نتایج جستجو برای زمان حرکت

تعداد نتایج: 114849  

masoud delbari, حسن محمدزاده, محمود دلبری,

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر بهرة هوشی، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان بود. روش پژوهش، علی – مقایسه ای و جامعة آماری، متشکل از دانش آموزان پسر دبیرستان های منطقة یک شهرستان تبریز (دامنة سنی 18-14 سال) بود. دو نمونة 25 نفری به صورت هدفدار انتخاب و در قالب دو گروه تجربی و کنترل همگن سازماندهی شدند. ملاک انتخاب گروه تجربی، تجربة انجام بازی رایانه ای حداقل سه روز در هفته، در...

تلاش‌ها در ایجاد حس حرکت واقعی‌تر به‌سمت طراحی سامانه‏های حرکت­ساز با مدل‌های سینماتیک معکوس غیرخطی سامانه‌های حرکتی گرایش یافته است. این رویکرد به‌علت ضرورت کاربرد حل زمان واقعی سبب پیچیدگی محاسباتی می‌شود. اجابت خواسته‌های مسئله، نیازمند بهره‌گیری از روش‌های محاسباتی کارآمد با سرعت و دقت بالا، بدون بروز وقفه در عملکرد سامانة حرکتی در کاربردهای زمان واقعی است. سیستم‌های فازی به‌عنوان بخش مهمی ...

Townscape can be apprehended by human senses due to its tangible existence. For this purpose the most important one is visual sense. The gradual variation of townscapes in different intervals highly affects this comprehension. More ever, the quality and amount of impressibility from townscape is depended on motion type i.e., pedestrian or mounted (kind of transportation means).so. Two parameter...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 0

این رساله در چهار بخش تنظیم شده است . بخش اول همانطور که گفتم به بیان اجمالی از آراء و عقاید شیخ الرئیس در باب حرکت و زمان اختصاص دارد. بخش دوم درباره نظریه حرکت جوهری است این نظریه از آراء اختصاصی صدرالمتالهین و از ابتکارات بی سابقه ایشان است که تمام مباحث مربوط به حرکت را تحت الشعاع خود قرار داده است . اکثر قریب به اتفاق اختلاف نظرهای صدرالمتالهین با شیخ الرئیس در باب حرکت و زمان به اختلاف آن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 0

کلا" از این بحث چنین نتیجه می شود که شخصی که بتواند پاسخ سریعتری را در برابر محرکی به اجرا گذارد بطورکلی در اکثر قابلیتهای حرکتی از افراد دیگر موفق تر است .

ژورنال: :نشریه رشد و یادگیری حرکتی 2009
masoud delbari, حسن محمدزاده, محمود دلبری,

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر بهرة هوشی، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان بود. روش پژوهش، علی – مقایسه ای و جامعة آماری، متشکل از دانش آموزان پسر دبیرستان های منطقة یک شهرستان تبریز (دامنة سنی 18-14 سال) بود. دو نمونة 25 نفری به صورت هدفدار انتخاب و در قالب دو گروه تجربی و کنترل همگن سازماندهی شدند. ملاک انتخاب گروه تجربی، تجربة انجام بازی رایانه ای حداقل سه روز در هفته، در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1362

اگر چه گرم کردن قبل از فعالیتهای اصلی در ورزش باعث افزایش آمادگی های فیزیولوژیکی ، روانی و اختصاصی در ورزشکاران می گردد، اما اثر شدت گرم کردن بدن به شکل فعال بر زمان واکنش ، حرکت و اجرای مهارت به روشنی مشخص نمی باشد. به همین منظور در این تحقیق اثر گرم کردن با سه شدت مختلف بر زمان واکنش، زمان حرکت و زمان اجرای 40دانشجوی دختر غیرورزشکار با سن 21-26سال ، قد و وزن 55/50کیلوگرم مورد مطالعه قرار گرفت.

در این مقاله برای اولین بار به بررسی همزمان تبدیل موجک و مفهوم زمان حرکت قوی زمین در تحلیل طیفی سازه‌ها استفاده شده است. هدف از این پژوهش بهینه سازی محاسبات مربوط به طیف زلزله‌ی اصلی می‌باشد. بر این اساس زلزله‌ی مورد نظر تا 5 مرحله فیلتر می‌شود. در هرمرحله از فیلتر دو موج تقریبات و جزئیات حاصل می‌شود. به دلیل این که موج تقریبات به زلزله‌ی اصلی نزدیک‌تر است از این موج برای محاسبات استفاده می‌شود...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2019

ارزش‌های ذهنی و عینی نتیجه ارزش‌گذاری انسان اقتصادی به محیط اجتماعی پیرامون است. «ارزش‌های ذهنی پویا» بر رجحان مصرف و نقدینگی، پاداش صبر و نرخ مطلوبیت کاهشی مصرف کالا و نگهداری پول، تکیه دارد. «ارزش‌های عینی پویا» بر شرایط تولید، تئوری ارزش نیروی کار و جمعیت تمرکز دارد. مجموعه ارزش‌های ذهنی و عینی پویا، ریشه شکل‌گیری پدیده‌های زمان­مند در علم اقتصاد است.  این مقاله با تسری ان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید