نتایج جستجو برای روش های غیرتجربی

تعداد نتایج: 617019  

ژورنال: زبان پژوهی 2020

تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا روندهای استفاده از روش های تحقیق در مقالات زبانشناسی کاربردی را در سه دهه ی اخیر (1986 تا 2015) مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور 7525 هزار مقاله ی مستخرج از 10 مجله ی رشته ی زبانشناسی کاربردی جمع آوری و توسط نویسندگان و چهار دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی که در دانشگاه های داخلی تحصیل می کنند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. داده های بدست آمده نشان داد که، تحقیق...

وحیدی آل آقا, علی اکبر,

على حسینى خواه,

qآموزش کتابداری، با توجه به روش آن فرأیندی نظری- علمی است، پس بایستی تئوری و عمل را درهم أمیخت در این مقاله، با توجه به دیدگاه های نظری، از روش های تدریس عملی جهت آموزش دروی کتابداری استفاده شده است. روش یا روش های پیشنهادی در مقالهء حاضر برای دروس نظری (مانند مبانی کتابداری، درآمدی بر کتابداری، و جز آن) روش سخنرانی؟ برای دروس رده بندی و فهرست نویسی، روش أموزش برنامه ای (مانند: آموزش به کمک ر...

اسماعیل زاده, عبدالرضا, دانشی, ناهید, عرفان منش, مریم,

سابقه و هدف: در حال حاضر اولین عامل مرگ و میر در جهان بیماری ­های قلبی عروقی است که سالانه جان میلیون ­ها نفر را در جهان می ­گیرد. سلول ­های قلبی سلول­ های تمایز یافته هستند و توانایی تکثیر و ترمیم قلب آسیب دیده را ندارند. روش­ های مختلفی برای بهبود وضعیت بیماران قلبی وجود دارد. یکی از روش ­های جدید ترمیم و باز ساخت عضله قلب با استفاده از سلول­ های بنیادی است. برای این کار از منابع سلولی مختلفی...

با توسعه دانش جدید، دو روش بسیار متفاوت جهت نیل به تبیین علمی دنبال شده است. تمایز روشنی بین این دو روش (استقراء و قیاس) وجود دارد. در روش استقرایی، تعمیم از طریق تجربه و مشاهده به دست می‌آید. تبیین نهایی عمدتاً وابسته به داده‌هایی است که در دسترس پژوهشگر می‌باشد، بطوری که این حقایق نمی‌توانند از نظریه که در نهایت ارایه می‌شوند، جدا گردند. فرایند طبقه‌بندی مکانیسمی مرکزی در این رویکرد می‌ب...

دکتر حسن زارعی متین,

تحقیقات زیادی در خصوص فرهنگ سازمانی ، نقش و چگونگی تفییر و تحول آن توسط محققین انجام شده است اما متأسفانه در کشور ما بسیاری از سازمان ها،از وجود و نحوه عملکرد فرهنگ سازمانی بی اطلاع هستند. مدیران موفق به شناسایی، تغییر ، توسعه و هدایت فرهنگ سازمانی پرداخته و از این طریق بر رفتار فردی در سطح سازمانی تأثیر گذاشته و م.جبات دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم می کنند. در این مقاله ضمن ارائه تعریف سا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید