نتایج جستجو برای زمان بندی مطلق

تعداد نتایج: 152263  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1393

هدف تحقیق حاضر مقایسه اثربخشی الگودهی دامنه ای و بازخورد دامنه ای بر اجرا و یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی حرکات پا بود. به این منظور 40 دانشجوی سالم داوطلب دانشگاه الزهرا در دامنه سنی 20 تا 24 سال به صورت تصادفی به 4 گروه الگودهی دامنه ای و بازخورد دامنه ای و جفت با هر یک تقسیم شدند. تکلیف شرکت کننده ها پرش جفت پا در خانه های 3، 2، 1 و 8 دستگاه سنجش زمان بندی حرکات پا با حفظ زمان بندی نسبی ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1386

چکیده ندارد.

زمان بندی دوره آموزشی و پژوهشی دکترا و زمان انتخاب موضوع پایان نامه دکترا و آغاز دوره پژوهش توسط دانشجوی این دوره، مطابق نظر خواهی از استادان و همچنین فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره دکترا، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و ارزیابی ها نشان داد که ترسیم خط بارز بین دوره های آموزشی و پژوهشی مورد تأیید نیست. مناسب ترین زمان برای تعیین موضوع پروژه پژوهشی و کاربر روی آن آغاز دوره دکترا است.

دهقان, مرتضی, فرهبد, فریناز,

زمینه و هدف: در طی دهه های گذشته استراحت در بستر به عنوان درمان سنتی برای بسیاری از اختلالات اسکلتی و عضلانی تجویز می گردید که امروزه در خصوص کارآمد بودن این روش اختلاف نظر وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای اثر زمان های مختلف استراحت مطلق بر روی کمردرد حاد بود. روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی بیمارانی که به دلیل کمردرد حاد به کلینیک بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد مراجعه ن...

پیش‌بینی جریان‌های نقدی و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد توجه قرار داشته است چرا که، پیش‌بینی مناسب جریان‌های نقدی بخش قابل توجهی از نیازهای اطلاعاتی مرتبط با جریان‌های نقدی را مرتفع می‌نماید. با توجه به رسالت اول گزارشگری مالی یعنی فراهم آوردن اطلاعات جهت کمک به سرمایه‌گذاران در ارزیابی مبلغ، زمانبندی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی و نقش حسابداری تعهدی به عنوان مبنای تهیه این ...

الهام ثمری خلج, یداله تاری وردی,

مدیریت می تواند زمان معاملات واقعی را طوری تعیین نماید تا آثار آن روی سود، متمایل به کاهش نوسانات سود گزارش شده و نیز دسترسی به سود مورد انتظار باشد. از جمله معاملات واقعی واحد تجاری، فروش دارایی است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی این موضوع بوده است، که آیا مدیران، سود ...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 0
مرتضی دهقان, morteza dehghan shahrekord university..., farinaz farahbod obstetrics and gynec...,

زمینه و هدف: در طی دهه های گذشته استراحت در بستر به عنوان درمان سنتی برای بسیاری از اختلالات اسکلتی و عضلانی تجویز می گردید که امروزه در خصوص کارآمد بودن این روش اختلاف نظر وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای اثر زمان های مختلف استراحت مطلق بر روی کمردرد حاد بود. روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی بیمارانی که به دلیل کمردرد حاد به کلینیک بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد مراجعه نم...

سید کمال چهار سوقی, محمد صادق پاک کار,

این مقاله به معرفی چارچوب کلی و برخی ضمیمه های مهم یک سیستم جدید برای برنامه ریزی جریان مواد و زمان بندی عملیات با توجه به محدودیت های ظرفیت تولید می پردازد. توجیه توسعه رویکرد جدید، نارسایی های موجود در سیستم برنامه ریزی جریان مواد MRP به دلیل برخی پیش فرض های غیر واقعی آن می باشد. این سیستم با بهره گیری از یک مکانیزم برنامه ریز خودکار (الگوریتم ابداعی- ابتکاری) زمان های تدارک ساخت را با ملاحظ...

ساسان بابائی, علی آقایی,

تحقیقات نشان می‏دهد که شرکت ها، اطلاعات مثبت را خیلی سریعتر از اطلاعات منفی (اخبار خوب، زودتر و اخبار بد، دیرتر) گزارش می‏دهند. این مقاله در پی بررسی اثر تغییر در اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشای اطلاعات مالی است که در آن از بهبود اظهارنظر حسابرس به عنوان «خبر خوب» یاد می‏شود. هم جهت و هم میزان تغییر اظهار نظر حسابرس مدنظر قرارمی‏گیرد و میزان تغییر بر حسب فاصله اظهارنظر با اظهارنظر مقبول (...

ژورنال: مهندسی حمل و نقل 2011

امروزه تجارت جهانی در بخش حمل و نقل کانتینری رشد و پیشرفت عظیمی داشته است. در این مقاله،مساله زمانبندی جرثقیلهای محوطه بین بلوکهای مختلف در یک ترمینال کانتینری مورد مطالعه قرار می گیرد اهداف این مطالعه، کمینه کردن مدت زمان جابجایی جرثقیلهای محوطه در بین بلوکها و حجم کاری باقی مانده در بلوکها در دورههای زمانی مختلف است. بنابراین، در این پژوهش، مساله زما نبندی جرثقیل محوطه به صورت برنامه ریزی عدد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید