، قیاس را یقین‌آور می‌دانند. استقرا را نیز با پیوندزدن به قاعده الاتفاقی یقین‌آور می‌دانند. اما تمثیل را یقین‌آور نمی‌دانند، هرچند امروزه همین تمثیل غیریقینی در فلسفه علم نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. این سه قسم استدلال در این مقاله با یکدیگر مقایسه شده و به نقاط قوت و احیانا ضعف هرکدام اشارت رفته است

ژورنال: :مدیریت فرهنگ سازمانی 2006
محسن رضایی,

نیروهای مسلح ایران در جنگ عراق توانستند یک شکست قطعی را تبدیل به یک پیروزی عظیم نمایند. آنها نه تنها توانستند تمامی سرزمین های اشغالی را آزاد کنند، بلکه با کسب پیروزی سیاسی جنگ را به پایان رساندند. موفقیت نیروهای مسلح ایران با روش توسعه تجربی حاصل شد. این روش را که روش توسعه تجربی «شهید باقری» نام گذاری می کنیم، موجب تدوین یک نظام دفاعی شامل اندیشه دفاعی، اصول و قواعد عملیات، دکترین نظامی و ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید