نتایج جستجو برای ریسک دارایی

تعداد نتایج: 15870  

ژورنال: تحقیقات اقتصادی 2015

در این مطالعه از روش ارزش در معرض ریسک برای محاسبة ریسک سرمایه‏گذاری در یک سبد دارایی نوعی خانوار‌ـ شامل سپرده‏های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه، مسکن و زمین‌ـ استفاده شده است. بدین منظور، از داده‏های مربوط به قیمت دارایی‌‌‌های مذکور طی دورة زمانی 1376 ـ 1390 استفاده شد. پس از محاسبة بازدهی، انحراف معیار بازدهی و ضرایب همبستگی بین بازدهی دارایی‏ها و همچنین ارزش در معرض ریسک هر دارایی، با ...

غلامرضا ابوترابی, محمدرضا حمیدی‌زاده, مریم دولو,

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی احتساب ریسک دارایی‌های موزون بر حسب ریسک (RWA) توسط سرمایه‌گذاران از طریق آزمون تاثیر RWA بر ریسک و بازده سهام بانک‌ها است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از 17 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل کمی مشاهدات قابل دسترس، جهت آزمون رابطه دارایی‌های موزون بر حسب ریسک با بازده و ریسک سهام بانک‌ها از رگرسیو...

بانک­ها به عنوان اهرم­هایی در سیاست­های کلان اقتصادی از طریق تنظیم و تعدیل نرخ سود بانکی، سیاست­های پولی را به اجرا درآورده و تورم و بیکاری که یکی از مهم­ترین اهداف کلان اقتصادی می­باشد را کنترل می­نماید. یکی از این ابزارها مدیریت دارایی- بدهی می­باشد. از اینرو هدف از انجام این تحقیق توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی­ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی(ALM) می­باشد. این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع ...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2008
غلام علی معصومی نیا, احمد بهاروندی,

ژورنال: :مجله تحقیقات اقتصادی 2015
فرامرز طهماسبی,

در این مطالعه از روش ارزش در معرض ریسک برای محاسبة ریسک سرمایه‏گذاری در یک سبد دارایی نوعی خانوار ـ شامل سپرده‏های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه، مسکن و زمین ـ استفاده شده است. بدین منظور، از داده‏های مربوط به قیمت دارایی های مذکور طی دورة زمانی 1376 ـ 1390 استفاده شد. پس از محاسبة بازدهی، انحراف معیار بازدهی و ضرایب همبستگی بین بازدهی دارایی‏ها و همچنین ارزش در معرض ریسک هر دارایی، با به...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1390

نابسامانی‏هایی که در اواسط سال 2007 در بازار رخ داد، اهمیت ویژه نقدینگی را برای بخش بانکی بارز ساخت. در نتیجه بانک‏ها با ریسک نقدینگی که یکی از انواع ریسک در صنعت بانکداری است و در صورت عدم مدیریت مناسب مستقیماً به زیان دهی بانک منجر می‎شود، مواجه شدند. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین ریسک نقدینگی و اقلام دارایی بانک‏ها شامل موجودی نقد، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، مطالبات از سایر بانک‏ها و موسسات...

مبحث تنوع­گرایی و ریسک بانکی یکی از موضوعات مهم در عرصه ادبیات بانکی است. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که اثر تنوع­گرایی در بخش دارایی­ها و ارائه تسهیلات در بخش­های مختلف اقتصادی چه اثری بر ریسک دارد. دارایی ها بر اساس تقسیم چهارگانه دارایی ها به جز تسهیلات شامل دارایی ثابت، اوراق بهادار ،سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی براساس بخش های اقتصادی که شامل کشاورزی ،صنعت و معدن ،ساختمان و مسکن...

روح اله فرهادی, علی ثقفی, محمد تقی تقوی فرد,

در این تحقیق رابطه بین ریسک و بازده با استفاده از شکل استاندارد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای( CAPM ( در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. با استفاده از روش شناسی مرتبط با حوزه تحقیقات مالیپس رویدادی، مدل رگرسیون خطی و مدل رگرسیون چارکی جهت آزمون اعتبار مدل CAPM به کار گرفته شد.نتایج حاصل از اجرای رویه رگرسیون دو مرحله ای )خطی و چارکی( نشان می دهد که بتا به عنوان معیار ریسکسیستماتیک نمی تواند...

حیدر فروغ نژاد, رسول پوریان, منوچهر میرزایی,

تبیین ارتباط بین ریسک، بازده و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای موضوعی است که طی دهه های اخیر به پارادایم غالب بازار های سرمایه تبدیل گردیده است. در ادبیات مالی، الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه بین ریسک و بازده ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحبنظران حوزه مالی مورد ان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید